Ny fagbog om pædagogers ansvar for opsporing og underretning i dagtilbud

Anne Marie Villumsen
Anne Marie Villumsen er ekspert i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge, tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge, kommunernes praksis i forhold til udsatte børn og unge og udsathed hos børn særligt i tre-seks års alderen.
Forskerne Anne Marie Villumsen fra VIA University College og Kirsten Elisa Petersen fra Aarhus Universitet er redaktører på en ny bog om, hvordan pædagoger bedst tackler de dilemmaer, som deres rolle med ansvar for tidlig opsporing af børn i mistrivsel og underretning af myndighederne stiller dem i.

Statsminister Mette Frederiksen talte i sin nytårstale om vigtigheden af at få øje på og hjælpe børn i mistrivsel.

En ny fagbog, der sætter spot på pædagogers ansvar for opsporing og underretning af myndighederne, når de i vuggestuer, børnehaver og øvrige dagtilbud registrerer børn, der viser tegn på mistrivsel, må dermed siges at være yderst aktuel og relevant.

Bogen ’Opsporing og underretning i dagtilbud’ kommer på gaden den 16. januar 2020 og er udarbejdet af to forskere fra henholdsvis VIA University College og Aarhus Universitet.

Foruden bidrag fra de to forfattere indeholder den nye bog også tekster fra en række øvrige forskere og fagfolk på området.

Positivt med øget spot på mistrivsel

Bogen er udarbejdet med afsæt i, at pædagoger har fået større ansvar for at spotte børn i mistrivsel, og at tidlig opsporing og indsats for alvor er trådt ind i daginstitutionernes hverdag som en integreret del af pædagogernes arbejde.

”Der er heldigvis kommet øget fokus på børn i mistrivsel både politisk og fagligt, men opgaven med at opspore og underrette stiller store krav til den pædagogiske professionalitet. Det skærpede ansvar udfordrer pædagoger og andre fagprofessionelle i deres arbejde med at medvirke til at skabe et godt børneliv for alle børn,” fastslår docent, ph.d. og programleder Anne Marie Villumsen fra Forskningscenter for pædagogik og dannelse ved VIA University College.

Lektor, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU ved Aarhus Universitet forklarer, at hun og Anne Marie Villumsen i bogen ’Opsporing og underretning i dagtilbud’ undersøger, hvordan pædagogerne løser de svære dilemmaer og kommer med bud på, hvordan pædagoger bedst kan navigere i det følsomme felt.

Bog baseret på forskning, viden og lovgivning

Anne Marie Villumsen og Kirsten Elisa Petersen påpeger, at pædagogernes rolle med skærpet ansvar for opsporing og underretning af børn i mistrivsel især rejser en række dilemmaer i den pædagogiske praksis i forhold til tillidsforholdet til forældre og ikke mindst, hvornår mistrivsel er så markant, at det kræver underretning til socialforvaltningen.

Bogen beskriver derfor eksempelvis, hvordan pædagoger skal kende til og tage højde for rammer, lovgivning og retningslinjer på området opsporing og underretning. Og den sætter fokus på konkret opsporingsarbejde, risikovurderinger og samarbejde med forældre og fagpersoner på vejen hen til underretningen og etableringen af det videre forløb.

Den nye bog ’Opsporing og underretning i dagtilbud’ udkommer 16. januar 2020 på Hans Reitzels Forlag og koster 280 kroner inklusive moms. De 256 sider er baseret på forskning samt viden om pædagogers arbejde i praksis og den relevante lovgivning.

Fakta om Anne Marie Villumsen

Anne Marie Villumsen er ekspert i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge, tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge, kommunernes praksis i forhold til udsatte børn og unge og udsathed hos børn særligt i tre-seks års alderen.

Hun har en baggrund fra praksis som autoriseret psykolog og terapeut og har i en årrække været tilknyttet socialrådgiveruddannelsen i VIA som underviser og forsker.

I dag er Anne Marie Villumsen ansat ved VIAs Forskningscenter for pædagogik og dannelse, hvor hun er programleder for Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem.

Anne Marie Villumsen er forfatter og medforfatter til en lang række fagbøger inden for det sociale og pædagogiske felt.

Fakta om Kirsten Elisa Petersen

Kirsten Elisa Petersen er uddannet psykolog, ph.d. og er ansat som lektor med speciale inden for det lærings- og udviklingspsykologiske område ved Institut for Pædagogisk Psykologi (DPU) hos Aarhus Universitet.

Hun er programleder for forskningsprogrammet ’Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten’ og forsker især i udsatte børn, unge og deres forældre og deres livsvilkår, udviklingsbetingelser og vanskeligheder.

Forskningsmæssigt er Kirsten Elisa Petersen også optaget af de mange forskellige institutionelle sammenhænge, hvor børn, unge og deres forældre deltager, herunder de professionelles kompetencer, faglighed og arbejde med udsatte grupper i samfundet.

Hun er forfatter og medforfatter til en lang række fagbøger inden for det sociale og pædagogiske felt.

Yderligere oplysninger fås hos: 

Anne Marie Villumsen, docent, ph.d. og programleder ved VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 33 08.
E-mail: amv@via.dk

Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. ved DPU på Aarhus Universitet.
Telefon: 87 15 18 39.
E-mail kepe@edu.au.dk