VIA-underviser vinder pris fra Uddannelsesministeriet

Vibeke Røn Noer, der er lektor og forskningsleder ved VIA University College, er blevet tildelt en ny national undervisningspris fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen hædrer fremragende og særligt engageret undervisning.

Undervisningsprisen overrakt til lektor Vibeke Røn Noer af Kronprinsesse Mary og Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
Lektor og forsker Vibeke Røn Noer ved VIA University College i Aarhus er blevet tildelt en ny national undervisningspris, der hædrer fremragende og engageret undervisning.

Vibeke Røn Noer, der er underviser og forsker ved VIA University College i Aarhus, er blevet tildelt en ny national undervisningspris på 500.000 kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Prisen blev overrakt til Vibeke Røn Noer af Kronprinsesse Mary samt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen den 30. september under et arrangement i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hæderen skyldes blandt andet Vibeke Røn Noers evne til at forny traditionelle undervisningsformer ved eksempelvis at bruge ny teknologi i undervisningen og for sin prioritering af at give konstruktiv feedback til de studerende gennem de 18 år, hvor hun har været lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

”Det er dejligt at møde en underviser som Vibeke Røn Noer, der har fokus på det menneskelige nærvær i sin undervisning, er god til at forny sig og har fokus på den svære overgang fra sygeplejerskeuddannelsen til sygehuset. At Vibeke gerne vil være med til at gøre en forskel, kan man mærke i hendes undervisning,” lød det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ved prisoverrækkelsen.

Konkret har Vibeke Røn Noer, der i mange år blandt andet har undervist sygeplejestuderende i pleje af uhelbredelig syge og døende, på den teknologiske front eksempelvist arbejdet med videodagbøger og virtual reality i sin undervisning. Digte og musik, der er anvendt til at skabe stemninger og følelser, er ligeledes utraditionelle virkemidler i Vibeke Røn Noers undervisning.

Dygtige undervisere gør en stor forskel

Målet med den nationale undervisningspris, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har uddelt for første gang i år, er at anerkende den store betydning, fremragende undervisere har.

”Prisen skal være med til at gøre det mere prestigefyldt at være en god underviser,” fastslår uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Ministeren pointerer, at undervisning, der inddrager, inspirerer og pirrer nysgerrigheden, har stor betydning både for de studerende og for måden, man lærer på, samt for at give lyst til studiet.

”Vi har mange dygtige undervisere på de videregående uddannelser, og de fortjener en større anerkendelse, for de gør virkelig en forskel. Fremragende undervisning bør have samme høje status som fremragende forskning,” understreger Ane Halsboe-Jørgensen.

Undervisningsprisen på 500.000 kroner er opdelt sådan, at de 200.000 kroner er en personlig hæderspris, mens de 300.000 kroner er øremærket aktiviteter, der kan være med til at skabe god og engagerende undervisning på uddannelsesinstitutionen.

Sygepleje er mere end viden fra bøger

49-årige Vibeke Røn Noer har i hele sin underviserkarriere gjort meget ud af at bygge bro mellem uddannelsen og ’den virkelige verden’, som hun kender fra sin egen fortid som sygeplejerske. Hun inddrager derfor egne praktiske erfaringer og oplevelser i undervisningen. 

”At være sygeplejerske kræver en stor viden og faglighed, og faget er blevet stadig mere komplekst med årene. Men der er mange situationer, man som sygeplejerske ikke bliver rustet til at håndtere ved at læse teori. Sygepleje handler om meget mere end at lære sin farmakologi og at lægge et drop,” forklarer Vibeke Røn Noer og uddyber:

”På uddannelsen er det også uhyre vigtigt at blive dannet til det menneskelige nærvær, da det er helt afgørende for kvaliteten af de relationer, som sygeplejersker er en del af i deres professionelle virke. Eksempelvis gør jeg en målrettet indsats for at ruste de studerende til at kunne være bedst muligt til stede som sygeplejerske i følelsestunge situationer, som når forældre mister et barn, eller når en ung skal sige farvel til en døende mor eller far. Jeg har som underviser i det hele taget altid været optaget af at klæde de sygeplejestuderende optimalt på til den svære overgang fra skolebænken til sengekanten på sygehuset, der indebærer et kæmpe ansvar for sygeplejerskerne,” forklarer Vibeke Røn Noer.

Video, virtuel reality og refleksion som læring

Hun har i sin undervisning blandt andet fået ’sine’ studerende til at lave videodagbøger, hvor de sætter ord på vanskelige situationer fra praksis og reflekterer over dem. 
Videodagbøgerne er blevet brugt til dialoger om de svære følelser i forhold til at kunne håndtere jobbet som sygeplejerske både professionelt og som menneske, når liv og død er på spil. 

Vibeke Røn Noer har desuden for at ruste de studerende til at træffe hurtige og rigtige beslutninger på et travlt sengeafsnit været med til at udvikle et undervisningsforløb, hvori der er inddraget et Virtual Reality-spil, som skal kvalificere de studerendes valg i forhold til, hvad de vil gøre og prioritere, når to-tre patienter ringer på klokken samtidig for at få hjælp.

Netop undervisningsforløbet med VR, som Vibeke Røn Noer udviklede i fjor sammen med kolleger fra sygeplejerskeuddannelsen og softwareingeniøruddannelsen hos VIA, medførte, at teamet vandt VIAs interne undervisningspris 2019.

En pavestolt rektor for VIA

Rektor i VIA University College, Harald Mikkelsen, ser det som en ære og et stort skulderklap til den midtjyske professionshøjskole, at en underviser fra VIA er blevet tildelt den nye nationale undervisningspris fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Jeg er pavestolt. I VIA går vi meget op i at sikre høj uddannelseskvalitet i undervisningen og i at klæde vores studerende på til at matche de faglige og menneskelige kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Vibeke Røn Noer er som fremragende underviser et super godt eksempel på nogle af VIAs dygtige undervisere,” lyder det fra Harald Mikkelsen.

Det er ham, der på VIAs vegne har indstillet Vibeke Røn Noer til at vinde den nye nationale undervisningspris.

Kæmpe ros fra studerende

At Vibeke Røn Noer er en underviser, der skiller sig positivt ud, kan Josefine Kjærsgaard Jensen, Julie Thostrup Carstens og Pernille Kraght Kristiansen i høj grad skrive under på. De er alle tre tidligere sygeplejerskestuderende, der hos VIA har oplevet Vibeke Røn Noer som underviser.

”Vibeke er kort og godt en enestående underviser. Hun er en skarp formidler, som møder studerende i øjenhøjde, og en dedikeret sygeplejerske, som brænder for vores fælles fag,” påpeger Josefine Kjærsgaard Jensen, der på sygeplejerskeuddannelsen både har haft Vibeke Røn Noer som underviser, projektpartner og bachelorvejleder.

I dag er Josefine Kjærsgaard Jensen sygeplejerske ved Respirationscenter Vest hos Aarhus Universitetshospital.

”Der er flere gode grunde til, at Vibeke Røn Noer fortjener den nye undervisningspris – men det gør hun i særdeleshed, fordi hun formår at inddrage studerende i sin undervisning og forskning på en unik og motiverende måde, hvor man som studerende bliver udfordret og udviklet til faget som sygeplejerske, der er i konstant forandring,” siger Josefine Kjærsgaard Jensen.

Er sygeplejerske i hjertet

Julie Thostrup Carstens, der i dag er sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital i Skejby på afdelingen blodsygdomme og transplantationsafsnit, er også fuld af ros til Vibeke Røn Noer.

”Jeg har haft fornøjelsen af at have Vibeke både som underviser, vejleder og samarbejdspartner flere gange under min sygeplejerskeuddannelse på VIA University College. Noget af det, der er så særligt ved Vibeke, er, at man som studerende ikke er i tvivl om, at hun er lige så meget sygeplejerske i hjertet som os. Og Vibeke er super god til at inddrage sine egne erfaringer som sygeplejerske i undervisningen, ligesom hun gør brug af utraditionelle didaktiske virkemidler i sin undervisning – eksempelvis musik, skønlitteratur og video,” forklarer Julie Thostrup Carstens.

Hun fremhæver samtidig, at Vibeke Røn Noers forskning bidrager til at forbedre de sygeplejestuderendes dannelse, trivsel og den udfordrende overgang fra studieliv til arbejdsliv.

”Vibeke er en kæmpe inspiration for mig og mange andre studerende, fordi hun er et bevis på, at der er uendeligt mange veje at gå med en professionsbachelor i sygepleje,” påpeger Julie Thostrup Carstens.

Kæmpe engagement og energi

En strøm af lovord om Vibeke Røn Noer kommer tillige fra Pernille Kraght Kristiansen, der blev uddannet som sygeplejerske i fjor og er ansat på akutafdelingen på Skejby Sygehus.

”Vibeke fortjener om nogen denne pris. Fra første øjeblik, Vibeke trådte ind i undervisningslokalet til valgfaget 'Fra studerende til nyuddannet', kunne man mærke hendes energi og engagement. Hun kunne sætte sig i vores sted og italesatte alle de bekymringer, udfordringer og følelser, som vi alle sad med inderst inde. Vibeke formåede at være mere end bare en underviser - hun var en del af 'os' og gjorde undervisningen til et spændende, åbent og trygt læringsrum, hvor vi alle følte os hørt og medinddraget. Vibeke gav mig den bedste undervisning, jeg har haft på hele sygeplejerskeuddannelsen,” fremhæver Pernille Kraght Kristiansen.

Hun har også oplevet Vibeke Røn Noer som vejleder på hendes afsluttende bachelorprojekt.

”Som vejleder var Vibeke inspirerende, nærværende og ambitiøs på vores vegne og var god til at lede os på rette vej og være konstruktiv. Hun var altid til rådighed, og Vibeke involverede os også i nogle forskningsarrangementer, debatter og andet, hun deltog i,” erindrer Pernille Kraght Kristiansen.

Har nu job som forskningsleder

Vibeke Røn Noer er i dag forskningsleder i VIAs Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis. Her forsker hun blandt andet i overgangen fra sygeplejestudiet til professionel praksis og bliver dermed ved med at gøre en forskel for fremtidens sygeplejestuderende.

Sideløbende er Vibeke Røn Noer stadig underviser på blandt andet VIAs sygeplejerskeuddannelse.

Privat bor Vibeke Røn Noer i Skanderborg med sin mand og to børn. Hun kommer oprindeligt fra Aabybro i Nordjylland.

Uddannelsesmæssigt blev Vibeke Røn Noer sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aarhus i 1997 og cand.cur. fra Aarhus Universitet i 2002. Hun har været underviser og forsker ved sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College siden 2002 og blev lektorkvalificeret i 2008. I 2016 blev Vibeke Røn Noer ph.d. fra Københavns Universitet.

I alt syv modtagere af pris

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i alt tildelt den nye nationale undervisningspris til syv fremragende undervisere, så der er uddelt i alt 3,5 millioner kroner.

To af prismodtagerne er fra professionshøjskoler og to er fra universiteter, mens der er én underviser fra henholdsvis erhvervsakademierne, de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner.

Foruden Vibeke Røn Noer fra VIA University College er prismodtagerne Knud Erik Christensen fra University College Lillebælt, Claus Brabrand fra IT-Universitetet, Luise Theil Kuhn fra Danmarks Tekniske Universitet, Per Hessellund fra Aarhus Maskinmesterskole, Thomas William Lee fra Arkitektskolen Aarhus og Per Reeslev fra Cphbusiness.

Se interview og video med Vibeke Røn Noer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside


Læs mere om prisen

Læs mere om den nationale undervisningspris fra Uddannelses- og Forskningsministeriet he

Kontakt

Harald Mikkelsen rektor i VIA
  • Harald Mikkelsen

  • Rektor
  • T: +45 87 55 10 01
Download foto af Harald
Vibeke Røn Noer
  • Vibeke Røn Noer

  • Forskningsleder MSO, lektor, ph.d.
  • T: 87 55 20 16
Læs mere om Vibeke

Relaterede artikler