Få indblik i VIAs forskning

En række gennemførte forskningsprojekter til gavn for blandt andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, ingeniører og designere er kort beskrevet i en årsrapport fra forskningsområdet i VIA, som netop er publiceret.

VIA har netop udgivet en årsrapport for forskning og udvikling i både en pdf-version og i en trykt udgave.

Årsrapporten for forskning og udvikling er udgivet i en pdf-version og i en trykt udgave.

VIA har netop lanceret sin første årsrapport med fokus på gennemført forskning i 2020. Årsrapporten viser eksempler på en række forskningsprojekter.

Der er blandt andet omtale af forskningsprojekter, der har skabt ny viden til lærere om motiverende udeundervisning under corona, om designbranchens muligheder for at udvikle tøj, møbler og øvrige tekstiler bæredygtigt af hamp, om hverdagslivet for ensomme gamle mænd og om veje for socialrådgivere til at forebygge radikalisering hos unge.

Årsrapporten fra forskningsområdet i VIA indeholder tillige nøgletal og information om, hvordan den praksisrettede forskning hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler giver ny viden, der kommer både de studerende på professionshøjskolerne, professionerne og samfundet generelt til gavn.

Den nye årsrapport er den første fra forskningsområdet i VIA, og VIA er den første af landets professionshøjskoler, der har valgt at publicere en årsrapport for forskning.

Rektor efterlyser flere forskningsmidler

Rektor Harald Mikkelsen er den øverst ansvarlige for forskningsområdet i VIA, der består af syv forskningscentre.

Han understreger i forordet til årsrapporten for VIAs forskning i 2020, at forskningen på professionshøjskolerne er unik ved at være praksisrettet, så forskningsresultaterne kan bruges direkte i de professioner, der uddannes til. Blandt andet bidrager VIAs forskning konkret til at styrke og udvikle professionerne som lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ingeniør, designer og en stribe øvrige topvigtige samfundsfunktioner.

I årsrapporten understreger Harald Mikkelsen også, at VIA og professionshøjskolerne har et stort ønske om fremover at modtage flere penge fra staten til den praksisrettede forskning.

”I dag får Danske Professionshøjskoler knap tre procent (0,3 milliarder kroner) af den samlede basisbevilling på 10,4 milliarder kroner på finansloven, der er øremærket forskning og udvikling på
universiteter, professionshøjskoler med flere. Det svarer til, at VIA årligt får bevilget ca. 83,5 millioner forskningskroner – foruden de midler, vi selv genererer til forskningsprojekter gennem samarbejder med fonde og virksomheder. Det er ingen hemmelighed, at professionshøjskolerne fremadrettet håber på en større del af statens forskningsbudget. Ikke for professionshøjskolernes skyld, men for samfundets skyld,” skriver VIAs rektor i forordet til den nye årsrapport.

En læsevenlig årsrapport på 20 sider

Ambitionen med årsrapporten for forskning og udvikling er at informere den brede offentlighed om VIAs forskning og forskningsbredde, og herunder også hvad samfundet får ud af forskningsmidlerne til professionshøjskolerne, samt at gøre opmærksom på samfundets behov for praksisrettet forskning.

Sanne Haase, der er forskningschef i VIAs Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis samt Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund har været en af tovholderne på at udarbejde årsrapporten for gennemført forskning. Hun understreger, at publikationen er målrettet en bred offentlighed og altså ikke primært forskningsmiljøer.

”Vi er gået efter et skabe en læsevenlig årsrapport på blot 20 sider og med gode illustrationer, og hvor forskningsprojekter fra alle VIAs syv forskningscentre er repræsenteret,” forklarer Sanne Haase.

Årsrapporten er udarbejdet i både en pdf-version og i en trykt udgave.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sanne Haase
  • Sanne Haase

  • Forskningschef, ph.d.
  • T: +45 87 55 17 26
Læs mere om Sanne

Relaterede artikler