Makerspaces rykker ind på 21 vestjyske folkeskoler

Næsten 400 lærere og øvrige ansatte fra skolerne i Holstebro, Skive og Morsø kommuner bliver over de kommende år rustet til at stå i spidsen for en undervisning, der fremmer elevernes nysgerrighed, skabertrang, teknologiforståelse og innovative evner.

Makerspace

Danmark har behov for, at flere uddanner sig og vælger job inden for de teknologiske og naturfaglige felter for at matche samfundsudviklingen i det 21. århundrede. Derfor er det vigtigt, at der allerede i barneårene – både hos pigerne og drengene – bliver vakt positiv interesse for at lære om og blive gode til at opfinde, designe, konstruere og til at forstå teknologi.

På skolerne i Holstebro, Skive og Morsø kommuner bliver der i de kommende år sat stort fokus på at skabe en undervisning, der netop motiverer eleverne til at arbejde med både digitale teknologier og analoge håndværk. De tre kommuner går nemlig nu i gang med at indrette makerspaces på 21 skoler og får tæt på 400 lærere og øvrige ansatte kompetenceudviklet til en mere innovativ undervisning.

Det sker på baggrund af en samlet bevilling på 16,1 millioner kroner fra Villum Fonden til at etablere makerspace-faciliteter og gennemføre en løbende opkvalificering af lærerne.

Et makerspace er kort fortalt et fysisk lokale à la et værksted eller læringslaboratorie, som på skolerne er indrettet til, at eleverne kan være kreative og have plads til at rode og eksperimentere – fx med at designe og konstruere med alt fra stof og pap til symaskiner, limpistoler, folieskærere, loddekolber, 3D-printere, lasercuttere, micro:bits, video- og lydudstyr, Virtual Reality og laptops. Tanken bag makerspaces er, at man lærer bedst, når man selv konstruerer fysiske genstande – og gør det i fællesskab med andre.

VIA valgt til efteruddannelsen af lærere

Både Holstebro Kommune, Skive Kommune og Morsø Kommune har valgt at indgå aftale med midtjyske VIA University College som samarbejdspartner til kompetenceudviklingen.

I forvejen har VIA omfattende erfaringer med at efteruddanne lærere til at inddrage makerspace-undervisning i de fleste skolefag og give lærere kompetenceudvikling inden for fx teknologiforståelse, naturfag og IT-didaktik. For nylig var en gruppe tyske undervisningsministre fra forskellige delstater også på besøg for at trække på VIAs ekspertise i forhold til blandt andet makerspaces.

”Vi glæder os hos VIA rigtig meget over, at vi med de nye aftaler med Holstebro, Skive og Morsø får cementeret vores position som specialist i at ruste lærere til at bruge makerspace-undervisning. For os er det en højt prioriteret opgave at understøtte lærerne og samfundet bredt set i at lykkes med at ruste eleverne med et innovativt mindset og bedre teknologiforståelse og dermed være dannet til den digitale udvikling og livet i den virkelige verden,” påpeger Peter Bak-Jensen.

Han er pædagogisk IT-konsulent ved VIAs Center for Undervisningsmidler i Herning og projektleder for kompetenceudviklingen af lærere, pædagoger, skoleledere og øvrige ansatte fra Holstebro, Skive og Morsø kommuner.

Fokus på ny læringsform og piger

Forventningen er ifølge Peter Bak-Jensen, at når flere børn bliver glade for og gode til blandt andet teknologi, design og modellering, så vil flere fremover også vælge at uddanne sig og få job på områderne – sådan som arbejdsmarkedet og politikerne efterspørger.

”Makerspace er en velegnet læringsform til alle typer elever. De boglige elever kan virkelig blive udfordrede og prøve nyt. Og for elever, der har det svært med den boglige del af undervisningen og lærer bedst ved ikke at skulle sidde stille i undervisningen, kan makerspaces være med til at få skabt et mere positivt syn på skolen og give en fagligt stærkere position,” siger Peter Bak-Jensen.

Et særligt fokuspunkt i makerspace-projekterne er at få flere piger til at interessere sig for at opfinde, designe, kreere, konstruere og til at forstå teknologi, da den slags i dag appellerer mest til drenge. Ambitionen skal blandt andet nås ved at have ’seje’ kvindelige lærere som rollemodeller og ved at tilrettelægge undervisningen, så også pigernes interesse bliver fanget.

Peter Bak Jensen

Peter Bak-Jensen, pædagogisk IT-konsulent og projektleder ved VIAs Center for Undervisningsmidler i Herning.

Læringskonsulenter går med i klasselokalerne

Peter Bak-Jensen understreger, at kompetenceudviklingen af lærere og øvrige skoleansatte fra Skive, Holstebro og Morsø kommuner ikke alene kommer til at bestå af teoretiske kurser med undervisere fra VIAs efteruddannelsesafdeling. Tværtimod bliver der allermest læring i praksis. Her går pædagogiske konsulenter fra VIAs Center for Undervisningsmidler med ud i skolernes klasseværelser og understøtter lærerne, når de står foran eleverne. På den måde bliver makerspace-undervisningen langt ad vejen udviklet, mens den er i gang.

Kompetenceudviklingen bliver fra VIAs side skræddersyet til den enkelte kommune og til undervisning i en række forskellige fag og forløb. I Holstebro Kommune er der nemlig fokus på at arbejde med makerspaces på de ældste klassetrin og på erhvervsuddannelser, mens det i Skive er de ældste børnehavebørn og eleverne på de yngste klassetrin i alderen fem til ni år, der er sat spot på. I Morsø Kommune er omdrejningspunktet grundskoleeleverne bredt.

”Den såkaldte aktionslæring er et stort plus, lyder det fra de involverede kommuner. Makerspace-undervisning er nyt og krævende for lærerne og fordrer særlig viden og tekniske kompetencer. Derfor er det en tryghed og en optimal metode til opkvalificering, at konsulenter fra VIA er med lærerne i den praktiske undervisning som led i kompetenceudviklingen,” fremhæver Peter Bak-Jensen.

Kompetenceudviklingen går i gang fra august 2022

Efteruddannelsen af de i alt næsten 400 skolefolk i Skive, Holstebro og Morsø begynder lige efter sommerferien 2022.

Villum Fonden støtter implementeringen af makerspaces for at hjælpe til, at børn og unge lærer at bruge og skabe med digitale teknologier. I alt er Holstebro, Skive og Morsø Kommuner tildelt 16,1 millioner kroner fra Villum Fonden.

”I makerspaces får eleverne mulighed for at arbejde hands on med teknologi og designe løsninger på virkelighedsnære problemer. Samtidig bliver de klædt på til at forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier. Det er fantastisk, hvad børn og unge formår, når man giver dem gode rammer og dygtige undervisere,” siger programchef Agi Csonka fra Villum Fondens uddelingsområde Børn, unge og science.

Yderligere oplysninger fås hos:

Peter Bak-Jensen, pædagogisk IT-konsulent og projektleder for kompetenceudvikling ved Center for Undervisningsmidler, VIA University College.
T: 87 55 27 81
E: pbak@via.dk

Morsø vil finde kreative løsninger på komplekse udfordringer

Morsø Kommune har fra Villum Fonden fået tildelt 6,6 millioner kroner til over de næste fire år at oprette makerspaces på alle kommunens fem folkeskoler (heraf en specialskole), til at uddanne vejledere, så maker-tilgangen kan blive implementeret i de enkelte fag, og til at kompetenceudvikle lærere.

Ambitionen er, at 200 lærere og 12 skoleledere skal kompetenceudvikles af eksperter fra VIA University College og af fagpersoner fra Morsø Ungdomsskole, og at der efter projektets udløb vil være mindst 50 undervisningsforløb årligt på skolerne i Morsø Kommune, hvor makerspaces er omdrejningspunktet.

”På Mors får vi nu mulighed for at få gjort maker-mindsettet til en integreret del af læringsindsatsen i skolen. Det vil give øens unge et endnu bedre afsæt til at kunne bidrage med kreative løsninger på komplekse udfordringer,” siger den lokale projektleder, John Landbo, der er inspektør på Morsø Ungdomsskole.

Projektet samarbejder med lokale virksomheder på Mors – blandt andet en robotproducent – og har et tydeligt kønsfokus gennem blandt andet kvindelige rollemodeller på virksomhederne.

Desuden er der vedtaget en klar strategi om at inddrage eleverne i udviklingen. Morsø Kommune vil fx uddanne elever til ”mastermakers”, der skal være med til at vise vejen for andre elever.

Kontakt: 

John Landbo, inspektør og projektleder hos Morsø Ungdomsskole.
T: 96 70 62 82
E: mujl01@morsoe.dk

Indskolingselever i Skive får MiniMakerLabs

Skive Kommune har fået bevilget 6,2 millioner kroner fra Villum Fonden til at sætte fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra fem til ni år.

I alt bliver der efteruddannet 82 ansatte – primært lærere og pædagoger, men også ledere og andre, der skal arbejde med dét, Skive kalder MiniMakerLabs.

”Der vil i Skive Kommune blive oprettet 16 MiniMakerLabs og såkaldte lånekasser i indskolingsområderne på otte af kommunens 16 skoler. Faciliteterne skal bruges af børn i otte børnehaver og af skolebørn til og med anden klasse,” forklarer Anja Østergaard Jensen, der er tværfaglig koordinator og projektleder i Skive Kommune.

Særligt bliver der fokus på naturfag og teknologi samt på læreprocesser, hvor det er godt at lave fejl – og lære af dem.

Projektet er fireårigt og understøtter Skive Kommunes indsats i forhold til naturvidenskab og bliver søsat på baggrund af en stigende interesse fra skoler og børnehaver. De nye MiniMakerLabs sætter fokus på samskabelse mellem lærere og pædagoger, og der bliver kompetenceudviklet lærere, pædagoger og ledere i samarbejde med VIAs Center for Undervisningsmidler i Herning.

Kontakt:

Anja Østergaard Jensen, tværfaglig koordinator og projektleder i Skive Kommune.
T: 29 69 62 90
E: anoj@skivekommune.dk

Holstebro etablerer netværk og inviterer til pigecamps

Makerspace-projektet i Holstebro Kommune bliver gennemført sammen med Uddannelsescenter Holstebro (EUD/EUX, HTX) og vil skabe et centralt læringslaboratorium samt otte lokale læringslaboratorier på folkeskoler, hvor der blandt andet bliver fokus på piger i STEM og pigecamps.

Godt 60 lærere og øvrige ansatte skal kompetenceudvikles af VIA.

Projektet i Holstebro løber over tre år og har fået bevilget 3,3 millioner kroner fra Villum Fonden.

”Med etablering af et makerspace-netværk vil projektet sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.

Formålet er at fremme elevernes science-kapital og styrke deres nysgerrighed og interesse for uddannelser inden for STEM-området og samtidig understøtte en grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig dannelse for alle elever - uanset deres fremtidige valg af uddannelse og karriere,” fastslår Peter Uth Høgsberg, der er skolekonsulent og leder af Holstebro Læringscentre.

Kontakt:

Peter Uth Høgsberg, skolekonsulent og leder hos Holstebro Læringscentre.
T: 22 77 59 91
E: Peter.Hogsberg@holstebro.dk

Allan Sørensen, sciencekoordinator og projektleder ved Holstebro Ungdomsskole.
T: 20 89 08 90
E: allans@holstebro.dk

Relaterede artikler