Når børn starter i dagtilbud er de andre børn vigtige

Forskningsprojekt undersøger, hvordan små børn bruger andre børn, når de starter i vuggestue eller dagpleje. Projektet skal give forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere viden og idéer til ’den gode overgang’.  

Børn for børn

Forskningsprojektet Børn for Børn løber fra maj 2021 og frem til 2023.

Et nyt forskningsprojekt med titlen Børn for Børn skal afdække, hvad børn betyder for børn i overgangen fra hjem til dagtilbud. Konkret hvordan ét- og toårige vuggestue- og dagplejebørn spiller en vigtig rolle for jævnaldrende børn i deres første uger væk fra mor og far. 

De kommende forskningsresultater skal være med til at udvikle den nuværende praksis for små børns start i dagtilbud.

Netop børns betydning for hinanden i overgangen fra hjem til dagtilbud er et område, der indtil nu kun er meget begrænset belyst forskningsmæssigt – både i Danmark og internationalt.

Ny viden til praksis og uddannelser

”Målet er at få skabt indgående viden om, hvordan små børn hjælper hinanden i overgangen fra familie til vuggestue eller dagpleje. Der vil i forskningen særligt være fokus på at undersøge nye børns relationer til andre børn, og hvordan børnene agerer i de nye, fremmede omgivelser med nye lege, nye kammerater, nye fællesskaber og nye voksne – og hvilken betydning dét har for pædagogikken i vuggestuen eller dagplejen,” fremhæver projektleder Erik Hygum, der er ph.d. i Forskningscenter for pædagogik og dannelse ved VIA University College.

Projektet Børn for Børn er især målrettet forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere, som jo er de personer, der typisk samarbejder om børns start i dagtilbud og vil kunne sætte de kommende forskningsresultater i spil i praksis.

Desuden vil den nye viden fremover indgå i uddannelsen af pædagoger og sundhedsplejersker landet over.

20 børn bliver fulgt på video

Forskningsprojektet Børn for Børn løber fra maj 2021 og frem til 2023.

Forskere fra VIA University College gennemfører projektet i samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere i Herning Kommune og Randers Kommune. 

I projektet bliver der blandt andet udarbejdet inspirationsmateriale, der giver idéer til ’den gode overgang’. Eksempelvis om hvordan man bedst kan støtte børns status som aktører i overgangen til dagtilbud, og hvordan samarbejdet om barnet kan blive udviklet og styrket i forhold til den første tid i dagtilbud.

Undervejs følger projektet ca. 20 små børn både før, under og efter deres start i dagtilbud. Der bliver eksempelvis optaget video med børnene i deres første tre måneder i dagtilbud – ved aflevering om morgenen, under leg og ved frokost.

Små børn taler uden ord

Susanne Klit Sørensen, der er master i sundhedsantropologi og leder af specialuddannelsen til sundhedsplejerske hos VIA University College, står i spidsen for forskningsprojektet Børn for Børn sammen med Erik Hygum.

Hun understreger, at små børn kan give udtryk for meget, selv om de endnu ikke kan tale med ord.

”Selv om vuggestue- og dagplejebørn i mange hverdagssituationer er afhængige af nærværende voksne, så er de ikke kun små sårbare væsner. De kommunikerer selv aktivt med deres omverden ved eksempelvis gråd, grin, leg og fysiske aktiviteter, vægringer og humor, og de forsøger på mange måder at få kontrol over deres livsomstændigheder. Men i forskningen mangler vi viden om, hvordan étårige knytter sig til andre børn i overgangen fra hjem til dagpleje eller vuggestue, og hvordan de etablerer leg og aktiviteter på måder, som pædagoger og andre fagprofessionelle ikke kan etablere, og som bidrager til barnets trivsel,” påpeger Susanne Klit Sørensen.

Hun og Erik Hygum fortæller, at det for eksempel er normalt, at vuggestuebørn går hen til nye børn i dagtilbuddet og aer dem, hvis de græder, og med kropssprog inviterer de nye børn med i lege.

Øget politisk interesse

Ud over at bibringe ny viden om børns betydning for hinanden i overgangen fra hjem til dagtilbud er projektet Børn for Børn søsat, fordi der de senere år har været øget politisk opmærksomhed på vigtigheden af en bedst mulig overgang fra hjem til dagtilbud. Overgangen sker i Danmark typisk, når barnet er tæt på ét år.

Den politiske interesse dokumenterer eksempelvis etableringen af Småbørnsalliancen, regeringsudspillet ’Stærke Dagtilbud’ fra 2017, ’1000 dages programmet - en bedre start på livet’ fra 2019 og senest den øgede normering af pædagogiske medarbejdere i vuggestuer og børnehaver gennem øremærkede midler på Finansloven.

Nordea-fonden støtter Børn for Børn med 700.000 kroner.

”Vi ser det som afgørende at få indsigt i, hvordan helt små børn er vigtige for hinanden og kan spille en rolle for at give nye børn tryghed og gode oplevelser med fællesskaber helt fra start i overgangen til dagtilbud,” siger uddelingschef Christine Paludan-Müller fra Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Forventningsfulde kommuner

Både i Randers Kommune og i Herning Kommune er der store forventninger til, at den nye forskningsviden om børns betydning for hinanden i overgangen til dagtilbud bliver værdifuld for at udvikle og forbedre den praktiske virkelighed.

”Dét at få viden til at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere før, under og efter barnets start i dagtilbud er meget vigtigt både for barnet og dets forældre. Derfor glæder vi os også meget til at være en del af projektet Børn for Børn,” fremhæver Anna Plovbøl Pedersen, der er leder af Børnefagligt Udviklingscenter i Randers Kommune. 

Hos Herning Kommune understreger også Janni Kjær Pedersen, der er pædagogisk udviklingskonsulent ved Center for Børn og Læring, at det nye forskningsprojekt er yderst relevant.

”Projektet kan belyse nogle aspekter af nye børns start i dagtilbud, som vi endnu ikke selv har fået øje på. Ved at deltage i forskningsprojektet kan vi generere en vigtig viden om børns aktørstatus, når de starter i vuggestue eller dagpleje,” fastslår Janni Kjær Pedersen. 

Yderligere oplysninger om forskningsprojektet Børn for Børn:

 • Erik Hygum

 • Projektleder og ph.d. i Forskningscenter for pædagogik og dannelse ved VIA University College
 • T: 87 55 35 25
 • E:
 • Susanne Klit Sørensen

 • Master i sundhedsantropologi og leder af specialuddannelsen til sundhedsplejerske ved VIA University College
 • T: 87 55 23 42
 • E:
 • Janni Kjær Pedersen

 • Pædagogisk udviklingskonsulent hos Center for Børn og Læring i Herning Kommune
 • T: 22 41 02 66
 • E:

Relaterede artikler