ReLift vinder Lifetech-kategorien til DM i entreprenørskab

25.000 kroner og en flot æresbevisning vandt Relift for deres ide til et hjælpemiddel, der skal hjælpe ældre og svækkede borgere med at sidde i den rette position under toiletbesøg.

Stifterne af ReLift: Maria Freund Thinggaard, Katrine Fisker Christensen og Victoria Wacher Jensen.
Fra venstre: Maria Freund Thinggaard, Katrine Fisker Christensen og Victoria Wacher Jensen.

Det er Fonden for Entreprenørskab som arrangerer DM i Entreprenørskab sammen med Dansk Erhverv og mesterskaberne blev afholdt i Børssalen hos Dansk Erhverv den 27. maj 2021.

Hvor svært kan det være? Det kan være rigtig svært!

De tre studerende som står bag ReLift, Victoria Wacher Jensen, Katrine Fisker Christensen og Maria Freund Thinggaard, studerer alle tre Design og business med speciale i Entrepreneurship & innovation på VIA Campus Aarhus C og den første spæde idé til ReLift fik de i forbindelse en opgave på studiet.

”Vi har et fag, der hedder ’Design for change’, hvor vi skulle finde på en idé, som arbejder ind i FN’s 17 verdensmål. Og vi fandt ret hurtigt ud af, at vi gerne ville arbejde med verdensmålet ’Sundhed og Trivsel’ og gerne inden for ældreområdet”, fortæller ReLift og fortsætter:

”Ved en tilfældighed fandt vi ud af, at mange ældre har afføringsproblemer - og det er blandt andet fordi, at man sidder i den forkerte position på toilettet. Så vi fik idéen til at udvikle en automatisk og regulerbar lift som hjælper de ældre op i den rette position. Og vi tænkte lidt: ’Hvor svært kan det være at lave?’ Det viste sig at være rigtig svært”.

Har snakket med rigtig mange mennesker

En af ReLifts udfordringer har været, at ingen af dem har en sundhedsfaglig baggrund, så de har været nødt til at snakke med plejehjem, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger for at få en forståelse af, hvordan man kan hjælpe de ældre bedst.

”Vi har snakket med rigtig mange mennesker for at finde frem til, hvilke funktioner vi skal prioritere. Og vi har også fundet ud af, at der er utroligt store krav til sikkerhed og hygiejne som vi skal være meget opmærksomme på i produktudviklingen”, siger ReLift og forklarer videre:

”Teknikken i vores produkt har været lidt af en udfordring, for vi har manglet nogle tekniske evner, og det har forsinket processen. Men vi har også mødt stor velvillighed, når vi har spurgt andre med de rigtige kompetencer til råds, og det har været en stor hjælp”.

Man skal ikke tage imod gode råd fra dem, man ikke selv vil spørge

Når man er i en proces som ReLift, hvor de skal udvikle en prototype, og har brug for meget hjælp, har de oplevet, at de får rigtig mange gode råd fra andre. Så mange gode råd, at det har været nødvendigt at sortere i dem.

”De der kommer med gode råd til os, kommer altid til os med hjertet på rettet sted og fordi de gerne vil hjælpe os. Men det har været overvældende, for vi er i kontakt med rigtig mange mennesker, der har mange meninger om, hvordan vi skal udvikle vores produkt. Så vi kan ikke tage alles meninger ind”, konkluderer ReLift og slutter:

”Et af de råd vi har fået, og et vi har valgt at følge er: ’Man ikke skal tage imod gode råd fra dem, man ikke selv ville spørge’. Og det er ikke fordi vi er utaknemmelige, eller at rådene ikke bliver givet i den bedste mening. Det er simpelthen fordi vi ikke kan imødekomme eller implementere alle de gode råd og derfor bliver nødt til at prioritere hårdt for at komme fremad”.

Præmien skal bruges til at udvikle en færdig prototype

De 25.000 kroner ReLift vandt til DM i Entreprenørskab skal sammen med et verdensmåls-mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab på ligeledes 25.000 kroner bruges til at udvikle en færdig prototype af produktet.

ReLift har allerede en aftale med fem plejehjem om test af prototypen og det forventer de kommer til at ske inden årets udgang.

ReLift har kontorplads på Studentervæksthuset på VIA Campus Aarhus C.

Relaterede artikler