VIA leder landsdækkende kompetenceudvikling i naturfag

Naturfagslærere får tilbud om gratis efteruddannelse, der skal styrke deres undervisningskompetencer og øge elevernes interesse for naturfag. 

SNL LOGO

SNL kommer til at løbe første gang fra august 2021 til februar 2022 og afholdes igen fra august 2022 til februar 2023.  

VIA står som projektleder i spidsen for et nyt kompetenceudviklingsprojekt, hvor landets professionshøjskoler sammen sætter fokus på at styrke naturfagene i folkeskolen. Konkret tilbyder projektet folkeskolerne et efteruddannelsesforløb, der kombinerer online og fysisk undervisning.

Baggrunden for projektet med titlen Stærke Naturfaglige Læringsfællesskabet (SNL) er, at der de senere år har været en dalende interesse for naturfag blandt børn og unge. Samtidig viser undersøgelser, at der er behov for øgede kompetencer hos såvel den enkelte naturfagslærer som hos de naturfaglige lærerteams og i forhold til skolernes grundlag for arbejdet med naturfag.

Målet med kompetenceudviklingsprojektet er således at ruste naturfagslærere, naturfagsvejledere og –koordinatorer samt skoleledelser til at udvikle de naturfaglige læringsmiljøer i grundskolen.

”I sidste ende er ambitionen at få flere elever til at interessere sig for naturfagene i folkeskolen og senere i gymnasiet og efterfølgende vælge STEM-uddannelser,” forklarer lektor, ph.d. og projektleder Christina Dahl Madsen fra VIA.

STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics og dækker over videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørfaget og matematik. Det danske arbejdsmarked efterspørger flere ansatte med STEM-kompetencer, og der er pt. flere end 450 forskellige STEM-uddannelser herhjemme. 

Efteruddannelsesforløbet starter i august 

Projektet Stærke Naturfaglige Læringsfællesskabet (SNL) er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og efteruddannelsesforløbet bliver derfor gratis for deltagerne. 

SNL kommer til at løbe første gang fra august 2021 til februar 2022 og afholdes igen fra august 2022 til februar 2023. 

Inden startskuddet lyder for selve efteruddannelsesdelen, bliver landets tilmeldte folkeskoler inviteret til et indledende møde her i foråret, hvor de kan få information om projektet og selv komme med input, så kompetenceudviklingen bliver skræddersyet til skolernes lokale forhold og muligheder.

Projektleder Christina Dahl Madsen fortæller, at der i SNL er fokus på, at den nye viden fra kompetenceudviklingen skal kunne overføres direkte til anvendelse i praksis, og at kompetenceudviklingen er tænkt som et bæredygtigt, forpligtende læringsfællesskab, som løfter naturfagsundervisningen på hele skolen og ikke alene hos den enkelte naturfagslærer.

En pakke med e-læring og fysisk undervisning

Efteruddannelsesforløbet kommer til at omfatte et e-læringsforløb, hvor eksperter inden for naturfag i eksempelvis videoer og film formidler deres erfaringer med at omsætte naturfaglig viden til inspirerende undervisning i klasselokalerne. 

Desuden inkluderer forløbet fysisk undervisning samt sparring på skoler og hos den regionale professionshøjskole samt netværksskabelse med blandt andet naturfagskonsulenter og skoleledere. 

Grundskolerne får også mulighed for selvstændigt at tilgå e-læringen i efteruddannelsesforløbet uden at være med i hele projektet.
Ambassadøruddannelse til vejledere

SNL-projektet omfatter tillige en ambassadøruddannelse til udvalgte naturfagsvejledere og tovholdere. 
Ambassadøruddannelsen indebærer, at konsulenter fra SNL tilbyder værktøjer til at lede en forandring og anden kompetenceudvikling til en særlig dedikeret medarbejder fra den enkelte deltagende skole. 

Vedkommende ambassadør skal samtidig fungere som bindeled mellem SNL-konsulenten og skoleledelsen.

Mange skoler har allerede tilmeldt sig projektet.

Kontakt

  • Christina Dahl Madsen

  • Lektor og ph.d. ved de pædagogiske efter- og videreuddannelser hos VIA University College
  • T: 87 55 01 71
  • E:

Relaterede artikler