Ny pædagoguddannelse i Aarhus til akademikere

Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt en ny sporskiftemodel til meritpædagog, som VIA, Aarhus Kommune og BUPL Århus står bag. Ambitionen er at afhjælpe manglen på pædagoger.

Studerende til forelæsning.

Den traditionelle pædagoguddannelse på Campus Aarhus C får fra september 2022 følgeskab af en ny meritpædagoguddannelse, der især er målrettet akademikere, der ønsker at skifte spor fagligt.

Børn og Unge i Aarhus Kommune, Aarhus-afdelingen af pædagogernes fagforening BUPL og VIA University College i Aarhus forventer at uddanne 20 ekstra pædagoger om året gennem en ny sporskiftemodel, som Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har givet de tre parter grønt lys til at søsætte i samarbejde.

Der er tale om et meritpædagogforløb, som går i luften 1. september år – i første omgang som en forsøgsordning, der løber frem til 2027.

Den nye sporskifteordning indebærer, at alle med en baggrund som professions- eller akademisk bachelor eller en kandidatgrad får mulighed for at blive uddannet som pædagog ved hjælp af en nyskabt og målrettet pædagoguddannelse. Sideløbende med studiet arbejder de studerende 30 timer om ugen i pædagogisk praksis og får løn.

”Den traditionelle pædagoguddannelse vil og skal fortsat være hovedvejen ind i pædagogfaget og være Danmarks største videregående uddannelse. Men vi arbejder hele tiden på at finde nye, supplerende veje til at løse de massive og stigende rekrutteringsudfordringer på pædagogområdet. Den nye sporskifteordning er vigtig, fordi vi over hele Danmark de seneste år har oplevet en bekymrende nedgang i søgningen til pædagoguddannelsen,” påpeger Susanne Tellerup, der er uddannelsesdekan for pædagoguddannelsen hos VIA University College.

Hun vurderer, at det primært vil være akademisk uddannede fra universiteterne, der vælger sporskifteordningen – enten fordi de ikke har kunnet få job inden for deres oprindelige uddannelsesfelt, eller fordi de ønsker en anden type job end dét, de først blev uddannet til. Men også uddannede fra fx andre professionsbacheloruddannelser end pædagoguddannelsen er omfattet af den nye sporskifteordning.

Ansat med løn under uddannelsen

I hele uddannelsesforløbet får sporskifterne løn. De skal nemlig på forhånd have underskrevet en ansættelseskontrakt med en pædagogisk arbejdsplads, hvor de i uddannelsesperioden vil få indgående praksiserfaring med pædagogisk arbejde. Det kan være i en vuggestue, børnehave eller fritidsordning.

”Vi lover, at de kommende meritpædagoger vil blive taget imod med kyshånd på vores pædagogiske arbejdspladser. Vi har brug for uddannede medarbejdere i hverdagen omkring børnene og de unge. Derfor er jeg selvsagt også meget glad for godkendelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som betyder, at vi kan komme i gang,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Han understreger, at Aarhus Kommune i forvejen har stærke samarbejder med fagforeninger og uddannelsesinstitutioner og ser frem til at gøre den nye sporskiftemodel til en succes.

Den nuværende situation er uholdbar

BUPL Århus ser det også som vigtigt, at Aarhus Kommune nu får adgang til at rekruttere pædagoger via den nye sporskiftemodel, da der i dag er mange ubesatte pædagogstillinger.

I København er der over det seneste år høstet positive erfaringer med en stort set tilsvarende ordning som dén, der nu bliver indført i Aarhus.

”Vi er gået sammen med VIA University College og Aarhus Kommune om den nye sporskifteordning, fordi den nuværende situation med stor mangel på pædagoger er uholdbar. Det har alvorlige konsekvenser for vores velfærdssamfund, hvis vi ikke har tilstrækkeligt mange pædagogisk uddannede til at tage vare om blandt andet børn og unge. Derfor er det helt nødvendigt, at vi tænker nyt og skaber flere uddannelsesveje til pædagogfaget,” fastslår faglig sekretær Carin Weibull fra BUPL Århus.

Både BUPL Århus, VIA University College og Aarhus Kommune påpeger, at der i det danske samfund bliver stadig flere og mere krævende pædagogiske opgaver, og at der er behov for veluddannet personale med de rette kompetencer til at løfte udfordringerne. Det gælder blandt andet i forhold til de indførte minimumsnormeringer i daginstitutionerne, forebyggende indsatser og støtte til det stigende antal børn og unge med psykisk sårbarhed.

VIA sikrer den teoretiske ballast

VIA University College skal stå for undervisningen af de sporskiftere, der bliver optaget på den nye meritpædagoguddannelse.

Konkret har VIA i Aarhus ansvar for at sikre sporskifterne den nødvendige teoretiske indsigt på det pædagogiske område og de påkrævede eksaminer. Deltagerne kommer til at gå på undervisningshold med andre på samme meritpædagogordning som dem selv.

Sporskifterne får merit på grund af det teoretiske niveau, de har fra den uddannelse, de i forvejen har gennemført. Det er derfor, at det kun tager 2,5 år at blive uddannet til pædagog gennem den nye sporskiftemodel – altså et år mindre end via den traditionelle pædagoguddannelse.

Børn og pædagogik er det rigtige for Julie

27-årige Julie Tanderup Skovdal fra Viborg er en dem, der ønsker at starte på det nye meritpædagogforløb fra 1. september.

Hun er i forvejen uddannet som fysioterapeut, men fandt efter to år i faget ud af, at hun ønsker at arbejde med børn. Og job som fysioterapeut målrettet børn hænger ikke på træerne. Derfor er Julie Tanderup Skovdal nu klar til at sadle om og blive pædagog.

”Lige nu arbejder jeg som pædagogmedhjælper i en vuggestue i Silkeborg, hvor jeg kan blive som ansat under meritpædagoguddannelsen. Jeg kan virkelig mærke, at pædagogfaget er det rigtige for mig. Det giver mig en kæmpe glæde – både fagligt og personligt – og jeg kan trække på en stor del af min viden fra fysioterapeutuddannelsen,” fremhæver Julie Tanderup Skovdal.

Hun ser det som et stort plus, at hun under meritpædagoguddannelsen ikke skal være fuldtidsstuderende, men også bruge meget af tiden på pædagogisk arbejde i praksis.

Glæde hos uddannelsesministeren

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen glæder sig over den nye vej, der nu er skabt ind på pædagoguddannelsen.

”Det kan simpelthen ikke understreges nok: Vi har brug for dygtige pædagoger med høj faglighed. Vi får nu endnu en vej ind på pædagoguddannelsen og får rekrutteret flere til pædagogfaget samtidig med, at vi hjælper for eksempel ledige videre til en relevant uddannelse,” siger Jesper Petersen og fortsætter:

”Hver gang en ny, dygtig pædagog bliver uddannet, gør det en forskel for det enkelte barn, den unge eller udsatte, som kommer helt tæt på pædagogerne i hverdagen”.

Ønsker du at vide mere om uddannelsen?

Læs mere om uddannelsen her.

Du kan også kontakte en studievejleder:

Anne Birthe Due Bendixen
Studiekoordinator
E: abd@via.dk
T: +45 87 55 35 92 

Yderligere oplysninger fås hos:

Mette Bondesen
Studievejleder på pædagoguddannelsen i Aarhus
T: 87 55 35 06
E: mhl@via.dk

Brian Krogh Lassen
Pæd. adm. leder på pædagoguddannelsen
T: 87 55 35 93
E: brla@via.dk

Thomas Medom
Rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune.
T: 27 51 79 61

Carin Weibull
Faglig sekretær hos BUPL Århus
T: 21 13 91 33
E: clw@bupl.dk

Julie Tanderup Skovdal
Ansøger til den nye meritpædagoguddannelse hos VIA University College i Aarhus
T: 20 16 01 51
E: julieskovdal@hotmail.com

Relaterede artikler