Per B. Christensen er ny bestyrelsesformand for VIA

VIAs nyvalgte bestyrelse for 2022 til 2026 har en markant uddannelsesprofil i spidsen – nemlig Per B. Christensen. Han er som VIAs nye bestyrelsesformand især optaget af at styrke det regionale udbud af uddannelser og at få uddannet højtkvalificerede medarbejdere til både det offentlige og private arbejdsmarked.

Per B. Christensen, bestyrelsesformand for VIA University College, og Hanne Roed, næstformand.

Per B. Christensen (th.) er ny bestyrelsesformand for VIA University College. Hanne Roed (tv.) er ny næstformand. Foto: Inge Lynggaard Hansen.

Bestyrelsen for professionshøjskolen VIA University College i de næste fire år har i fuld enighed konstitueret sig med Per B. Christensen som ny formand og Hanne Roed som næstformand. Det skete på bestyrelsens møde den 10. maj 2022.

Per Bonvig Christensen – eller Per B., som han kaldes i daglig tale – er ny i VIAs bestyrelse, men har indgående viden om uddannelsesverdenen og har et bredt netværk med sig.

Han er uddannet som lærer og har desuden gennemført flere leder- og bestyrelsesuddannelser. Desuden har Per B. Christensen undervist både i folkeskolen, på professionsbacheloruddannelser og på lederuddannelser.

Karrieren omfatter tillige 20 år i Næstved Kommune, hvor Per B. Christensen fra 1998 til 2017 var børne- og kulturdirektør med ansvar for blandt andet uddannelsesområdet. Inden da var han i 13 år henholdsvis udviklingschef og kontorchef i Storstrøms Amt efter fire år som souschef i Maribo Ungdomsskole.

Et kendt ansigt i medierne

I offentligheden er Per B. Christensen aktuelt kendt for at være medlem af regeringens Reformkommission samt formand for Danske SOSU-skoler.

Han har desuden – og blandt meget andet – markeret sig over mange år som henholdsvis formand for Akkrediteringsrådet for videregående uddannelser i perioden fra 2014 til 2022, formand for Lærerkommissionen. formand for Børne- og Kulturchefforeningen, medlem af KL’s embedsmandsgrupper om kommunalreformen og kvalitetsreformen, formand for Undervisningsministerens videnscenterpanel samt formand for Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Per B. Christensens store indsats i råd, udvalg, bestyrelser, foreninger samt arbejds- og ekspertgrupper igennem mange år førte i 2021 til, at han blev tildelt Danske Professionshøjskolers ærespris.

Glæder sig til opgaverne som formand

”Mit hjerte banker for uddannelsessektoren, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med VIAs øvrige bestyrelsesmedlemmer, VIAs daglige ledelse og medarbejderne i VIA. Jeg ser professionsuddannelserne som særdeles stærke og vigtige på uddannelseslandkortet. Som formand for VIA vil jeg især være optaget af at styrke det regionale uddannelsesudbud, at udvikle kvaliteten af uddannelserne og at få uddannet højtkvalificerede medarbejdere til både det offentlige og private arbejdsmarked,” fremhæver Per B. Christensen. Han tilføjer, at han på posten som bestyrelsesformand vil være i dialog med og trække på sit netværk i interesseorganisationer, kommuner, regioner, ministerier samt i det politiske system.

Privat bor Per B. Christensen i den sydsjællandske landsby Tågeby syd for Præstø. Men han kender på forhånd meget til Region Midtjylland, som er VIAs dækningsområde – primært fra arbejdet i Lærerkommissionen og de mange år som formand for de danske børne- og kulturdirektører.

Over de næste fire år som VIAs bestyrelsesformand glæder Per B. Christensen sig til at lære den midtjyske region endnu bedre at kende. Der er allerede planlagt en rundtur til VIAs campusser.

”Jeg kommer som formand ikke til at være i VIA i det daglige. Men jeg vil sætte mig grundigt ind i organisationen og selvfølgelig være til stede på bestyrelsesmøder, møder med samarbejdspartnere og ved øvrige relevante anledninger,” siger Per B. Christensen.

Han afløser på posten som formand for VIA Horsens-borgmester Peter Sørensen, der efter otte år som formand netop er fratrådt VIA.

Høj kvalitet og bred uddannelsesdækning

Som næstformand for VIAs bestyrelse er valgt Hanne Roed, der er medlem af og næstformand i Regionsrådet i Region Midtjylland for Det Radikale Venstre, medlem af de radikales hovedbestyrelse og uddannet i statskundskab og som socialrådgiver.

Hanne Roed har også har siddet i VIAs bestyrelse de seneste fire år, og hun afløser som næstformand Jørgen Nørby, der dog fortsætter i VIAs bestyrelse. Hun vil med egne ord bidrage med erfaringer og nytænkning.

”Jeg ser frem til den nye og spændende bestyrelsesperiode med både nye medlemmer og gengangere. Det er et VIA i god form, der tager hul på næste bestyrelsesperiode. Mine ambitioner er at sikre fortsat høj uddannelseskvalitet og rekruttering af flere studerende – især til velfærdsområdet, som mangler hænder. Samtidig vil VIA fortsætte sit fokus på at sikre uddannelser i hele regionen, som jo nu også nationalt er blevet en politisk topprioritet,” lyder det fra Hanne Roed.

Hun slår fast, at VIA over de seneste fire år for alvor er gået fra at være en sammenslutning af uddannelser til at blive en enhed, som er en af de helt store spillere på uddannelsesområdet.

Et bredt mix af kompetencer i VIAs bestyrelse

VIAs bestyrelse for 2022-2026 består af i alt 15 medlemmer – både gengangere fra den tidligere bestyrelsesperiode og nye medlemmer. Blandt de nye medlemmer er borgmester i Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard, og direktør Thomas Klausen fra brancheorganisationen Dansk Mode og Textil.

Indtil videre er 14 medlemmer valgt til VIAs bestyrelse, og det sidste medlem forventes at blive udpeget i juni.

VIAs rektor Harald Mikkelsen ser den nye bestyrelsesformand og VIAs nye bestyrelse som et stærkt mix af de rette kompetencer til fremtiden. ”Med valget af Per B. Christensen som formand har VIAs bestyrelse valgt én af de mest markante kapaciteter på uddannelsesområdet i Danmark. Per har bidraget og bidrager fortsat til nogle af de største uddannelsesreformer i Danmark. Jeg er sikker på, at han med sin enorme viden vil være en uvurderlig sparringspartner for VIAs ledelse, og jeg glæder mig meget til samarbejdet,” siger Harald Mikkelsen.

Han ser det som en stor styrke, at den samlede bestyrelse favner kompetencer inden for såvel det strategiske som det økonomiske, politiske, faglige og personalemæssige område, da medlemmerne er både erhvervsfolk fra virksomheder, repræsentanter for erhvervsorganisationer og for fagbevægelsen, kommunal- og regionspolitikere, uddannelseseksperter samt medarbejdere og studerende fra VIA.

Her er medlemmerne af VIAs bestyrelse for 2022-2026

VIAs bestyrelse består af i alt 15 medlemmer. Indtil videre er 14 medlemmer valgt, og det sidste medlem forventes at blive udpeget i juni 2022.

Per Bonvig Christensen, bestyrelsesformand for VIA (Nyvalgt).

Hanne Roed, regionsrådsmedlem (R) og næstformand i Region Midtjylland (Genvalgt – og ny som næstformand).

Jørgen Nørby, tidligere regionsrådsmedlem (V) i Region Midtjylland (Genvalgt).

Peder Christian Kirkegaard, borgmester (V) i Skive Kommune (Nyvalgt).

Danny Stentoft, seniordirektør i virksomheden Rambøll (Genvalgt).

Thomas Klausen, direktør for brancheorganisationen Dansk Mode og Textil (Nyvalgt).

Berit Eika, prorektor ved Aarhus Universitet (Genvalgt).

Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet (Genvalgt).

Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand i Socialpædagogerne (Genvalgt).

Bente Alkærsig Rasmussen, Kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland (Genvalgt).

Mathias Jørgensen, studerende ved bygningskonstruktøruddannelsen hos VIA i Aarhus (Nyvalgt).

Thomas Sten Johansen, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen hos VIA i Viborg (Genvalgt).

Thorsten Høegsberg, underviser ved VIAs efter- og videreuddannelser (Nyvalgt).

Lene Bejer Damgaard, underviser ved pædagoguddannelsen hos VIA i Viborg (Nyvalgt)

Kontakt

Per B. Christensen, bestyrelsesformand for VIA University College.
  • Per B. Christensen

  • Bestyrelsesformand i VIA
  • T: 21 69 71 88
  • Udpeget ved selvsupplering

Relaterede artikler