Stadig færre vil være pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver

VIA University College har fået 28 procent færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne i år. Fundamentet under vores samfund slår revner, siger rektor Harald Mikkelsen. Han efterlyser national handleplan. 

kvote 1.

Fristen for at søge ind på de videregående uddannelser udløb klokken 12.00 i dag den 5. juli, og det ser sort ud for særligt de fire store velfærdsuddannelser: pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver.

I alt har VIA University College modtaget 6.850 ansøgninger til de fire velfærdsuddannelser. Det er 28 procent færre end sidste år. 3.151 af dem er førsteprioritetsansøgninger, det vil sige at den valgte uddannelse er øverst på ansøgerens liste over uddannelsesønsker. I 2021 havde 3.890 ansøgere en af velfærdsuddannelserne øverst på listen. Der er altså tale om et fald på 19 procent i år blandt de, der har søgt en velfærdsuddannelse som første prioritet.

Ifølge Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College, er der grund til at være bekymret over ansøgernes manglende lyst til en fremtid blandt velfærdssamfundets professionelle medarbejdere.

”Det er et kæmpe problem for vores samfund og dermed os alle sammen, at for få vælger de vigtige velfærdsuddannelser. Når vi ikke kan uddanne det nødvendige personale til de funktioner, der udgør fundamentet for vores velfærdssamfund, står vi reelt i en situation, hvor fundamentet slår revner og er i fare for at kollapse,” siger han.

National plan er nødvendig

Harald Mikkelsen kommer med en klar appel til politikerne:

”Det er ikke VIA men hele Danmark, der mangler studerende på både velfærds- og STEM-uddannelserne, og vi har brug for en national handleplan nu. Vi bliver nødt til at pulje alle gode kræfter fra både uddannelsesverdenen, fra praksis og fra politisk hold, så vi kan få flere til at vælge de fag, hvor der er mangel på arbejdskraft,” siger han.

Rektoren vil blandt andet have en plan, der sikrer at særligt stx-gymnasierne viser eleverne, at universiteterne ikke er den eneste rigtige vej at gå. I dag er det kun 18 procent af stx-eleverne i Region Midtjylland, der vælger en velfærdsuddannelse, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Reform spænder ben

VIA har modtaget i alt 13.129 ansøgninger til de 42 professionsbacheloruddannelser, som bliver udbudt i region Midtjylland, og tallene viser at der generelt er færre, der søger ind i år sammenlignet med 2021. Sidste år var det samlede antal ansøgninger på 16.715.

Kun ingeniør- og byggeriuddannelserne ser ud til at holde skindet på næsen, men de positive tal er der ingen grund til at glæde sig for hurtigt over, fastslår rektor Harald Mikkelsen:

”Det ser umiddelbart godt ud, at flere søger vores STEM-uddannelser. Men problemet er, at en stor del af ansøgningerne er ankommet til vores engelsksprogede uddannelser, og dem har politikerne besluttet at nedlægge størstedelen af. Det betyder, at vi ikke kan optage de mange studerende, selv om danske virksomheder skriger på arbejdskraften.”

VIA har i år modtaget 242 førsteprioritetsansøgninger til den engelsksprogede uddannelse Software Technology Engineering men må fra i år kun optage 60 studerende. Samme problematik gælder for den engelsksprogede variant af bygningskonstruktøruddannelsen. Her har VIA modtaget 214 førsteprioritetsansøgninger, som skal kæmpe om kun 25 pladser.

Aarhus trækker flest ansøgere

VIA University College har det seneste år gjort en stor og ekstra indsats for at rekruttere til både velfærdsuddannelserne og de øvrige professionsbacheloruddannelser, som ligger placeret uden for Aarhus. Men alligevel viser tallene igen i år, at langt flere ønsker at studere i Aarhus end i campusbyerne ude i den øvrige del af Region Midtjylland, som VIA University College er repræsenteret i.

Folketinget besluttede for et år siden, at der skal etableres flere uddannelser uden for de fire store byer i Danmark, ligesom der skal flyttes studiepladser fra storbyerne og ud i landet. Men det er ikke studiepladser men studerende, der mangler uden for storbyerne, fastslår Harald Mikkelsen.

”Vi har igen i år fuldt hus i Aarhus men ledige pladser alle andre steder. Det fortæller mig, at vi står med et problem, som vi skal tage meget alvorligt, og som kalder på en fælles indsats,” siger han.

De mange ansøgere får besked på om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse den 28. juli. Allerede fra midnat til den 28. juli kan alle ansøgere, der har søgt om at komme ind på en professionshøjskole, se svaret på nemstudie.dk

Yderligere oplysninger får hos:

Rektor Harald Mikkelsen
VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Journalist Vivian A. Voldgaard
VIA University College
T: 87 55 14 36
E: viav@via.dk

Årets ansøgertal i VIA 

(2021-tal i parentes)

I alt ansøgninger: 13.129 (16.715)
Heraf 1. prioritet: 6.452 (7.651)

Velfærdsuddannelser:

Sygeplejerske: 2.309 (3.563)
Heraf 1. prioritet: 845 (1.108)

Pædagog: 2.127 (2.936)
Heraf 1. prioritet: 1.150 (1.385)

Lærer: 1.347 (1.597)
Heraf 1. prioritet: 704 (777)

Socialrådgiver: 1.067 (1.471)
Heraf 1. prioritet: 452 (620)

Hvad er kvote 1 og 2?

 • Årets ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.
 • I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.
 • I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgerne får den 28. juli besked på, om de er optaget på en af de uddannelser, de har søgt ind på.

Fakta om VIA University College

 • VIA er tre gange kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab.
 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.
 • VIA uddanner blandt meget andet til sygeplejerske, lærer, pædagog, ingeniør, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, administrationsbachelor, fysioterapeut og bioanalytiker.
 • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling i form af bl.a. kurser og diplomuddannelser til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Relaterede artikler