Andreas Rasch fortsætter som forskningschef

Andreas Rasch-Christensen fortsætter som chef for Forskningscenter for pædagogik og dannelse, når hans nuværende åremålskontrakt udløber til sommer.

Fortsætter som forskningschef

Stillingen som chef for VIAs Forskningscenter for pædagogik og dannelse har været slået op eksternt, da åremålsansættelsen udløber i juni 2023. Et enigt ansættelsesudvalg har ansat 51-årige Andreas Rasch-Christensen til at fortsætte i stillingen.

Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA fastholder Andreas Rasch-Christensen som chef for VIAs Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

”Andreas er en virkelig stærk profil både internt og eksternt, og hans kompetencer er til kæmpe gavn for VIA samt for de pædagogiske uddannelser og professioner og samfundet som helhed,” understreger Harald Mikkelsen.

Han henviser til, at Andreas Rasch-Christensen til fulde lever op til ansættelsesudvalgets vægtning af at rekruttere en kandidat, der har en forskeruddannelse på ph.d.-niveau samt desuden betydelig forskningserfaring, stor ledelseserfaring, erfaring med formidling og profilering af forskningsresultater gennem medierne, erfaringer med at begå sig i politiske fora samt i råd og udvalg både nationalt og internationalt, et bredt og relevant netværk og endvidere evne til at understøtte samspillet mellem uddannelse og forskning.

”Andreas’ primære ansvarsområder vil også fremover være at varetage den strategiske ledelse af Forskningscenter for pædagogik og dannelse med fokus på kvalitet og relevans i forskningen samt at indgå i den fælles og tværgående ledelse af forsknings- og udviklingsområdet i VIA i tæt samarbejde med de øvrige fire forskningschefer. Desuden skal Andreas – sammen med den øvrige ledelse i VIA – være med til at gøre VIAs strategi 2021-2025 til virkelighed,” fremhæver Harald Mikkelsen.

Et job med bred involvering

Andreas Rasch-Christensen glæder sig over, at der også i de kommende år står VIA på ansættelseskontrakten.

”Jeg brænder i den grad for den praksisnære forskning på det pædagogiske og socialfaglige område og er inderligt glad for, at jeg har fået tilbudt at fortsætte i min stilling. For mig er det centralt, at jeg kan bidrage med noget, og det tror jeg, at jeg kan internt og eksternt. Jeg er en bedre chef nu, end jeg var for år tilbage, da jeg blandt andet har fået et langt bedre og bredere blik på VIAs uddannelses- og forskningsmiljøer, herunder hvordan man skal styrke samspillet,” lyder det fra Andreas Rasch-Christensen.

Konkret vil han have til opgave at etablere og udvikle forskningsprogrammer med forskningsledere, docenter, lektorer, adjunkter, ph.d.-studerende og bachelorstuderende. I den forbindelse skal Andreas Rasch-Christensen involvere uddannelsesdekaner og -ledere samt stabsfunktioner, så der sikres sammenhæng mellem uddannelserne og forsknings- og udviklingsaktiviteterne. 

Eksternt skal Andreas Rasch-Christensen sikre, at VIA såvel alene som i samarbejde med andre står som en stærk aktør inden for de forsknings- og udviklingsområder, som Forskningscenter for pædagogik og dannelse har fokus på.

11 forskningsprogrammer og 187 medarbejdere

I stillingsopslaget om jobbet som chef for VIAs Forskningscenter for pædagogik og dannelse bliver det betonet, at den praksisnære og anvendelsesorienterede professionsforskning i centret skal bidrage målrettet til, at VIAs studerende inden for det pædagogiske felt bliver uddannet til at kunne forny deres profession med nye tilgange, metoder og teknologier.

Det fremgår tillige, at forskningschefen skal indgå i tæt samspil med centrets praksisfelt og tillige varetage kontakten til ministerier, styrelser, universiteter, øvrige professionshøjskoler mv.

Forskningschefen for pædagogik og dannelse skal ligeledes på hele VIAs vegne koordinere og lede samarbejder med aftagermiljøer og andre forskningsinstitutioner såvel nationalt som internationalt samt forestå politikudvikling og ministerbetjening.

VIAs Forskningscenter for pædagogik og dannelse har i dag 11 forsknings- og udviklingsprogrammer, 187 medarbejdere tilknyttet og 11 forskningsledere. I 2021 omsatte centret for 58 millioner kroner, hvoraf de 28 millioner var eksternt finansieret.

De områder, Forskningscenter for pædagogik og dannelse forsker inden for, er: Børns trivsel, Dannelse og etik, Hverdagsliv og fritidspædagogik, Outdoor, Æstetik, Krop, idræt og bevægelse, Læring og it, Matematik og naturfagsdidaktik, Professionsdidaktik, Vejledning og mentorskab samt Sprog og literacy.

 

Fakta om Andreas Rasch-Christensen

  • Er cand.mag. i historie og samfundsfag fra Aarhus Universitet i 1998 og ph.d. fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse i 2010.
  • Var 1998-2007 først lektor og senere uddannelsesleder ved læreruddannelsen i Skive.
  • Blev i 2007 videncenterleder og i 2010 forskningschef for det pædagogiske og socialfaglige område i VIA.
  • Har de seneste år særligt forsket i inklusion, læreplaner, didaktik og skoleledelse.
  • Er en Danmarks førende forskere på skole- og børneområdet og den mest anvendte skoleekspert i tv, radio og øvrige medier. Er ligeledes en hyppigt anvendt oplægsholder.
  • Har med afsæt i sin forskning forfattet bøger, kronikker og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange råd og udvalg – blandt andet en række ministerielle rådgivningsgrupper omkring skole, dagtilbud og pædagogisk forskning.
  • Bor i Brabrand, er gift med Rikke, er far til Mie og Ida på henholdsvis 21 og 17 år og har fodbold som sin store fritidsinteresse. 

Kontakt

Andreas Rasch-Christensen
  • Andreas Rasch-Christensen

  • Forskningschef
  • T: +45 87 55 17 12

Relaterede artikler