Forskningscenter har vokseværk og får ny profil 

Forskningscenter inden for sundheds- og sygeplejeområdet udvider og får ny profil for at øge mængden af forskningsresultater. Forskningen fra centret skal bruges til at styrke sundhedsuddannelser og skabe bedre plejeforløb for patienter i sundhedsvæsenet 

Forskningsprogram for sundhedsteknologi, metode og etik

Center for Forskning i Klinisk Sygepleje i Viborg ændrer navn til Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje. Samtidig slår centret dørene op for kolleger med andre mellemlange sundhedsuddannelser end sygepleje.

Det er Center for Sundhed og Velfærdsteknologi i VIA og Hospitalsenhed Midt, der sammen står bag forskningscentret, og de har netop indgået en ny samarbejdsaftale om den nye profil for forskningscentret. Aftalen handler om, at centret skal styrkes, så det får en stærk, bred og tværfaglig profil.

Forskningscentret har i mange år haft en stærk profil inden for sygeplejefaget, og det vil fortsætte. Således videreføres det tætte samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, der har haft og fortsat vil have stor betydning at sikre videnomsætningen mellem forskning og grunduddannelserne. Men nu åbner centret for forskere fra andre mellemlange sundhedsuddannelser. Det betyder, at forskningsprojekter, der er drevet og udviklet af eksempelvis fysioterapeuter, ergoterapeuter eller bioanalytikere også forankres i centret.

Forskning, uddannelse og klinisk praksis skal knyttes tættere sammen

- Vi ønsker at gøre forskningscentret stærkere ved at udbygge forskningsindsatsen. Det gør vi blandt andet ved at arbejde tæt sammen i vores forskningsenheder i VIA og Hospitalsenhed Midt. Sammen kan vi skabe synergi og løfte forskningen til nye højder, siger forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen fra Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi i VIA.

Den nye profil er tegnet med afsæt i både VIAs og Hospitalsenhed Midts forskningsstrategier. Det er ifølge Lars Peter Bech Kjeldsen afgørende, at forskningen i centret bliver så relevant som muligt for både uddannelsesområdet og den kliniske praksis på hospitalerne.

Nye forskerstillinger på vej

Den strategiske ledelse af forskningscentret deles mellem Lars Peter Bech Kjeldsen, forskningschef ved VIAs Center for Sundhed og Velfærdsteknologi og forskningschef David Høyrup Christiansen fra Hospitalsenhed Midt. Centret vil fortsat være placeret i Hospitalsenhed Midt, men det flytter organisatorisk og fysisk, så det er placeret i Forskning i Administrationen på Regionshospitalet Viborg.

David Høyrup Christiansen står for den daglige ledelse af centret og dets medarbejdere. Samtidig knyttes centret tættere til Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, der er placeret i Aarhus. Derfor bliver der opslået to forskerstillinger på docentniveau, hvor de to forskere bliver ansat i en delestilling mellem VIA og Hospitalsenhed Midt.

De to stillinger skal besættes af forskere, der har en selvstændig forskningsprofil, så de kan bidrage til opbygningen af en stærk forskningsportefølje for centret.

Se jobopslag for de to ledige stillinger i Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje

Region Midtjylland og VIAs logoer

Kontakt

Birgitte Bøgh
  • Birgitte Bøgh

  • Ledelsespartner
  • T: +45 87 55 29 74
Lars Peter Bech Kjeldsen
  • Lars Peter Bech Kjeldsen

  • Forskningschef
  • T: +45 87 55 17 16

Relaterede artikler