Efter- og videreuddannelsesrådet

VIA Efter- og videreuddannelse er tilknyttet et rådgivende organ, der drøfter strategiske og tværgående spørgsmål om efteruddannelse. Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende aktiviteter i VIA Efter- og videreuddannelse, deres relevans og faglige kvalitet.

Medlemmer

Efter- og videreuddannelsesrådet er nedsat af VIAs bestyrelse. Rådet består af 15 medlemmer, der repræsenterer det offentlige og private arbejdsmarked samt faglige eksperter med indsigt i efteruddannelsesområdet.

Region Midtjylland: Kommunerne i Region Midtjylland (kommunekontaktrådet):
 • Direktør for Børn og Unge, Rasmus Møller, Favrskov Kommune, rmo@favrskov.dk, +45 89 64 31 01
FTF-Midtjylland:
 • Bestyrelsesmedlem, Rikke Gierahn Andersen, FTF Midtjyllands bestyrelse, riga@dlf.org, +45 27 26 88 02
 • Ledelseskonsulent, Michael Tøttrup, mit@prosa.dk, +45 87 30 14 03
Ingeniørforeningen IDA: RAR Vestjylland:
 • Rådsformand, John Hermansen, RAR Vestjylland, joh@sbk.dk, +45 40 51 77 16
Medlemmer, udpeget af VIAs bestyrelse:
 • Lektor - associate professor, Peder Østergaard, Aarhus Universitet, postergaard@econ.au.dk, +45 26 79 85 54
 • Dir. Job & Velfærd, Mette Andreassen, Viborg Kommune, mean@viborg.dk, +45 51 27 31 22
Studerende udpeget af EVU:
 • Medarbejder på Socialpædagogisk opholdssted i Vestjylland, Thomas Merrild Broholm, hedegaard7@icloud.com
Medarbejdere ved VIAs efter- og videreuddannelser:
 • Lektor – Ledelse og Organisationsudvikling, Jan Grønnebæk, VIA University College, jag@via.dk, +45 87 55 19 83
 • Adjunkt Pædagogik, Læring og Vejledning, Ane Wolfsber, VIA University College, anew@via.dk, +45 87 55 01 65
Medlemmer af sekretariat:
 • Dekan – Ledelse og Vækst, Susanne Søndergaard Hansen, VIA University College, suha@via.dk, +45 87 55 18 77
 • Dekan – Pædagogik og CFU, Poul Erik Philipsen, VIA University College, pep@via.dk , +45 87 55 19 91
 • Dekan – Social, sundhed og beskæftigelse, Kirsten Roelsgaard, VIA University College, kr@via.dk, +45 87 55 18 67

Sekretær for rådet:

 • Maria Kiilerich Andersen, VIA University College, mkan@via.dk, +45 87 55 20 97

Kontakt

Formand

Peder Østergaard
Prodekan for uddannelse, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
+45 26 79 85 54
ps@asb.dk 

Sekretariatet

Susanne Søndergaard Hansen
Uddannelsesdekan
+45 87 55 18 77
suha@via.dk

Ledelsessekretariatet
Maria Kiilerich Andersen 
+45 87 55 20 97
mkan@via.dk

Mødeplan