Æstetiske læringsprocesser og udtryksformer

Fordomme om det grønlandske folk skal nedbrydes gennem æstetik med hjælp fra danske og grønlandske studerende, borgere og italienske kunstnere i et valgfag på pædagoguddannelsen i Aarhus.

 

Modulet er nomineret til VIAs undervisningspris 2019.

 

Hør mere fra underviserne og studerende fra modulet og læs mere nedenunder.

Kunst og kultur kan være med til at nedbryde fordomme

VIA-studerende – især fra pædagoguddannelsen i Aarhus – har sammen med grønlandske pædagogstuderende, borgere og italienske kunstnere samarbejdet i et valgfag med fokus på æstetiske udtryksformer. Modulet har gennem blandt andet maskedans og en otte meter høj isbjørn i papmache hjulpet til at nedbryde fordomme om grønlændere. 

”Det er sjældent, at vi som studerende har god tid til at fordybe os, fordi vores studie er sammensat af mange forskellige fag. Men i det her valgmodul fik vi tid til at gå i dybden, til at prøve en masse af i praksis og til at indgå i tværgående samarbejder. Undervejs fik vi masser af viden om Grønland og grønlændere, og vi fik arbejdet med en række forskellige kunstneriske og æstetiske udtryksformer. Det har været en kæmpe oplevelse og enormt lærerigt, og jeg har brugt langt flere timer om ugen på det her modul end på den sædvanlige undervisning, fordi jeg var så optaget af det”.

Sådan opsummerer pædagogstuderende på Campus Aarhus C, Daniel Captani Hansen, når han bliver spurgt, hvad han fik ud af sit modul 9-valgfag med titlen ’æstetiske læreprocesser og udtryksformer’.

Modulet indebar et tre ugers ophold i Grønland samt undervisning hos VIA i Aarhus og samlede studerende fra VIAs uddannelser til pædagog, fysioterapeut, beklædningshåndværker, bachelor i ernæring og sundhed og ergoterapeut – flest fra pædagoguddannelsen. Desuden indgik 120 grønlandske pædagogstuderende, erhvervsskolelever og udsatte unge fra dag- og døgninstitutioner i projektet – foruden en kunstnergruppe fra Italien.

Kulturmøde med fokus på styrker frem for fordomme

Det er de to lektorer inden for drama og teater, Klaus Rubin og Ole Bjørn Rasmussen, der er faddere til valgfagsprojektet Nannup Nukinga-Nukivut – eller på dansk Isbjørnens styrke - vores styrke. De har som ansatte på pædagoguddannelsen i Aarhus arbejdet med forskellige kulturprojekter i Grønland over de seneste 12 år.

”Vores overordnede mål med modulet Nannup Nukinga-Nukivut var at få nedbrudt en række af de fordomme, der stadig er udbredte om grønlændere. Fokus var at se det enkelte menneskes styrker og at udtrykke styrkerne gennem kunst, kreativitet, innovation, Community Building og æstetisk læring. Samtidig var vi optaget af, at vores studerende lærer noget om Grønland for at kunne tage ansvar for kulturmødet, når grønlændere kommer til Danmark – og i øvrigt også i kulturmøder med andre kulturer, der kommer til Danmark,” forklarer Klaus Rubin og tilføjer:

”Modulet var åbent for alle VIA-uddannelser. Idéen var at gennemføre et projekt med tværfaglige og innovative læringsmiljøer og med kulturelle og æstetiske samskabelsesprocesser som omdrejningspunkt. Projektet mundede ud i en stor forestilling/festival i grønlandske byer og bygder, hvor stort set alle beboerne kom og kiggede på”.

I forberedelsesprocessen samarbejdede de studerende fra VIA blandt meget andet med unge grønlændere og italienske kunstnere om at kreere en otte meter høj isbjørn i papmache og fjer som projektets fysiske symbol og vartegn.

Er blevet rustet til kunst og kultur med børn og unge

”På pædagoguddannelsen har vi obligatorisk teoretisk undervisning i æstetiske udtryksformer, hvor vi især lærer en del teori. Men det er lagt nemmere at forstå teorien og modellerne fra bøgerne og langt mere lærerigt både fagligt og personligt, når vi nu også har arbejdet praktisk med kunst og kultur på valgmodulet i Grønland,” pointerer pædagogstuderende Nikolaj Dyekjær fra VIA i Aarhus.

Hans holdkammerat Thomas Skaksen fortæller, at han har fået meget mere mod til at give sig i kast med kulturprojekter, efter han har deltaget på valgmodulet Nannup Nukinga-Nukivut.

”Jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at jeg nogensinde ville komme til at lave masker i papmache og danse maskedans. Men det gjorde jeg i projektet, og jeg fandt ud af, at jeg godt kan være i den slags, og at kultur er et ekstra sprog, der kan flytte en masse – blandt andet i pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge. Efter valgmodulet føler jeg mig langt bedre rustet til at sætte kulturprojekter med børn og unge i søen, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet som færdiguddannet pædagog. Og jeg er parat til at bruge mig selv meget mere, end før jeg deltog på forløbet,” understreger Thomas Skaksen.

Projekt med både intern og ekstern finansiering

Lektor Ole Bjørn Rasmussen fortæller, at projektet blev finansieret gennem undervisningstimer fra grunduddannelserne i VIA og fra de uddannelser i Grønland, der indgik i samarbejdet, samt støtte fra fonde og samarbejdspartnere i Grønland, tilskud fra VIAs ’smidighedsmidler’, legater til studerende og sponsorater.

”Det har krævet en del at få midlerne skaffet hjem, men det har været vigtigt for os med et projekt i høj kvalitet. Derfor kæmpede Klaus Rubin og jeg for at få en ekstern finansiering til at lykkes, og det vil vi også anbefale kolleger at gøre til større projekter,” siger Ole Bjørn Rasmussen.

Han og Klaus Rubin understreger, at læringen og måden at undervise på er den samme uanset, hvor i verden den finder sted, og at valgmodulet Nannup Nukinga-Nukivut har afstedkommet stor bevågenhed på VIA ude omkring.

VIA-studerende har spændende jobmuligheder i Grønland

”Qua projektet er der skabt relationer til en del relevante og toneangivende personer inden for blandt andet politik, virksomheder samt uddannelses- og kulturinstitutioner i Grønland, som VIA og VIAs studerende kan få gavn af fremadrettet,” fremhæver Klaus Rubin og fortsætter:

”Nannup Nukinga-Nukivut har blandt andet været med til at bane vej for, at pædagog-, lærer-, sygeplejerske- beklædningshåndværker- og socialrådgiverstuderende fra VIA har gode muligheder for at få job i Grønland efter dimission og deltage i det yderst meningsfulde arbejde med at løse samfundsudfordringerne i Grønland”.

Klaus Rubin har eksempeltvist også været på universitetet i Stockholm og holde oplæg om projektet og måden at undervise på.

Ole Bjørn Rasmussen tilføjer, at valgmodulet med samarbejde mellem VIA-studerende, unge grønlændere og italienske kunstnere og fokus på æstetiske udtryksformer har været en så stor succes, at det fortsætter.

I de kommende måneder bliver projektet afviklet i forskellige grønlandske bygder – og fremadrettet formentlig også under kulturevents i Danmark så som Aarhus Festuge, Smukfest, Naturhistorisk Museum og Folkemødet på Bornholm.