Undervisningsemner inden for salg, markedsføring og eksport

Alle undervisningsoplæg er tilpasset elever på ungdomsuddannelser og kan tilpasses en varighed på mellem 2-12 lektioner.

Hvordan vil salg og markedsføring på nettet udvikle sig?

How much google knows about you

Salg og markedsføring på nettet oplever kraftige vækstrater, men befinder sig stadigvæk kun på begynderstadiet. Dette forløb ser nærmere på hvordan salg og markedsføring på nettet vil udvikle sig.

Vi kommer omkring kerneteorier og forskellige aktuelle tendenser, så som den mobile revolution, local marketing og medier i krise. Dagen består af en vekselvirkning mellem oplæg, opgaver og gruppearbejde. 

Fag: Markedsføring, E-business 


Uddannelse:
 Eksportingeniør

Sted: Horsens og Aarhus 

Hvordan styrker man en produktionsvirksomhed?

Studerende arbejder med maskiner

Du vil lære, hvad det vil sige at drive en virksomhed mht. salg, indkøb og produktion. Her vil vi teste din evne til at samarbejde og løse nogle små opgaver på den smarteste måde. Fx skal I finde ud af, hvordan I hurtigst kan samle et Lego-hus.

I skal organisere opgaven i mindre operationer og effektivise arbejdsgangene. Du får sved på panden og evnen til at samarbejde bliver nøgleordet.

Den helt store test bliver en øvelse, hvor din gruppe skal samle nogle Lego-produkter på en fysisk produktionslinje, hvor dig og din gruppe er medarbejderne. Her vil du blive testet i den evne til at tænke ud ad boksen og finde nogle smarte løsninger til at øge din gruppes effektivitet.

Fag: Teknologi, IT og kommunikation, Virksomhedsøkonomi, Marketing, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Logistik

Uddannelse: Produktionsingeniør

Sted: Horsens og Holstebro 

Hvordan omsætter man sin ide til forretning?

Kreativ workshop med idégenerering, hvor eleverne introduceres til de nogle grundlæggende temaer inden for entreprenørskab.

Med udgangspunkt i resultaterne fra workshoppen arbejdes der videre med elevernes egne forretningsideer med fokus på at omsætte dem i en egentlig forretningsmodel.

Fag: Innovation, Samfundsfag, afsætning, økonomi, psykologi.

Uddannelse: Eksportingeniør

Sted: Horsens og Aarhus 

Hvordan arbejder danske virksomheder internationalt?

Verden venter på dig

Danske virksomheder arbejder i høj grad internationalt, og medarbejderne skal kunne forstå og arbejde sammen med mennesker fra mange forskellige kulturer. 

I denne workshop vil vi sammen se på forskellige markeder, særligt med fokus på lande hvor man taler tysk, fransk eller spansk.

Fag: Tysk, fransk og spansk

Uddannelse: Eksportingeniør

Sted: Horsens og Aarhus 

Hvordan kan international handel gøre os alle rigere?

Ingeniøruddannelse med hele verden som arbejdsplads

Hvorfor handler vi egentlig med udlandet og kan lande virkelig blive rigere ved at handle med andre end ved at lukke for den international konkurrence f.eks. ved handelsbarrierer?

Vi kan finde eksempler på, at tidligere ulande har opnået en enorm økonomisk vækst i deres BNP (f.eks. Kina og Sydkorea) ved at udvikle produktionen i forbindelse med øget international samhandel.

Men hvorfor og hvordan hænger det hele sammen? Via et spil, hvor studerende inddeles i landegrupper med forskellige ressourcer, oplever de unge på egen hånd, hvorfor det ikke kan betale sig at lukke af for handel med andre lande. Alle bliver rigere ved at handle med – og hjælpe hinanden, da alle besidder forskellige ressourcer.

Fag: International økonomi

Uddannelse: Eksportingeniør

Sted: Horsens og Aarhus