Undervisningsemner inden for byggeri

Alle undervisningsoplæg er tilpasset elever på ungdomsuddannelser og kan tilpasses en varighed på mellem 2-12 lektioner.

Hvad gemmer sig under græsset - og hvad betyder undergrunden for et byggeri?

Undergrund byggeri

Vi tager et nærmere kig på Danmarks undergrund og undersøger om man kan bygge på alle typer jord og hvad man gør man når grundvandet står højt. Vi henter jordprøver i marken og finder jordens styrke.

Lær hvordan anvendt fysik kan give svar på om der er sand, ler eller noget andet under dine fødder uden at du behøver at grave.

Du måler modstande i en lille jordmodel og med små jordprøver fra miniboringer afgør du hvilke typer sediment, eks. grus, sand eller ler der findes forskellige steder i modellen. 

Du skal anvende geotekniske beregninger for at afgøre hvilket fundament der vil kræves til en bygning afhængig af hvad den skal stå på.

Fag: Naturfag, geologi, matematik, Fysik


Uddannelse:
Bygningsingeniør

Sted: Horsens 

Hvorfor står det skæve tårn i Pisa skævt?

Det skæve tårn i pisa

Anvendt trigonometri og ligevægt, materialeparametre for byggematerialer og jordbund samt basale ingeniørmæssige principper er noget af det, der arbejdes med på denne workshop.

Tårnets egenvægt bestemmes og den påvirkning, tårnet har på jorden. Der arbejdes med forskellige tiltag til at afstive tårnet.

Fag: Matematik, fysik, geologi, historie

Uddannelse: Bygningsingeniør

Sted: Horsens 

Hvordan ser fremtidens byer ud?

Bæredygtigt byggeri

Fremskrivninger siger, at i 2050 vil 75 pct. af verdens befolkning bo i byer. Særligt storbyerne vil tiltrække nye indbyggere, og det vil få indflydelse på infrastrukturen, transport, beboelsesarealer, friarealer, forsyning, integration, adfærd og meget andet.

Derfor er der er stort behov for at udvikle metoder til at tilpasse byerne til denne vækst. 

Fag: Engelsk, samfundsfag, naturfag

Uddannelse: Bygningsingeniør

Sted: Horsens 

Hvordan bygger man London Eye?

London Eye

I centrum af London er opført et gigantisk ”Pariserhjul”. Men hvordan bygger man sådan en stor konstruktion midt i London?

Ved at gennemgå opførelsesprocessen introduceres eleverne til anvendt trigonometri, ligevægt og materialeparametre for stål samt samlingsmetoder. Ved selv at arbejde med relaterede problemstillinger, kan eleverne se hvordan man kan bruge simpel trigonometri til at bestemme laster/spændinger.

Fag: Matematik og fysik

Uddannelse: Bygningsingeniør

Sted: Horsens 

Hvordan bygger man en motorvej

motorvej

Der skal bygges en motorvej over en strækning på ca. 30 km og i den forbindelse er der mange ting som skal afklares og planlægges

Eleverne deles op i mindre grupper som hver har en rolle (Vejdirektoratet, Kommunen, dem der skal bygge motorvejen) og som skal argumentere for placering, natur, udformning af vejen etc. De arbejder med:

  • Hvad er et kort? (Luftfoto, bykort, landkort, verdenskort, søkort mv.)
  • Signaturforklaringer
  • Forskellige slags broer
  • Motorveje i Danmark og andre lande, hvor, hvorfor m.m.
  • Brochurer med oplysninger om motorvejen ved Silkeborg

Fag: Matematik, samfundsfag, naturfag

Uddannelse: Bygningsingeniør

Sted: Horsens