Undervisningsemner inden for vand og energi

Alle undervisningsoplæg er tilpasset elever på ungdomsuddannelser og kan tilpasses en varighed på mellem 2-12 lektioner.
 

Hvordan undersøger man om vand kan drikkes?

Bioanalytiker - andet end blodprøver

Alle mennesker er afhængige af drikkevand og vil gerne have så god en vandkvalitet som muligt. Men hvad skal der til for at dokumentere, at vandkvaliteten er god? 

Vi tager ud på et vandværk og indhenter vandprøver som herefter testes ved måling af E.col (fluorescens metode), bakteriers ATP (luminescens metode) samt diverse kemiske stoffer (spektrofotometrisk metode).

Fag: Naturfag, kemi, bioteknologi, biologi

Uddannelse: Forsyningsingeniør

Sted: Horsens

Hvorfor kan spildevand blive en ressource?

Forhindring af oversvømmelser og forurening af grundvandet

Hvordan sikrer vi rent vand til fremtiden? Hvordan kan vi genanvende spildevand? Det er nogle af de spørgsmål vi stiller skarpt på når vi går i laboratoriet og analyserer vandkvaliteten. Eleverne får indsigt i vandets indflydelse på korrosion og nedbrydning af forskellige materialer – samt det at arbejde i global skala.

Fag: Kemi, biologi, matematik, fysik, bioteknologi

Uddannelse: Forsyningsingeniør

Sted: Horsens

Biofilm - hvad er det?

Biofilm

Biofilm kan forårsage korrosion i olie- og gasbranchens rørsystemer. Men biofilm er også med til at rense vores drikkevand og er det hele taget en aktiv medspiller i mange biologiske processer. Begrebet biofilm gennemgås og måling af biofilm i drikkevandssystemer og industriens processystemer demonstreres med praktiske øvelser i laboratoriet. 

Fag: Biologi, Bioteknologi, Kemi, Fysik, Matematik, Naturfag

Uddannelse: Forsyningsingeniør

Sted: Horsens

Hvordan kan vi lagre bæredygtig energi?

Bæredygtig energi

Omstilling til et bæredygtigt energisystem kræver at vi har mulighed for at lagre den producerede energi i kortere eller længere perioder. Da en meget stor del af vores energiforbrug går til opvarmning – og i fremtiden måske også til køling – giver det god mening at se på hvordan vi kan lagre termisk energi og samtidig fremme udbredelsen af CO2 neutrale varmesystemer. 

Fag: Biologi, bioteknologi, fysik, matematik, naturfag

Uddannelse: Bygningsingeniør

Sted: Horsens

Vand - verdens vigtigste ressource

Vand ressource

Vand er på den globale dagsorden og er en betingelse for liv. Lær mere om vandets kredsløb, drikkevandskvalitet, vandbehandling og spildevandsrensning. 

I undervisningen arbejder vi med vandforbrug og det reelle behov for vand af drikkevandskvalitet. Hvordan kan forskellige vandressourcer anvendes og hvilken behandling eller rensning er nødvendig inden f.eks. havvand kan anvendes som drikkevandsressource? Desuden arbejdes der med data, der viser hvor store udsving, der er i vandforbruget i forskellige dele af verden.

Fag: Biologi, bioteknologi, fysik, matematik, naturfag

Uddannelse: Forsyningsingeniør

Sted: Horsens