StudieInfo

StudieInfo er et vejledningsarrangement for elever i 1. hf eller 2. g på en gymnasial uddannelse.

VIA deltager i StudieInfo sammen med 16 andre videregående uddannelsesinstitutioner fra Jylland og Fyn. Arrangementet giver eleverne muligheden for at blive klogere på de mange uddannelsesmuligheder og de forskellige uddannelsestyper, og giver inspiration og indblik i alle de veje, de kan gå, så de bliver klædt godt på til at tage et reflekteret uddannelsesvalg.

Alle gymnasieskoler i Jylland og på Fyn inviteres til et af StudieInfos arrangementer, som afholdes hvert forår.