Isbjørnens styrke - vores styrke

I Grønland er der særlige vilkår, som adskiller sig fra mange andre steder, og som præger opvæksten og tilværelsen gennem hele livet.

Med særligt fokus på udsatte børn og unge, og den indsats der allerede bliver gjort vil vi med projektet 'Isbjørnens styrke - vores styrke' sætte fokus på de styrker, der også er i og blandt børn og unge i Grønland.

Projektet rækker ud over landegrænser, med et internationalt samarbejde mellem danske og grønlandske uddannelsesinstitutioner og kunstnere fra Italien, som kom til Grønland for at hjælpe med at skabe en otte meter høj isbjørn i papmaché, som bliver ikonet for det samlede projektet.

Vil du vide mere om projektet og samarbejdet så kontakt

Klaus Rubin, projektleder VIA University College
T: + 45 87 55 34 19, E: kru@via.dk

Ole Bjørn Rasmussen, projektleder VIA University College
T: + 45 87 55 34 20, E: ob@via.dk

 

Om projektet

 • Børn og unge stigmatiseres gennem negative livsvilkår. Styrkerne får ikke tilsvarende fokus - det skal projektet hjælpe med at lave om på.

  Det er let at skille sig ud i de små samfund i byer og bygder, hvor de særlige udfordringer nogle gange fylder mere end styrker hos den enkelte. Børn og unge stigmatiseres gennem de negative livsvilkår og de mødes ofte med fokus på det særlige, som gør barnet eller den unge til 'socialt udsat'. Styrkerne får ikke tilsvarende fokus.

  Isbjørnens styrke - vores styrke vil skabe nye relationer for samarbejde og arbejdsmetoder på tværs af uddannelsesinstitutioner og dag-/døgninstitutioner. Målet er at børn, unge og særligt udsatte får en stemme og mulighed for at bidrage, skabe synlighed, bevidsthed og involvering med fokus på 'vores styrker'.

  Projektets ideologi

  Projektet ønsker at skabe opmærksomhed på styrker særligt hos sårbare og udsatte i Grønlang. Styrkerne bliver synliggjort gennem kulturevents i flerforskellige byer i Grønland (senere o også i Danmark), hvor den otte meter høje isbjørn af papmaché, skal skabe blikfang og danne symbolsk ramme for events med fokus på deltagerne styrker.

  Projektets formål

  Projektet vil gennem et ligeværdigt samarbejde omkring æstetiske og kulturelle aktiviteter involvere flest mulige til at deltage i kreative samskabelsesprocesser. Det skal skabe empowerment og synliggøre de styrker, der også eksisterer i lokalsamfundet. Særligt de unge udsatte får på den måde et talerør til omverdenen.

  Det talerør skal sætte fokus på styrker hos unge mennesker i udsatte positioner, som både får en stemme, synlighed og positive erfaringer med at fortælle deres historie. 

  Under projektforløbet skal der samtidig udvikles nye metoder og ny viden i forhold til det pædagogiske arbejde med udsatte. De metoder og den viden skal integreres i de pædagogiske uddannelser i Grønland og ligeledes fungere som inspiration for didaktiske overvejelser på ungdoms- og brancheuddannelser.

  En del af FN's verdensmål

  Isbjørnens styrke - vores styrke handler om social bæredygtighed. Og det er et eksplicit mål for VIA University College at implementere FN's verdensmål. For VIA uddanner og forsker i bæredygtige løsninger, der kan skabe en bedre fremtid.

  Isbjørnens styrke - vores styrke tager udgangspunkt i FN's verdensmål nummer 8: "Vi arbejder for at skabe inkluderende og bæredygtig vækst. Der skal være gode muligheder for iværksætteri, innovation og kreativitet, og sårbare grupper, som fx personer med handicap og unge uden uddannelse og job, skal sikres bedre adgang til arbejdsmarkedet".

   

   

 • Gruppen bag Isbjørnens styrke - vores styrke består af et italiensk kunstnerteam, studerende og undervisere fra Danmark og Grønland og udsatte unge fra Grønland.

  Gennem samskabelsesprocesser, nye relationer, et ligeværdigt samarbejde mellem børn og unge på dag- og døgninstitutioner, studerende, undervisere, professionelle kunstnere og andre bidragsydere er projektet Isbjørnens styrke - vores styrke med til at skabe rum og plads for at den enkelte får mulighed for at udtrykke sig og sætte fokus på styrker.


  Isbjørnens styrke - vores styrke er etableret som et samarbejde mellem tre uddannelsesinstitutioner i Danmark og Grønland

  Læs mere om samarbejdspartnerne

  Kontaktpersoner

  VIA University College

  Jan Ankerstjerne
  T: +45 87 55 53 02
  E: jann@via.dk

  Klaus Rubin
  T: +45 87 55 34 19
  E: kru@via.dk

  Ole Bjørn Rasmussen
  T: +45 87 55 34 20
  E: ob@via.dk

  Tech College Greenland og Gymnasiale Uddannelser i Sisimiut

  Finn Ommestrup
  T: 00 29 95 21 290
  E: fimo@kti.gl

  Socialpædagogisk Seminarium I Grønland Ilulissat

  Natzya Christiansen
  T: 00 29 93 83 595
  E: nach@pi.sps.gl

  Inger Felskov Dreyer
  T: 00 29 93 83 562
  E: inger.dreyer@pi.sps.gl

  Marianne Nissen
  T: 38 35 79
  E: marianne@pi.sps.gl

   

 • I 2020 kan Isbjørnens styrke - vores styrke opleves flere steder i Danmark.

  Isbjørnens styrke - vores styrke blev i løbet af 2019 præsenteret på en række kulturevents i Grønland.

  I 2020 bliver projektet også præsenteret i forbindelse med arrangementer i Danmark.

  SMUK Fest

  Et af de steder hvor Isbjørnens styrke - vores styrke bliver præsenteret er på SMUK Fest 2020.

  Festivallen får blandt andet besøg af den otte meter høje isbjørn, som er blevet et ikon for projektet.

  Du kan se en visualisering af, hvordan projektet bliver præsenteret på SMUK Fest her (pdf)

   

 • Isbjørnens styrke - vores styrke er nomineret til en stor pris af et vurderingspanel, som består af undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

  'Æstetiske læreprocesser og udtryksformer' er det formelle navn til det valgfag, som studerende fra VIAs uddannelser har haft mulighed for at vælge sig ind på, for at blive en del af Isbjørnens styrke - vores styrke-projektet.

  Modulet får blandt andet ros for, at det giver de studerende tid til at gå i dybden, mulighed for at prøve sig af i praksis og indgå i tværgående samarbejder.

  I forløbet har de studerende fået en stor viden om Grønland og erfaringer med en række forskellige kunstneriske og æstetiske udtryksformer.

  Læs meget mere og se en lille film om de studerendes oplevelse af projektet og hvilke tanker Klaus Rubin og Ole Bjørn Rasmussen har gjort sig om udviklingen af projektet her

Få mere viden

Otte meter isbjørn bliver født

Om projektet

Projektet 'Isbjørnens styrke - vores styrke' vil gøre op med de fordomme, der er om Grønland og grønlændere.

I filmen følger vi  nogle af de unge, der har været involveret i projektet og opbygningen af den otte meter høje isbjørn som er ikonet for projektet.

Her fortæller de unge om deres motiver og deres ønske om at bygge bro mellem kulturer gennem arbejdet med isbjørnen.

"At arbejde med hænderne har ikke noget sprog"

Isbjørn tager på turné til tre grønlandske byer - se film

Om projektet

I forbindelse med projektet 'Isbjørnens styrke - vores styrke' blev der bygget en otte meter høj isbjørn.

Den isbjørn skal nu på turné i Grønland - i første omgang på NUKIVUT Festival den 12. april 2019 og senere på året også til Qaqortoq i juni og Nuuk i september.

I alt ca. 120 studerende fra pædagoguddannelsen på VIA University College i Aarhus, PI/SPS i Ilulissat og Qaqortoq arbejder op til, under og efter NUKIVUT Festivallen med at sætte fokus på styrker i samarbejde med dag- og døgninstitutioner i Ilulissat og lokalsamfundet.

Billedgalleri

Her kan du i billeder følge tilblivelsen af den otte meter høje isbjørn, som er ikonet for hele projektet.

Foto: Klaus Rubin