Studerende får ny teknologi mellem hænderne på VIAs Makerspaces

På VIAs Makerspaces kan de studerende undersøge mulighederne med ny teknologi med fx 3D printere, robotter og programmering. Her kan de få indblik i den teknologiske udvikling inden for deres eget felt og være med til at udvikle den.

VIAs studerende får gennem arbejdet med 3D-printere,  laserskærere og programmering den nyeste viden om digitale værktøjer. Det får de på VIAs Makerspaces, hvor de har adgang til teknisk udstyr, som de kan bruge i deres egen undervisning.

Et makerspace er et digitalt laboratorie med værktøjer og maskiner, som for eksempel 3D-printere, hvor de studerende udvikler deres digitale færdigheder og evne til at designe. Her kan de også få hjælp og undervisning i at benytte værktøjerne.

Undervisningen i VIAs Makerspaces giver de studerende indblik og forståelse for den digitalisering, som sker i deres eget fag. Her lærer de at sætte den teknologiske udvikling i perspektiv til faget og uddannelsen, og hvordan de kan bidrage til udviklingen på området. Dermed kan et makerspace understøtte de studerendes skabertrang og evne til at få idéer.

Skaber prototyper og nye designs

På VIAs Makerspaces undersøger de studerende forskellige designs eller laver prototyper på opgaver, de får som en del af uddannelsen. Undervejs lærer de for eksempel at benytte programmer og designe modeller til 3D-print eller udskæringer med laserskæreren. De har også mulighed for at arbejde med robotteknologi eller komme med deres egne projekter, som de kan få hjælp til arbejde med.

Helle Schacht læser Global Business Engineering i VIA, hun har både brugt VIAs Makerspace som en del af undervisningen og i forbindelse med sine egne projekter. Hun er ikke i tvivl om, hvad et det betyder, at have adgang til et makerspace:

”Vi har lige været til eksamen, hvor vi skulle lære et program at kende. Men her i makerspace kan vi tegne ting med programmerne, som vi rent faktisk kan bruge til noget. Og når vi arbejder på den måde, opdager vi, at vi løber ind i nogle udfordringer med programmerne, som vi er nødt til at løse. På den måde lærer vi programmet bedre at kende og lærer nye funktioner,” fortæller hun.

Studerende møder høje krav

Den teknologiske udvikling er gået stærkt de seneste år, hvor robotter og kunstig intelligens er på vej ind på mange arbejdspladser. Den udvikling stiller større tekniske krav til de nyuddannede, uanset hvilken uddannelse de har taget. For den færdiguddannede er det en vigtig ressource at have forståelse for digitale teknologier, og at have prøvet dem af under uddannelsen. 

Med adgang til at bruge digitale værktøjer og programmering på et af VIAs Makerspaces får de nyuddannede ingeniører, designere, lærere og sygeplejersker et godt kendskab til ny teknologi. Det gør, at de er godt klædt på til at møde kravene fra fremtidens arbejdsmarked.

Det er ikke kun vigtigt for den enkelte studerende at have let adgang til digitalt udstyr under uddannelsen. Virksomheder og arbejdspladser vil få en færdiguddannet arbejdskraft, som kan byde ind med stærke digitale kompetencer. Virksomhederne kan dermed få adgang til den nyeste viden og sikre sig, at virksomhedens egen teknologiske udvikling forsætter.

Makerspace inviterer til samarbejde

VIAs Makerspaces inviterer til samarbejde med danske virksomheder, for som virksomhed kan du gøre brug af mulighederne i VIAs Makerspaces gennem de studerende.

Det kan for eksempel være at få testet prototyper, design og konkrete løsninger i samarbejde med studerende. Det kan ske ved at kontakte VIAs studentervæksthuse med en idé. Her har kontaktpersonerne mulighed for at koble en uddannelsesleder på projektet, som så kan sætte et undervisningsforløb op for de studerende.

Kontakt

Niels Schmidt
Pædagogisk it-konsulent og  projektleder, cand.pæd.soc.
IT & Digitalisering
T: +45 87 55 12 30
E: nisc@via.dk