VIA Makerspaces

VIAs makerspaces er rum indrettet som digitale læringsmiljøer, hvor der er plads til at eksperimentere og innovere. Ved at udvikle og producere egne designs får de studerende forståelse for teknologierne og bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

Et makerspace er et fysisk rum, som er indrettet til at arbejde med innovation, kreativitet og produktion. Her har de studerende på VIAs uddannelser mulighed for at arbejde i digitale og eksperimenterende læringsmiljøer på tværs af uddannelsesretninger og fag.

Fra idé til produkt

I VIAs Makerspaces er der adgang til en række digitale værktøjer som fx 3D printere, laserskærere og robotteknologi. Det betyder, at de studerende ud over at idéudvikle og innovere også får kendskab til og forståelse for de nyeste teknologier samt hands on erfaring med at skabe fysiske produkter i form af fx prototyper.

Idéen bag makerspaces er, at det er lysten der driver værket. Det betyder, at de studerende arbejder med deres egne idéer i et åbent og kreativt miljø med plads til eksperimenter og leg. Alle har en aktiv rolle, er medproducerende og får ny teknologi mellem hænderne.

På tværs og i fællesskab

VIA Makerspaces er for alle studerende på VIA og bidrager til at klæde den studerende på til det samfund og de teknologier, man som færdiguddannet i fremtiden vil møde. Her efterspørges medarbejdere med et højt vidensniveau inden for STEM (Science, teknologi, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik), samt medarbejdere der kan tænke kreativt og finde nye måder at anvende teknologien på. Ud over de digitale teknologier er et makerspace stedet, hvor entreprenørskab og innovation flyder frit på tværs af fag og i fællesskab.

Makerspace inviterer til samarbejde

VIAs Makerspaces inviterer til samarbejde med danske virksomheder, for som virksomhed kan du gøre brug af mulighederne i VIAs Makerspaces gennem de studerende.

Det kan for eksempel være at få testet prototyper, design og konkrete løsninger i samarbejde med studerende.

Kontakt

Niels Schmidt
Pædagogisk it-konsulent og  projektleder, cand.pæd.soc.
IT & Digitalisering
T: +45 87 55 12 30
E: nisc@via.dk

Få mere inspiration

Hør Helle fortælle om VIAs makerspace

Hør Helle fortælle om VIAs makerspace