VIA Erhverv Analysen 2018 i tal

VIA Erhverv Analysen 2018 er blevet til på baggrund af samtaler med over 100 virksomheder og 850 studerende. Her kan du se de vigtigste tal fra analysen.

Innovation

51% af virksomhederne har stort fokus på innovative kompetencer ved nyansættelser.
70% af virksomhederne vurderer, at de i høj grad har en innovativ kultur.
51% af virksomhederne har stort fokus på innovative kompetencer, når de ansætter nye medarbejdere.
1% af de studerende vurderer, at disruptive idéer er blandt arbejdsgivernes fem vigtigste forventninger til dem.

Miljø og bæredygtighed

63% af virksomhederne vurderer, at de er meget bæredygtige.
48% af virksomhederne kender FN's verdensmål.
33% af virksomhederne, der kender FN's verdensmål, har direkte eller indirekte aftryk af verdensmålene i deres strategiske arbejde.
89% af de studerende synes, at det betyder noget, at virksomheden er bæredygtig.

Ifølge de studerende er de fem vigtigste områder: At virksomheden arbejder med at skabe bedre kvalitet i arbejdet, har fokus på miljø, sikrer gode arbejdsvilkår, genanvender ressourcer, og at virksomheden inspirerer kunderne til at vælge bæredygtige løsninger.

Arbejdskraft

65% af virksomhederne har stor forventning om at ansætte nyuddannede medarbejdere de kommende år.
75% af de studerende har startet eller vil måske starte egen virksomhed.

Det internationale Danmark

87% af virksomhederne forventer at ansætte udenlandske medarbejdere fremover.
60% af virksomhederne betragter sig selv som meget internationale.
81% af virksomhederne forventer at blive mere internationale de næste fem år.
72% af de danske og internationale studerende vil gerne arbejde i Danmark.
Samtidig siger 56% af de studerende, at de gerne vil arbejde i et internationalt miljø.

Digitalisering

64% af virksomhederne siger, at de bruger big data.
93% af virksomhederne har behov for nye digitale kompetencer - 74% i en stor grad.
65% af virksomhederne vurderer, at industri 4.0 har meget lidt eller slet ingen indflydelse på deres produkter eller ydelser.
85% af de studerende føler sig nogenlunde klar til at arbejde digitalt.
9% af de studerende kender ikke eller kun meget lidt til industri 4.0.

Forventninger til arbejdsmarkedet

9% af de studerende føler sig helt klar til at gå til deres chef, hvis de har en idé til nye måder at gøre tingene i virksomheden på.
11% af de studerende tilkendegiver, at personalegoder er et af de fem mest attraktive elementer ved at arbejde i en given virksomhed.
75% af de unge er bekymrede for, om de kan udføre de forventede opgaver.

De studerende vurderer, hvad de fem største udfordringer er i forhold til det første job.
På både første, anden og tredjepladsen på en liste af 27 mulige udfordringer er udfordringen bekymring for, om de studerende kan leve op til virksomhedens forventning.