Vil du løse virksomheders udfordringer

Sådan kan du være med til at gøre en forskel for en virksomhed.

Vær med til at løse konkrete udfordringer i organisationer og deltage i projekter på tværs af fagligheder og brancher.

Co-pilot er en 48-timers innovationsudfordring til dig, der gerne vil være med til at finde optimale løsninger og har lyst til at skabe noget nyt og udvide dit netværk.

Innovationsudfordringen arrangeres i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Forløbet indledes med en Boot Camp, hvor du vil lære en række spændende innovationsværktøjer.

Du tilbringer de 48 timer hos virksomheden og arbejder sammen med virksomhedsrepræsentanter og andre studerende (10 eller 15) om at løse udfordringen. Forløbet arrangeres en gang per semester. 

Kontakt din lokale studentervæksthus og få mere at vide om, hvornår det næste Co-pilot innovationsforløb bliver afholdt.

Bliv innovationsagent

Vær med til at skabe nye opfindelser, som der er et reelt behov for i konkrete institutioner/virksomheder. Lær samtidig om samskabende innovationsprocesser.

Innovationsagenten er en samskabelsesproces hvor 10 studerende og 10 ansatte i institutioner/virksomheder sætter deres kompetencer og potentialer i spil til at udvikle noget nyt og brugbart for en konkret praksis. Processen tager afsæt i et innovationsbehov og er præget af ”hands on”-arbejde.

En proceskonsulent faciliterer deltagerne gennem samskabelsesprocessen, hvorfor kendskab til samskabende og innovative processer ikke er en forudsætning for at deltage.

De nye opfindelser skal have gang på jord, hvilket betyder, at der er faglige forudsætninger for at deltage, men disse varierer efter det reelle behov, som samskabelsesprocessen tager afsæt i.

Hold øje med vores opslag på Facebook - måske er næste samskabelsesproces akkurat en, der rammer dine kompetencer og potentialer.

Innovationsprocessen er gratis og finder sted på campus over 5 workshops a 3 timer + 3 gange i innovationsteams. Der forventes en samlet arbejdstid på 33 timer. Der tildeles et bevis for deltagelse i processen.

Kontakt os, hvis du vil løse konkrete udfordringer sammen med en virksomhed.