Se vores tilbud til dig

Få hjælp til at skabe vækst og beskæftigelse i din virksomhed.

Scandinavian Growth Creators kan skabe udvikling i din virksomhed

Hvordan skaber man vækst og beskæftigelse i nystartede virksomheder og mikrovirksomheder i Skandinavien?

Det spørgsmål skal projektet Scandinavian Growth Creators hjælpe med at finde svaret på.

Et af svarene ligger allerede fast. For det skal blandt andet ske ved at udvikle de skandinaviske studerendes kompetencer, så de kan indgå som innovativ ressource og være med til at gøre en forskel i din og andre skandinaviske mikrovirksomheder.

Små virksomheder er udfordret på innovation

Fremtiden efterspørger innovation. Det betyder, at skandinaviske virksomheder kan komme under pres i forhold til at effektivisere og styrke konkurrenceevnen. Derfor er der en stor efterspørgsel efter medarbejdere med innovative kompetencer.

Særligt små og nystartede virksomheder kan have udfordringer i forhold til udvikling og innovation. De er ofte kendetegnede ved at have begrænsede økonomiske og videnmæssige ressourcer, og de har ikke tradition for at samarbejde med vidensinstitutioner.

Mikrovirksomheder kan også være udfordret af at højtuddannede ikke ser de virksomheder som en oplagt karrierevej, men har fokus rettet mod større virksomheder. 

Derfor vil Scandinavian Growth Creators hjælpe din og andre virksomheder med at få tilført kompetencer inden for forretningsudvikling og øge antallet af virksomheder, der får direkte input til implementering af innovations- og forretningsudviklingsprocesser.

Bliv opgavestiller og indgå i projektsamarbejde med VIA studerende

Hvis du ejer en lille eller nystartet virksomhed (max. fem år gammel med max. ni ansatte) kan du få tilknyttet innovative studerende til din virksomhed.

Her kan du se hvordan:

  • Kontakt og lav en aftale med en konsulent fra VIA Studentervæksthusene
  • Lav en skriftlig formulering af den udfordring din virksomhed står med sammen med konsulenten
  • På baggrund af udfordringen formulerer konsulenten et projektopslag, som de studerende kan ansøge om at blive en del af.
  • VIA Studentervæksthusene rekrutterer relevante studerede. 
  • Din virksomhed og de studerende indgår i en innovationssamarbejde/ forretningsudviklingsforløb af tre til fem måneders varighed.

Forløbet vil tage afsæt i din virksomheds konkrete behov og vil derfor variere fra forløb til forløb. Man vil dog typisk arbejde med emner som innovation, digitalisering, strategiudvikling, bæredygtighed, eksport med videre

Forløbet vil bestå af tre til fem workshops.

Hvis du har spørgsmål så kontakt 

Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard  
T: 87 55 22 72
E: hdn@via.dk

Kvinde tager postit fra væg