Søg gennem kvote 2

Søger du ind på bandagistuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv adgangsgivende eksamen. 

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen, og samtidig vægter vi erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold.

Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge bandagistuddannelsen.

Du kan finde inspiration til at skrive en motivationsbeskrivelse på ug.dk 

Adgangsgivende eksamen

Dansk gymnasial uddannelse eller Udenlandsk eksamen (inkl. IB) sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen samt dansk på A-niveau eller Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge.

Specifikke adgangskrav

  • Matematik på B-niveau
  • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Fysik på A-niveau eller geovidenskab på A-niveau

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

På bandagistuddannelsen lægger vi desuden vægt på:

  • Erhvervserfaring (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
  • Humanitært arbejde hos en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
  • Udlandsophold (minimum fire sammenhængende måneder)
  • Højskoleophold (minimum fire sammenhængende måneder)
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
  • Veteran ved forsvaret 
  • Motivationsbeskrivelse (1 side)

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.

Kontakt en studievejleder, hvis du har spørgsmål til optagelseskravene.

Betinget optagelse

Vi tilbyder betinget optagelse på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.