Søg gennem kvote 2

Søger du ind på bandagistuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv adgangsgivende eksamen.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen, og samtidig vægter vi erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold.

Du kan søge ind på Bandagistuddannelsen gennem kvote 2 med en af nedenstående kvalifikationer: 

1. Adgang med gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A.P. Møller skolen. 

2. Adgang med relevant erhvervsuddannelse

Du kan blive optaget gennem kvote 2, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, fx:

 • Ortopædist
 • Ortopædi-skomager
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

Specifikke adgangskrav

 • Matematik på A-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • Fysik på B-niveau eller geovidenskab på A-niveau

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

På bandagistuddannelsen lægger vi desuden vægt på:

 • Erhvervserfaring (minimum 20 timer pr. uge i mindst tre sammenhængende måneder)
 • Humanitært arbejde hos en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
 • Udlandsophold (minimum tre sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (minimum tre sammenhængende måneder)
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran ved forsvaret 
 • Motivationsbeskrivelse (1 side)

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder. Samtlige aktiviteter, du ønsker vurderet, skal være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00. Husk også at medsende al relevant dokumentation senest den 15. marts kl. 12.00

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.