De syv semestre på bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen består af syv semestre. Hvert semester varer et halvt år, og alle afsluttes med en prøve.

1. semester:

Du får undervisning i den bioanalyse, som patienten får foretaget, og på bioanalytikerens rolle i forhold til analysen samt prøvens vej gennem laboratoriet. 

Semestret indeholder:

 • Introduktion til bioanalytikerprofessionen
 • Basale laboratoriefærdigheder
 • Udvalgte bioanalyser
 • Viden om patienter og donorer
 • Patientgrupper med udvalgte sygdomme
 • Basal studieteknik samt introduktion til portfolio- og projektarbejdsformen

Praktik: Seks uger

2. semester:

Du får undervisning i udvalgte kroniske sygdomme og de analyser og undersøgelser, som patienterne får foretaget, samt bioanalytikerens rolle i patientforløb.

Semestret indeholder:

 • Biomedicin og bioanalytisk diagnostik
 • Bioanalyse
 • Kvalitetssikring af bioanalyse
 • Kommunikation
 • Patientperspektiver
 • Patientrelateret etik
 • Videnskabsteori og projektarbejde 

Praktik: Seks uger

3. semester:

Du får undervisning i udvalgte kroniske sygdomme og de analyser, som patienterne får foretaget i forbindelse med udredning, behandling og monitorering.

Semestret indeholder:

 • Kroniske sygdomme og lidelser
 • Bioanalyse relateret hertil
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Bioanalytikercentreret etik
 • Kommunikation
 • Innovations- og entreprenørskabsmetode

Praktik: 14 uger

4. semester:

Her lærer du om bioanalytikerens og andre sundhedsprofessionelles roller i vurdering og prioritering af sundhedsteknologier i forhold til aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet. 

Semestret indeholder:

 • Bioanalytikerens rolle som diagnostisk samarbejdspartner
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Biomedicin og bioanalytisk diagnostik
 • Bioanalyse
 • Medicinsk teknologivurdering (MTV)
 • Projektarbejde

Praktik: Ingen

5. semester:

Her får du undervisning i organisation og funktion samt kvalitetsudvikling i relation til det hele sundhedsvæsen og patient- eller borgerforløb.

Semestret indeholder:

 • Screening og lægemiddelfremstilling
 • Kvalitetssikring og -udvikling
 • Tværprofessionalitet
 • Kommunikation
 • Samarbejde

Praktik: 14 uger

6. semester:

Her får du undervisning i bioanalytisk diagnostik og forhold omkring patienter med særlige eller komplekse problemstillinger. 

Semestret indeholder:

 • Innovation
 • Forsknings- og udviklingsrelaterede metoder

Valgfag: Seks uger

7. semester:

Her bliver du klædt på til dit afsluttende professionsbachelorprojekt, som er et problembaseret udviklingsarbejde inden for det bioanalytiske arbejdsområde. 

Semestret indeholder:

 • Udviklings- og forskningsviden i bioanalytisk praksis
 • Bachelorprojekt: 14 uger

Praktik: Seks uger