Byggetekniker

Som byggetekniker lærer du at håndtere og planlægge teknisk administrative opgaver inden for byggebranchen. 

Uddannelsen til byggetekniker har fokus på planlægning af byggeri, samarbejde og projektering. Du får en bred forståelse for byggeriets forskellige faser. 

Vi har et skarpt øje på fremtidens byggeproces med brug af digitale redskaber og bæredygtigt byggeri.

Fakta om uddannelsen

Type: Erhvervsakademiuddannelse

Varighed: 2 år

Studieby: Holstebro, Horsens og Aarhus

Studiestart: August/september og februar

Praktik: 10 uger

Klar til nye jobmuligheder?

Ønsker du en kort videregående uddannelse, hvor du hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet?

Byggeteknikere har gode jobmuligheder, lav ledighed på landsplan, og vores karrierecenter står klar til at hjælpe dig med at blive en del af arbejdslivet.

Som byggetekniker kan du også vælge at læse videre til bygningskonstruktør. 

Få hjælp til din studievalg

Bliv klogere på dit valg af uddannelse

Om uddannelsen til byggetekniker

 • Adgangskrav og optagelse

  Uddannelsen til byggetekniker har frit optag på to af tre adresser, hvis du opfylder optagelseskravene

  På uddannelsen til byggetekniker er der studiestart i februar og august/september.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen - dog ikke i Aarhus, hvor der er adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

  Adgang med gymnasial eksamen

  Optagelse med en gymnasial eksamen. Specifikke adgangskrav: Matematik C-niveau. 

  Adgangskravet skal være bestået, og du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Se listen over gymnasiale eksamener

  Adgang med erhvervsuddannelse

  Du kan  blive optaget, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, fx :

  • Tømrer
  • Murer
  • Anlægsstruktør
  • Bygningsstruktør
  • Bygningsmaler
  • Maskinsnedker
  • Snedker
  • Teknisk Designer
  • VVS-energiuddannelsen
  • Elektriker

  Ingen specifikke adgangskrav, men svendebrev skal fremsendes. 

  Mange andre erhvervsuddannelser giver adgang til uddannelsen til byggetekniker. Kontakt vores studievejleder, hvis du er i tvivl, om du kan blive optaget.

  Kontakt studievejleder

  Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse

  Optagelse med 3-årig erhvervsuddannelse. Specifikke adgangskrav: Engelsk C-niveau og Matematik C-niveau. 

  Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan blive optaget på uddannelsen til byggetekniker, hvis du har adgangskurset til ingeniøruddannelserne.

  Læs om adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du søger VIA Byggetekniker på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Bygningskonstruktør med studieretning Byggetekniker". Byggeteknikeruddannelsen udbydes i Aarhus, Horsens og Holstebro. 

  På optagelse.dk har bygningskonstruktøruddannelsen KOT-nummer 41170 (Aarhus), KOT-nummer 41160 (Horsens) og KOT-nummer 41215 (Holstebro ). 

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Særligt for byggeteknikeruddannelsen i Aarhus

  På uddannelsen i Aarhus er der indført adgangsbegrænsning.

  Det betyder, at alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra en række kriterier ud over den adgangsgivende eksamen. Hvis ansøgertallet overskrider antallet af studiepladser, kan du blive indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Læs om adgangsbegrænsning og optagelse på uddannelsen i Aarhus 

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Det betyder, at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav  

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring indenfor det byggetekniske område, kan du fx søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens sjette semester.

  Kontakt studievejleder, hvis du vil søge om merit

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På uddannelsen til byggetekniker lærer du at planlægge byggerier og samarbejde med både arkitekter, bygherrer og håndværkere.   

  På uddannelsen til byggetekniker lærer du at planlægge byggerier. Du får en bred forståelse for byggeriets forskellige faser, og du bliver i stand til at samarbejde med arkitekter, bygherrer og håndværkere.

  Uddannelsen er baseret på Problem Based Learning, hvor du i grupper arbejder med at løse faglige problemstillinger i projekter og cases. 

  På 4. semester har du mulighed for at arbejde individuelt i forbindelse med din afsluttende eksamensopgave. 

  Uddannelsen til byggetekniker tager to år og er bygget op af fire semestre. De tre første semestre på uddannelsen er identiske med de tre første semestre på uddannelsen til bygningskonstruktør, som du har mulighed for at fortsætte på.

  Uddannelsens opbygning

  1. semester: Boligbyggeri
  2. semester: Byggeri op til 2,5 etage
  3. semester: Erhverv og præfabrikation
  4. semester: Praktik og afgangsprojekt  

  Læs mere om det faglige indhold på de fire semestre

  Studieordning, tal og fakta om uddannelsen til byggetekniker

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til byggetekniker.

  Se tal og fakta om uddannelsen


 • Hverdagen på studiet

  På byggeteknikeruddannelsen får du både teoretisk holdundervisning og praktiske projektopgaver, som I løser i mindre studiegrupper.

  På uddannelsen til byggetekniker møder du forskellige former for undervisning fx holdundervisning, projekt- og gruppearbejde samt praktik i offentlige og private virksomheder.

  Uddannelsen veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske undervisning foregår hovedsageligt i store hold kombineret med auditorieundervisning.

  Det praktiske arbejde får du i mindre grupper, hvor I arbejder med projekter og cases. Du får en studiegruppe, hvor I løser praksisorienterede projekter på hvert semester.  Det giver en god forståelse for faget, når I sammen løser konkrete opgaver.

  Tæt samarbejde med erhvervslivet

  Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder inden for branchen. Du kommer blandt andet på virksomheds- og byggepladsbesøg, hvor du møder færdiguddannede byggeteknikere, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv.

  Desuden får vi besøg af oplægsholdere fra erhvervslivet, der fortæller om branchen og deres egne karriereveje.

  I praktikken på 4. semester arbejder du på egen hånd i en virksomhed og er med til at løse opgaver sammen med de øvrige ansatte. Du kan tage din praktik i Danmark eller i udlandet.

  Mentorordning

  Alle nye studerende får på 1. semester tilknyttet en mentor, der gennem møder hjælper dig til at få den bedst mulige start på uddannelsen. Mentorordningen er tænkt som en faglig og social støtte.

  Ordningen er en hjælp til at komme godt i gang med dit nye liv som studerende.

  Fuldtidsstudie med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til byggetekniker er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet

  På uddannelsen til byggetekniker skal du på 4. semester i 10 ugers praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed.  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet byggetekniker.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit afgangsprojekt.

  Under praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra VIA. Derudover har du en kontaktperson på praktikstedet, som har ansvaret for praktikkens forløb. 

  Hvor kan jeg komme i praktik?

  Du har mulighed for at komme i praktik både offentlige og private virksomheder fx:

  • Arkitektfirmaer
  • Boligforeninger
  • Entreprenører og håndværksfirmaer
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Konsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen
  • Leverandører og producenter af byggekomponenter og byggevarer
  • Stat, regioner og kommuner

  Praktik i udlandet

  Du har gode muligheder for at komme i praktik i udlandet. Det giver dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk. 

  Endvidere kan en udenlandspraktik være en stor personlig oplevelse, der også giver dig større selvstændighed.

  Økonomi i praktikken

  Praktikken er ulønnet, men du er berettet til SU på både danske og udenlandske praktiksteder.  

  Find det rigtige praktiksted

  Du skal selv søge praktiksted, men vi har kontakt til en række entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer.

  Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Som byggeteknikker har du mange jobmuligheder. Eller du kan læse videre til bygningskonstruktør.

  Som byggetekniker bliver du byggepladsens samlende led. Du får kompetencer til at diskutere de overordnede principper i byggeriet med arkitekter og bygherrer. Samtidig bliver du håndværkernes sparringspartner, når de skal løse tekniske udfordringer eller skal vælge materialer.

  Med en uddannelse som byggetekniker kan du finde arbejde i mange typer virksomheder med tilknytning til byggebranchen i både Danmark og udlandet. 

  Byggeteknikere finder typisk job hos:

  • Arkitekter
  • Entreprenører
  • Håndværksmestre
  • Producenter af byggeelementer

  Byggeteknikere har gode jobmuligheder og en lav ledighed på landsplan på 3,5 procent (2019, FTFA)

  Vil du læse videre til bygningskonstruktør?

  Med en uddannelse som byggetekniker har du mulighed for at videreuddanne dig til bygningskonstruktør.

  VIA udbyder uddannelsen til bygningskonstruktør på dansk og engelsk:

  Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør

  Læs om uddannelsen Architectural Technology & Construction Management

  Hjælp til din fremtidige karriere

  Vi har et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde. 

  Læs mere om Career Service Centre

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på uddannelsen til byggetekniker kan du vælge at tage på et studie- eller praktikophold i udlandet. Dette giver den dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk.

  Endvidere kan en udenlandspraktik være en stor personlig oplevelse, der også kan give dig større selvstændighed.

  Studieophold i hele verden

  Et studieophold varer typisk et semester. Hvis du vælger at tage til et af de 34 lande, der er en del af Erasmussamarbejdet, har du mulighed for at søge et Erasmus-stipendie. 

  Ønsker du et studieophold i et land uden for Erasmussamarbejdet, skal du selv finansiere dit studieophold. Du får dog stadigvæk SU, hvis du er berettiget til det.

  Praktik i udlandet

  På 4. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Det giver dig kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og på VIAs internationale kontor internationale kontakter, du kan bruge. 

  Career Service Centre kan også hjælpe dig med at få kontakter til internationale virksomheder eller danske virksomheder, der arbejder med projekter i udlandet. 

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på byggeteknikeruddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelserne

  VIA Byggetekniker 
  Campus Horsens 
  T: +45 87 55 41 46
  E: jsg@via.dk

  VIA Byggetekniker
  Campus Holstebro 
  T: +45 87 55 41 04
  E: holstebro@via.dk

  VIA Byggetekniker
  Campus Aarhus C 
  T: + 45 87 55 40 70
  E: stpo@via.dk

   

Her kan du læse til byggetekniker

 • Holstebro

  På uddannelsen til byggetekniker i Holstebro studerer du på et mindre uddannelsessted med sammenhold og god kontakt mellem undervisere og studerende.

  Vil du have en uddannelse med nærvær, holdundervisning og et socialt studiemiljø, der omfavner internationalisering, så er byggeteknikeruddannelsen i Holstebro noget for dig. 

  Nært studiemiljø med godt sammenhold

  I Holstebro bliver du som byggetekniker del af et studiemiljø med cirka 200 studerende. Størstedelen af din undervisning foregår sammen med studerende, der læser til bygningskonstruktør.

  Vi er et mindre uddannelsessted med tæt kontakt mellem undervisere og studerende både i og uden for undervisningen.

  Vi opfordrer alle vores studerende til at søge information og videndele på tværs af årgange. Det betyder, at studerende efter behov kan deltage i undervisningen på andre semestre end deres eget, hvis de fx mangler et fagligt input.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt

  Som studerende på byggeteknikeruddannelsen er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas i dine nye studieomgivelser. Vi har derfor fokus på, at du som studerende får skabt gode sociale relationer, da det kan gøre en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. 

  I den første uge deltager du i et skræddersyet introforløb, som bidrager til den faglige såvel som den sociale del. Du vil opleve almindelig holdundervisning, gå-tur i lokalområdet med fokus på arkitektur og bygningskonstruktion, praktiske informationer, øvelser i teambuilding samt event arrangeret af nuværende studerende, som er med i rådet KSR (Konstruktørernes Studerendes Råd).

  Campus Holstebro

  Campus Holstebro er et moderne uddannelseshus med sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekniske uddannelser. Vi har cirka 2.500 studerende fordelt på 9 uddannelser, og dermed får du gode muligheder for et fagligt og socialt fællesskab på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Holstebro

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at komme på besøg og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. Samtidig vil du få mulighed for at opleve studiemiljøet og hilse på nogle af de studerende på uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder
  Pia Susan Kristensen
  E: pskr@via.dk
  T: +45 87 55 43 56

  VIA University College
  Byggeteknikeruddannelsen
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  Uddannelsen har indgang fra Struervej 91. Studievejlederen har kontor i bygning F.

 • Horsens

  På uddannelsen til byggetekniker på Campus Horsens får du et spændende studiemiljø med mange uddannelser og både danske og internationale studerende.

  Bliv byggetekniker i Horsens, hvis du ønsker at blive en del af et stærkt fagligt og internationalt miljø. Campus Horsens har et spændende studiemiljø med over 28 forskellige uddannelser.

  Dialogbaseret undervisning

  I Horsens bliver du del af et studiemiljø med cirka 500 studerende. Størstedelen af din undervisning foregår sammen med studerende, der læser til bygningskonstruktør.

  Vi er et uddannelsessted, der har fokus på den enkelte. Du får holdundervisning, hvor der er god mulighed for dialog med din underviser.

  De mange uddannelser i Horsens betyder desuden, at du kan samarbejde med studerende fra andre uddannelser.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt fællesskab

  Når du som ny studerende møder den første dag på uddannelsen, vil du allerede ved hoveddøren blive budt velkommen af både undervisere og studerende fra de øvrige semestre. 

  Det er vigtigt for os, at du får en god start på dit nye studie og dit nye studieliv. Derfor har vi i de første uger fokus på at hjælpe dig til rette med alle de praktiske ting, ligesom vi arrangerer en række forskellige faglige og sociale aktiviteter, som giver dig mulighed for at opbygge gode relationer med dine studiekammerater. 

  Campus Horsens

  Campus Horsens har sin helt egen internationale puls. Her er der fokus på at uddanne studerende, der kan arbejde på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

  Som studerende lærer I at udnytte hinandens forskelligheder i en forståelse af, at I skal nå et fælles mål. Det er en vigtig læring at tage med sig, når du skal videre ud på et globalt arbejdsmarked.

  Der er samtidig masser af sociale aktiviteter på Campus Horsens, og der er liv på campus døgnet rundt.

  Du har blandt andet adgang til en ny idrætshal, og VIA De Studerendes Råd arrangerer salsaundervisning, Counter Strike-turnering, Photoshop-lektioner, fester og meget andet.

  Læs mere om Campus Horsens

  Ny campus i 2021

  VIA er i gang med at bygge en ny campus i Horsens midtby lige over for Horsens banegård og i gåafstand til centrum. 

  Den nye campus kommer til at huse VIAs 28 uddannelser og ca. 3.700 studerende, heraf ca. 2.000 Internationale studerende, i Horsens.

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at ringe til os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder 
  Jørgen Søgaard
  E: jsg@via.dk
  T: +45 87 55 41 46

  VIA University College
  Byggeteknikeruddannelsen  
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

 • Aarhus

  På uddannelsen til byggetekniker i Aarhus bliver du studerende på en moderne og international campus med mulighed for at afprøve nye digitale trends i branchen.

  På byggeteknikeruddannelsen i Aarhus kommer du til at indgå i en moderne og international campus med mulighed for at prøve kræfter med de nyeste digitale trends inden for byggebranchen. 

  Brug af nyeste teknologi

  I Aarhus bliver du del af et studiemiljø med cirka 850 studerende. Vi har fokus på et højt fagligt niveau, og vi har en ambition om at være på forkant med byggebranchens teknologiske udvikling.

  Derudover får du rig mulighed for at samarbejde med internationale studerende i løbet af din uddannelse.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i din undervisning i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt sammenhold

  De første par uger på studiet bliver du introduceret til dine medstuderende, dine undervisere, campus og studiemiljøet.

  Gode sociale relationer gør en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. Derfor er vi på uddannelsen og de andre studerende optaget af at byde jer velkomne og lave aktiviteter for jer i løbet af det første semester.

  Blandt andet er den første fredag på studiet tilegnet teambuilding og introfest. Derudover får du tildelt en mentor, der gennem samtaler på det første semester er med til at sørge for, at du får en god start på studiet.

  Campus Aarhus C

  Campus Aarhus C er VIAs nyeste campus lige midt i Aarhus. Derudover er det Danmarks suverænt største uddannelsescampus i professionshøjskolesektoren. Her bliver du en del af et moderne studiemiljø sammen med 16 forskellige danske og internationale uddannelser og mere end 7.000 studerende. 

  Campussen har et undervisnings- og videnmiljø i centrum af Aarhus med udearealer tæt ved åen, gåafstand til banegården og rutebilstationen. ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på Godsbanen er campussens nærmeste naboer.

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at kontakte os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. 

  Studievejleder
  Steen Bendsen Poulsen
  E: stpo@via.dk
  T: +45 87 55 40 70

  VIA University College
  Byggeteknikeruddannelsen
  Ceresbyen 24
  DK - 8000 Aarhus C

 • Vil du tage uddannelsen på engelsk

  Uddannelsen til byggetekniker findes også på engelsk.

  Byggeteknikeruddannelsen findes på både dansk og engelsk. Du kan derfor også vælge at tage den internationale uddannelse til byggetekniker, der har navnet Construction Technology (EN).

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du derfor overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere. 

  VIA udbyder den internationale byggeteknikeruddannelsen på Campus Horsens og på Campus Aarhus C.

  Læs mere om uddannelsen Construction Technology (EN)

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på byggeteknikeruddannelsen.
Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.