Studerende på VIA Bygningkonstruktøruddannelsen

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA Bygningskonstruktør

Professionsbachelor

Bliv bygningskonstruktør, hvis du brænder for at arbejde med store og små byggeprojekter fra start til slut. På bygningskonstruktøruddannelsen får du fingrene i alt fra opmåling, materialevalg og konstruktion til projektstyring og administration.

Om uddannelsen til bygningskonstruktør

 • Fakta

  Titel: Bygningskonstruktør

  Varighed: 3 1/2 år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer: Holstebro, Horsens og Aarhus

  Praktiksteder: Entreprenører, arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, byggeadministratorer og offentlige byggemyndigheder

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger

  Mere information

 • Optagelse

  VIA Bygningskonstruktør har frit optag på to af tre adresser, hvis du opfylder optagelseskravene.

  Bygningskonstruktøruddannelsen har studiestart i september og februar.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen - dog ikke i Aarhus, hvor der er adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

  Specifikt adgangskrav

  • Matematik (C-niveau)

  Det betyder, at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Bliv optaget med en erhvervsuddannelse

  Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har en af følgende erhvervsuddannelser:

  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningsmaler
  • Bygningsstruktør
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Murer (trin 2)
  • Snedker (med specialer)
  • Snedker (bygningssnedker)
  • Tagdækker
  • Teknisk designer (bygge og anlæg)
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Vvs-energiuddannelsen
  • Vvs-uddannelsen 

  Ingen specifikke adgangskrav, men svendebrev skal fremsendes.

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

  Har du en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk og matematik på C-niveau, er du ligeledes garanteret en studieplads.  

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Særligt for bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus

  På uddannelsen i Aarhus er der indført adgangsbegrænsning.

  Det betyder blandt andet, at alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra en række kriterier ud over den adgangsgivende eksamen. Hvis ansøgertallet overskrider antallet af studiepladser, kan du blive indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Læs om adgangsbegrænsning og optagelse på uddannelsen i Aarhus 

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit. 

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring fra det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens sjette semester, når din erfaring meriteres til læringsmålene for dette semester.

  Kontakt vores studievejleder, hvis det er aktuelt

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På VIA Bygningskonstruktør får du undervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer til at arbejde både  individuelt og i grupper.

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at tilrettelægge din egen læring, og du kan tone uddannelsen efter dine interesser og evner. 

  1. semester - grund og hus 1-2 plan 

  Det overordnede tema for 1. semester på VIA Bygningskonstruktør er "grund og hus i 1 - 2 plan". Projektarbejdet er den dominerende arbejdsform og det bliver gennemføret som gruppearbejde med udgangspunkt i faglige oplæg fra bl.a. ingeniører, arkitekter og landinspektører.

  2. semester - grund og hus 2–3 plan

  Det overordnede tema for 2. semester på VIA Bygningskonstruktør er "grund og hus i 2 - 3 plan". Projektarbejdet er som på 1. semester den dominerende arbejdsform og bliver gennemført som gruppearbejde.

  3. semester - industrialiseret byggeri

  Det overordnede tema for 3. semester på VIA Bygningskonstruktør er "industrialiseret byggeri". På semestret skal du sammen med studerende deltage i tre innovationsuger, hvor I bl.a. skal arbejde med innovation.

  4. semester - etageboligbyggeri

  Det overordnede tema for 4. semester på VIA Bygningskonstruktør er ”etageboligbyggeri”. Du får særligt fokus på udvikling af projekter. Desuden skal du vælge imellem forskellige valgfag.

  5. semester - renovering og ombygning 

  5. semester på VIA Bygningskonstruktør er delt i to. Første halvdel er en fælles del, baseret på projekt- og gruppearbejde – temaet er ”renovering og ombygning”. I anden halvdel af semestret kan du vælge enten projekteringsretningen eller udførelsesprojekteringsretningen.

  6. semester – praktik

  På uddannelsens 6. semester skal du i praktik - her får du et godt indblik i de konkrete arbejdsopgaver en virksomhed arbejder med. Samtidig bliver du bevidst om sammenhængen mellem teori og praksis. Før praktikken skal du sammen med praktikvirksomheden formulere en skriftlig aftale, der indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som du skal arbejde med.

  Læs mere i brochuren "Studerende i praktik" (pdf)

  7. semester - Valgfri uddannelseselement og bachelorprojekt

  Du skal arbejde med dit valgfri uddannelseselement og dit bachelorprojekt på 7. semester. I bachelorprojektet skal du vise din evne til at få et projekt til at hænge sammen i funktion, konstruktion, form og samtidig i tid og økonomi.

  Mere information

  Læs om uddannelsens opbygning i studieordningen:

  Læs om computerkrav:

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet.

  På bygningskonstruktøruddannelsen skal du på 6. semester i praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet bygningskonstruktør.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit bachelorprojekt, som du kan udarbejde i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Hvis du får SU under uddannelsen, får du også SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Bygningskonstruktør har kontakt til bl.a. en række entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer. Det kontaktnet kan hjælpe dig til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for.

  Læs mere i brochuren "Studerende i praktik" (pdf)

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du få en udfordrende karriere.

  Som bygningskonstruktør bliver du et vigtigt bindeled mellem bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere og myndigheder. Det giver dig forudsætningerne for at blive en succes i mange forskellige jobs.

  Med en uddannelse som bygningskonstruktør kan du finde arbejde i alle led i virksomheder med tilknytning til byggebranchen. Mange bygningskonstruktører får desuden jobs i staten, regionerne, kommunerne og i bolig- og administrationsselskaber.

  En del bygningskonstruktører vælger desuden at etablere deres egen virksomhed.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Vil du have en kandidatoverbygning?

  Kandidatuddannelser med merit for bygningskonstruktører:

  Cand.scient.techn. i Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet inden for:

  • Byggeledelse (dansk)
  • Bygningsinformatik (dansk)
  • Building Energy Design (engelsk)
  • Risk and Safety Management (engelsk)
  • Entrepreneurial Engineering (engelsk)
  • Global Systems Design (engelsk)
  • Produktion (dansk)

  Masteruddannelser med merit for bygningskonstruktører:

  Northumbria University Newcastle:

  • MSc. Project Management (engelsk)
  • MSc. Construction Management (engelsk)

  VIA University College i samarbejde med fem andre Europæiske Universiteter:

 • Internationale muligheder

  Vil du frem i verden? Få en international oplevelse med bygningskonstruktøruddannelsen.

  Som studerende kan du vælge at tage på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse. Det giver dig kompetencerne til at arbejde som bygningskonstruktør i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdet varer typisk et semester. Hvis du vælger at tage til et af de 34 lande, der er en del af Erasmussamarbejdet, har du mulighed for at søge et Erasmus-stipendie. Ønsker du et studieophold i et land uden for Erasmussamarbejdet, skal du selv finansiere dit studieophold. Du får dog stadigvæk SU, hvis du er berettiget.

  Praktik i udlandet

  Hvis du vil til udlandet, har bygningskonstruktøruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. Career Service Centre kan også hjælpe dig med at skabe kontakter til virksomheder.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du vil besøge os.

  Har du spørgsmål om uddannelsen
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne

  VIA Bygningskonstruktør 
  Campus Horsens 
  T: +45 87 55 41 46
  E: jsg@via.dk

  VIA Bygningskonstruktør
  Campus Holstebro
  T: +45 87 55 43 56
  E: holstebro@via.dk

  VIA Bygningskonstruktør 
  Campus Aarhus C
  T: +45 87 55 40 70
  E: stpo@via.dk

#VIAbygningskonstruktør

Se billeder fra Instagram