Gymnasial eksamen

Se listen over adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau

Her kan du se listen over adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau.

Adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

Specifikke adgangskrav til uddannelsen til kort- og landmålingstekniker

  • Matematik C-niveau

Adgangskravet skal være bestået, og du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.