Adgangsbegrænsning på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus

På grund af pladshensyn er der indført adgangsbegrænsning på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus.

Fra og med 2018 er der på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus indført adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

I alt bliver der i Aarhus optaget ca. 240 studerende om året. Uddannelsen optager 35 procent ansøgere gennem kvote 1 og 65 procent ansøgere gennem kvote 2.

Samtale med kvote 2-ansøgere

Søger du ind med en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen gennem kvote 2, skal du søge på optagelse.dk inden den 15. marts, kl. 12.00.

Alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation – som tekst (max 2.400 anslag) eller mediefil (max 2 minutters varighed).
    Få gode råd til din motiverede ansøgning. 

Er der flere kvote 2-ansøgere end studiepladser på byggeteknikeruddannelsen i Aarhus, vil du blive inviteret til en samtale, der kan justere din samlede point-score.

Hvorfor skal jeg deltage i samtalen? 

Som ansøger bliver du inviteret til en samtale. Samtalen er et tilbud – og det er derfor ikke et krav for din ansøgning, at du deltager i denne.

Ved at deltage i samtalen, vil du få mulighed for at uddybe din motivation for at søge ind på uddannelsen. Samtalen vil have fokus på din viden om selve uddannelsen og professionen samt din personlige motivation med udgangspunkt i netop dit motivationsbrev eller din mediefil.

Hvordan booker jeg en samtale?

Du modtager en mail fra UC Samtalebooking, når du kan booke tid til en samtale. Mailen fra UC Samtalebooking vil blive sendt til den mail, du oplyste, da du søgte ind på uddannelsen.
Du skal være opmærksom på, at denne mail for nogle ansøgere bliver registreret som spam.

Hvornår foregår samtalen?

Samtalerne forventes afholdt i uge 21 og uge 22.

Hvordan foregår samtalen? 

Samtalen består af to dele – en kognitiv test, som du vil få udleveret på samtale-dagen samt en samtale med en studievejleder med udgangspunkt i din motivation samt din viden om uddannelsen og professionen.

Hvordan får jeg svar på samtalen? 

Du vil ikke modtage et individuelt svar på samtalen, da denne er en del af den samlede kvote 2-vurdering af din ansøgning.