Adgangsbegrænsning på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus

På grund af pladshensyn er der indført adgangsbegrænsning på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus.

Fra og med 2018 er der på uddannelsen til byggetekniker i Aarhus indført adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

I alt bliver der i Aarhus optaget ca. 200 studerende om året. Uddannelsen optager 35 procent ansøgere gennem kvote 1 og 65 procent ansøgere gennem kvote2.

Optagelsessamtale med kvote 2-ansøgere

Søger du ind med en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen gennem kvote 2, skal du søge KOT inden den 15. marts.

Søg også kvote 2, hvis du har, eller forventer, at få et eksamensgennemsnit under 7,0 fra din gymnasiale eksamen.  Alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra disse kriterier:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation - som tekst (max 2400 anslag) eller mediefil (max 2 minutters varighed). Få gode råd til din motiverede ansøgning

Er der flere kvote 2-ansøgere end studiepladser i Aarhus, kan ansøgerne blive inviteret til en optagelsessamtale. 

Hvordan foregår samtalen?

Som ansøger bliver du indkaldt til en optagelsessamtale, der indeholder flere ”samtalestationer”, hvor disse vil have fokus på din personlige motivation, samt en række studierelaterede kompetencer og menneskelige egenskaber i forhold til uddannelsen til byggetekniker. 

Hvornår foregår samtalen?

Hvis du skal til optagelsessamtale, får du besked om tid og sted i din e-boks i begyndelsen af april. Her vil der også være yderligere information om samtalens indhold.