Semestre på uddannelsen til byggetekniker

Oversigt over det faglige indhold på uddannelsen til byggetekniker.

Her kan du læse mere om det faglige indhold på uddannelsen til byggetekniker. 

1. semester: Boligbyggeri 

På 1. semester arbejder vi med et konkret, mindre boligbyggeri inden for fagene Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering. 

Du arbejder blandt andet med:

 • Sammenhængen mellem forskellige faglige problemstillinger 
 • Relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger 
 • Professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner 
 • Matematiske og bygningsfysiske principper 
 • Grundlæggende statik, energi og installationer 
 • Anvendte principper og værktøjer til projektledelse, dokumentation og kommunikation
 • Anvendte principper og værktøjer til landmåling, afsætning og registrering

2. semester: Byggeri op til 2,5 etage

På 2. semester arbejder vi med et konkret byggeri op til 2,5 etage inden for fagene Virksomhed, Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering.

På dette semester bygger vi oven på den viden, du har opnået på 1. semester. Derudover arbejder vi med:

 • Relevante miljømæssige, økonomiske, teknologiske og sociale aspekter i produktionsprocessen
 • Anvendte principper, metoder og regler inden for virksomhed og entreprenørskab
 • Grundlæggende retsregler og kontraktforhold
 • Produktionsbegreber og -metoder anvendt i praksis
 • Opbygning af digitale bygningsinformationsmodeller
 • Teorier, metoder og værktøjer anvendt i forbindelse med økonomisk styring

3. semester: Erhverv og præfabrikation 

Vi arbejder med projektering af industrialiserede komponenter anvendt i konkret byggeri inden for fagene Virksomhed, Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering. 

Derudover arbejder vi med: 

 • Erhvervets industrielle produktions- og udførelsesmetoder
 • Industrielle konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer
 • Forståelse for tekniske og statiske principper
 • Erhvervets anvendte matematiske- og fysiske beregningsmetoder
 • Principper der knytter sig til styring af virksomhedsøkonomi
 • Grundlæggende formueretslige regler inden for kontrakt, ret og erstatningsret
 • Muligheder, regler og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af (egen) virksomhed 

4. semester: Praktik og afgangsprojekt  

På 4. semester skal du i 10 ugers praktik, hvor du møder arbejdslivet som byggetekniker. Du får indblik i de opgaver, som du senere kan komme til at arbejde med som færdiguddannet. Du kan tage din praktik i en privat eller offentlig virksomhed/organisation i Danmark eller udlandet. 

På 4. semester bruger du også 10 uger på at udarbejde dit afgangsprojekt. 

Afgangsprojektet er din afsluttende eksamensopgave på uddannelsen til byggetekniker. Projektet skal dokumentere din forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en konkret problemstilling.