Optagelse på professionsbachelor i Design og Business

Her kan du læse om optagelse på Professionsbachelor i Design & Business og hente optagelsesprøver.

Når du søger optagelse på Professionsbachelor i Design og Business, skal du lave en optagelsesprøve for at blive optaget.

Optagelsesprøven skal løses online gennem WISEflow, som er et digitalt system til aflevering af prøver, opgaver mv.

Du vil få mere information om optagelsesprøven i uge 12.

Optagelsesprøven indeholder tre faser:

Fase 1 - Optagelsesprøve 

Du skal aflevere din løsning af optagelsesprøven sammen med dit CV samt dit adgangsgivende eksamensbevis eller karakterudskrift fra din igangværende uddannelse.

Fase 2 – Personlig samtale

Her får du mulighed for at give en kort præsentation af din optagelsesprøve og evt. fysiske produkter. Der medbringes produkter til at understøtte kvalifikationer indenfor det speciale, der ansøges.

Endvidere skal samtalen belyse hvilke overvejelser, der ligger bag ønsket om optagelse på professionsbachelor (top-up).

Bemærk, at det ikke er alle, der bliver indkaldt til en samtale.

Fase 3 - Udvælgelsen

VIA Design foretager den endelige udvælgelse og giver herefter besked om optagelse eller afslag. . 

Her kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver:

OBS: Du skal være opmærksom på, at hvis du har mere end ét specialeønske, skal du løse to optagelsesprøver. 

Klagemuligheder

Når udvælgelsen er foretaget, er afgørelsen endegyldig. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at klage over, om du er blevet optaget eller ej.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at der er sket en procedurefejl. I dette tilfælde skal du sende en klage til uddannelsen inden for to uger efter, du har modtaget besked om afgørelsen.

Hvis uddannelsen fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Styrelsen for Videregående Uddannelser, der herefter behandler klagen.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på en uddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse