Studieaktivtetsmodel

Uddannelsen består af forskellige studie- og læringsformer. Noget foregår sammen med en underviser, andet er selvstændigt arbejde eller studiegruppearbejde. Se eksempler på studie- og læringsformer i hvert semester i uddannelsen nedenfor.

Semesteroversigt

  • 5. Semester

  • 6. Semester

  • 7. Semester