Designteknolog

Vil du arbejde inden for mode, livsstil, branding og kommunikation?

Uddannelsen til designteknolog er for dig, der gerne vil forene dit kreative talent med nyeste viden inden for livsstil, retail, design og business.

Du kan specialisere dig inden for enten business eller design og gøre karriere inden for blandt andet mode- og livsstilsbranchen eller kommunikations- og mediebranchen.

Fakta om uddannelsen

Type: Erhvervsakademi

Varighed: 2 år

Studieby: Herning

Studiestart: September

Praktik: 9 uger

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Hent inspiration til dig, der overvejer en videregående uddannelse.

Få hjælp til dit studievalg

Om designteknologuddannelsen

 • Adgangskrav og optagelse

  For at komme i betragtning til designteknolog-uddannelsen skal du opfylde nogle formelle krav. Du skal desuden løse en optagelsesprøve.

  Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan tidligst søge om optagelse fra den 1. februar. Optagelsesområdenummeret for Designteknologuddannelsen er: 73110. Du kan kun søge optagelse i kvote 2 og ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

  Søg her

  Du kan læse mere om de specifikke optagelseskrav, ansøgningsskema, specialevalg og optagelsesprøven her

  For at søge ind på designteknologuddannelsen skal du opfylde ét af følgende formelle krav:

  • en gymnasial uddannelse med bestået matematik C (virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C kan substituere) og bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • en relevant erhvervsuddannelse med bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • en 3 årig erhvervsuddannelse med bestået matematik C (virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C kan substituere) og bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve

  De krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Relevante adgangsgivende erhvervsuddannelser

  Du har mulighed for at søge optagelse på baggrund af én af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
  • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
  • Detailhandelsuddannelse (med specialer)
  • Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Grafisk tekniker
  • Guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Skiltetekniker
  • Snedker (med specialer)
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Ædelsmed (med specialer)

  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk

  Studieprøven i dansk

  Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12:00. (Fx Dansk på B-niveau eller højere)

  For studieprøver bestået før 27. februar 2018 gælder det, at alle fire dele, skal være bestået med minimum karakteren 02.

  Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-skolen er undtaget fra dette krav.

  Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

  Optagelsesprøve

  For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en prøve, efter du har søgt om optagelse. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirations-materiale.  

  Hent optagelsesprøve

  NB: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere!

 • Opbygning

  Uddannelsen Designteknolog strækker sig over 4 semestre - dvs. 2 år. Inden du starter på uddannelsen, skal du vælge, hvilket speciale du vil læse.

  Når du har afsluttet de to år som designteknolog, har du en akademiuddannelse, og du er parat til at arbejde som assistent i mode- og livsstilsbranchen. Du kan også vælge at bygge ovenpå ved at tage en videreuddannelse som fx en professionsbachelor i Design og Business.

  Fællesdel

  På 1. semester følger alle designteknologstuderende en række basisfag og projekter på tværs af specialerne. Det betyder, at studerende på designspecialer også har businessfag, og studerende på businessspecialer har designfag. Fællesdelen skal sikre, at forståelsen og samarbejdet mellem design og business udvikles fra uddannelsens start.

  Specialedel (bundne studieretninger)

  Specialedelen er tilrettelagt, så du bliver undervist i fag og projekter, der centreres om de grundlæggende kerneområder inden for det valgte speciale. Læs mere under de enkelte specialer.

  Valgfag

  Valgfag udbydes på tværs af specialerne på designteknologuddannelsen. Du har mulighed for at styrke dine kompetencer inden for de områder, du interesserer dig for.

  Virksomhedspraktik

  På studiets 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i 9 uger. Forløbet kan tage afsæt i dit speciale og inddrage virksomhedens forskellige funktioner, så du får kendskab til værdikæden. Praktikopholdet skal give forståelse for vigtigheden af samarbejde imellem funktionerne.

  Afsluttende 4. semester eksamen

  Den afsluttende eksamen på 4. semester er en skriftlig opgave, som tager afsæt i en problemstilling, der formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Herefter skal du op til mundtlig eksamination. I studieordningen kan du læse mere om de krav, der stilles til eksamen.

  Studieform

  Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret på uddannelsens 1. semester. Du får altså indsigt i de andre designteknologspecialers fagområder, og du oplever, hvor vigtigt det er at opnå en fælles forståelse af hinandens kompetencer.

  Fra studiets 2.- 4. semester vil specialefag og valgfag have høj prioritet, og der vil være enkelte tværfaglige projektforløb, hvor specialerne løser opgaver i fællesskab.

  Læs mere i studieordningen

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Specialer

  På Designteknologuddannelsen kan du vælge mellem 7 specialeretninger. 

  Du skal vælge speciale, inden du starter på uddannelsen. Det gør du samtidig med, at du tager optagelsesprøven til det enkelte speciale. 

  Læs mere om de enkelte specialeretningerne: 

 • Hverdagen på studiet

  På designteknolog prioriterer vi at skabe de bedste studierammer for dig som studerende. 

  Studieformer

  Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret på uddannelsens 1. semester. Du får altså indsigt i de andre designteknologspecialers fagområder, og du oplever, hvor vigtigt det er at opnå en fælles forståelse af hinandens kompetencer.

  Fra studiets 2.- 4. semester vil specialefag og valgfag have høj prioritet, og der vil være enkelte tværfaglige projektforløb, hvor specialerne løser opgaver i fællesskab.
  Meget af undervisningen er baseret på konkrete samarbejder med erhvervslivet og/eller cases derfra, så du får mulighed for at komme helt tæt på den branche du skal arbejde i efter afsluttet uddannelse.

  Der veksles mellem teori og praksis og holdundervisning og vejlederbaseret undervisning. Øvelser og projekter løses både individuelt og i teams/studiegrupper og undervejs får både du og/eller dit team/gruppe vejledning og feedback. Der afsluttes ofte med fremlæggelser.

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats og på at samarbejde med dine medstuderende.
  Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer om ugen. 

  Studiegrupper

  Allerede fra studiestart sætter vi dig sammen med nogen fra din klasse og det bliver så din studiegruppe på hele 1. semester.

  Studiestarten

  Den første uge er der fokus på den gode studiestart bl.a. med introduktion til skolen, branchen, din klasse og det første projekt. Der bliver også arbejdet med motivation, selvledelse og studiegrupper. 

  Sociale aktiviteter

  Der er en rigtig hyggelig Fredagsbar, som bliver styret og drevet af studerende. Der bliver løbende afholdt studierelevante og andre arrangementer f.eks. foredrag, yoga og julehygge. 

  Student Incubator

  Væksthuset på Campus også kaldet ”The Garage” står hvert semester bag forskellige kurser og workshops for studerende og af studerende. F.eks. Fotokursus, Trend forecasting, From Design to Reality, Creative Ideafestival og meget mere. 

  Campus Herning

  Vi ligger midt i et af Hernings mest inspirerende områder - Birk Centerpark.  Her er fyldt med atmosfære, imponerende kunst og arkitektur. Skolens nærmeste nabo er museerne HEART og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som studerende har gratis adgang til - sammen med Textilforum (i Herning centrum) som er center for tekstilindustri og design.

  Vi lægger vægt på at have et godt studiemiljø, og kun i få af døgnets timer er her helt stille. Når et projekt er blevet altopslugende eller en afleveringsfrist nærmer sig, bliver de små timer også ofte taget i brug. Derfor er der næsten altid studerende på campus, som med sine godt 1400 danske og internationale unge også har et udpræget internationalt miljø. Vores afdeling i Herning er fordelt på fem smukke bygninger, hvor alle undervisningslokaler og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi.

  Læs mere om Campus Herning

  Uddannelsesby Herning

  uddannelsesbyherning.dk kan du læse om alt det, som byen har at byde på. Find ud af, hvor du kan bo, mødes med dine venner, gå til koncerter, dyrke sport, dyrke naturen og meget mere.

   

 • Praktik

  Praktikken på uddannelsen til designteknolog giver dig en bedre forståelse af branchen. 

  Praktikken på VIA Designteknolog ligger på 3. semester. Praktikforløbet varer 9 uger og kan tage afsæt i specialet og undervejs inddrage de forskellige funktioner, der indgår i virksomhedens værdikæde.

  Formålet er at give dig et overordnet indblik i virksomheders arbejdsprocesser, så du får en forståelse for vigtigheden af et samarbejde mellem funktionerne. Du bliver dermed godt rustet til at indgå i både faglige og tværfaglige teams. Efter praktikforløbet afleveres en skriftlig opgave.

  Mulige praktiksteder

  Nedenfor ser du eksempler på virksomheder, der har haft praktikanter fra designteknologuddannelsen:

  • STINE GOYA
  • Baum Und Pferdgarten 
  • Won Hundred
  • Hummel 
  • Aller Media A/S Architectmade 
  • Andersen Furniture A/S
  • Bolia
  • Bestseller
  • GANNI 
  • Saks Potts 
  • Headstart Fashion
   
  Du skal som udgangspunkt selv finde et praktiksted, men vores praktikkoordinator hjælper gerne. Du modtager SU under dit praktikophold. 
 • Job og karriere

  Som Designteknolog er du godt rustet til at arbejde i mode- og livsstilsbranchen, og allerede under uddannelsen får du udviklet dine professionelle kompetencer. 

  Under uddannelsen arbejder du med projekter givet af virksomheder, så du får indblik i, hvordan man arbejder med din faglighed i branchen.

  Du kommer i virksomhedspraktik i 9-12 uger, hvor du får praktisk erfaring med at arbejde inden for dit specialeområde. 

  Career Service Centre

  Som studerende har du fri adgang til at benyttet VIA’s Career Service Centre. Her udbydes events henover semestret såsom LinkedIn-kursus og karrieredage, og du kan få rådgivning og sparring på blandt andet CV. Find Career Service Centre på Facebook, hvor alle aktiviteter og events postes. 

  VIA Student Incubator 

  Som studerende kan du deltage i VIA’s studentervæksthuse for at arbejde på din forretningsidé eller få input og inspiration til arbejdet med entreprenørskab i løbet af eller efter dit studie. VIA er flere gange blevet kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution. 

  Læs mere om studentervæksthusene

  Job- og karrieremuligheder

  Mange færdiguddannede designteknologer vælger at videreuddannede sig og tage bachelor top-up uddannelsen Design & Business. Læs mere om Design & Business uddannelsen her

  Karrieremuligheder som færdiguddannet designteknolog er mange og afhænger af, hvilket specialer, du vælger. Læs mere om de enkelte specialeretningerne: 

 • Internationale muligheder

  På uddannelsen til designteknolog er der et udpræget internationalt studiemiljø og masser af mulighed for at komme til udlandet under din uddannelse.

  Ud af skolens 1400 studerende er der ca. 400 udenlandske studerende - og op mod 30 nationaliteter. 

  Som studerende får du mulighed for at give din uddannelse en international profil, uanset om du læser på én af de danske design - og businessuddannelser, eller om du er international studerende. 

  Udover en række muligheder for at få internationale erfaringer undervejs i studiet, er al undervisning også tilrettelagt, så du bliver klædt på til at kunne agere internationalt efter endt uddannelse. 

  Studieophold i udlandet 

  Kina, Italien, Holland, Indien - du kan tage et semesters studieophold i lige netop det land i verden, som du ønsker. Den branche, du har valgt arbejder globalt, og derfor er et studieophold i udlandet oplagt. Udlandsophold forlænger ikke din uddannelse, og du kan tage din SU med. 

  Vi samarbejder med en række udenlandske universiteter, så du har mange muligheder for at blive international udvekslingsstudent. 

  Praktik i udlandet 

  Du har også mulighed for at tage dit obligatoriske praktikophold i udlandet. Du får sproglige og interkulturelle kompetencer, som du aldrig glemmer. Samtidig får du mulighed for meget tidligt i din karriere at skabe netværk, som du højst sandsynligt kommer til at bruge i fremtiden. 

  Praktikopholdet foregår blandt andet i private og offentlige virksomheder og varer typisk 9-12 uger. 

  Studieture

  Undervejs i studierne får du mulighed for at komme på tematiserede studieture. 

  Hvad enten turen går til danske eller udenlandske storbyer, bliver du præsenteret for virksomheder inden for mode- og livsstilsbranchen og får oplevelser og viden, som du kan bruge i din fremtidige karriere.  

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

  Studievejledning

  Find den studievejleder, som sidder inden for det område, som du har spørgsmål til. Træffetid: Mandag til torsdag kl. 8:00 til 16:00 og fredag kl. 8:00 til 15:00.

  Elsebeth Quvang
  Studievejleder og vejleder i specialpædagogisk støtte (SPS)
  +45 87 55 05 34
  design.info@via.dk

  Søren Rosted Bang
  Studievejleder og praktikpladskoordinator
  +45 87 55 05 60
  design.info@via.dk

  Anne-Louise Degn Hansen
  International Studievejleder
  +45 87 55 05 48
  design.info@via.dk

  Solveig Fløe
  Studievejleder og vejleder i SU
  +45 87 55 05 32
  design.info@via.dk

  Du kan også stille spørgsmål til os på vores facebook side.

  Uddannelsen

  VIA University College
  Birk Centerpark
  DK-7400 Herning

  +45 87 55 05 00
  herning@via.dk

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo. 

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på VIA Designs uddannelser.

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.