Designteknolog

Drømmer du om at arbejde med mode og livsstil?

VIA Designteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Vil du arbejde i mode- og livsstilsbranchen? Designteknolog er en uddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for områder som design, markedsføring, retail og indkøb - alt sammen rettet mod en international og højprofileret branche.

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Designteknolog (med forskellige specialer)

  Varighed: 2 år 

  Studiestart: September

  Uddannelsesby: Herning 

  Praktiksteder: Ind- og udland 

  Undervisningssprog: Dansk eller engelsk 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger

  Læs mere

 • Optagelse

  For at komme i betragtning til designteknolog-uddannelsen skal du opfylde nogle formelle krav. Du skal desuden løse en optagelsesprøve.

  Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Optagelsesområdenummeret for Designteknologuddannelsen er: 73110. Du kan kun søge optagelse i kvote 2. og fristen er 15. marts kl. 12.00.

  Søg her

  For at søge ind på designteknologuddannelsen skal du opfylde ét af følgende formelle krav:

  • En gymnasial uddannelse med bestået matematik C (eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C) og bestået engelsk C (EUX er også adgangsgivende) samt bestået optagelsesprøve
  • En relevant erhvervsuddannelse med bestået matematik C (eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C) samt bestået optagelsesprøve
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve

  Adgangsgivende erhvervsuddannelser

  Du har også mulighed for at søge optagelse på baggrund af én af følgende erhvervsuddannelser, hvis du har bestået engelsk på niveau C samt bestået optagelsesprøve:

  • Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
  • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
  • Detailhandelsuddannelse (med specialer)
  • Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Grafisk tekniker
  • Guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Skiltetekniker
  • Snedker (med specialer)
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Ædelsmed (med specialer)

  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk

  Studieprøven i dansk

  Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle fire dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02,  eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12.00. 

  Ansøgere fra Norden og ansøgere med eksamen fra Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen er undtaget fra dette krav.

  Optagelsesprøve

  For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en prøve, efter du har søgt om optagelse. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirations-materiale. 

  Husk at udfylde og vedhæfte specialevalgskema sammen med din optagelsesprøve.  

  Hent optagelsesprøve og specialevalgsskema

  NB: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere!

   
 • Opbygning

  Uddannelsen VIA Designteknolog strækker sig over 4 semestre - dvs. 2 år. Inden du starter på uddannelsen, skal du vælge, hvilket speciale du vil læse.

  Uddannelsen er bygget op omkring:

  • fællesdel med fællesfag og tværfaglige projekter for alle specialer på designteknologuddannelsen – 1. semester 
  • specialedel 2.-4. semester 
  • valgfag 2.-4. semester 
  • virksomhedspraktik 3. semester – 9 uger 
  • afsluttende 4. semester eksamen

  Læs mere i studieordningen

  Når du har afsluttet de to år som designteknolog, har du en akademiuddannelse, og du er parat til at arbejde som assistent i mode- og livsstilsbranchen. Du kan også vælge at bygge ovenpå ved at tage en videreuddannelse som fx en professionsbachelor i Design og Business.

  Fællesdel

  På 1. semester følger alle designteknologstuderende en række basisfag og projekter på tværs af specialerne. Det betyder, at studerende på designspecialer også har businessfag, og studerende på businessspecialer har designfag. Fællesdelen skal sikre, at forståelsen og samarbejdet mellem design og business udvikles fra uddannelsens start.

  Specialedel (bundne studieretninger)

  Specialedelen er tilrettelagt, så du bliver undervist i fag og projekter, der centreres om de grundlæggende kerneområder inden for det valgte speciale. Læs mere under de enkelte specialer.

  Valgfag

  Valgfag udbydes på tværs af specialerne på designteknologuddannelsen. Du har mulighed for at styrke dine kompetencer inden for de områder, du interesserer dig for.

  Virksomhedspraktik

  På studiets 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i 9 uger. Forløbet kan tage afsæt i dit speciale og inddrage virksomhedens forskellige funktioner, så du får kendskab til værdikæden. Praktikopholdet skal give forståelse for vigtigheden af samarbejde imellem funktionerne.

  Afsluttende 4. semester eksamen

  Den afsluttende eksamen på 4. semester er en skriftlig opgave, som tager afsæt i en problemstilling, der formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Herefter skal du op til mundtlig eksamination. I studieordningen kan du læse mere om de krav, der stilles til eksamen.

  Studieform

  Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret på uddannelsens 1. semester. Du får altså indsigt i de andre designteknologspecialers fagområder, og du oplever, hvor vigtigt det er at opnå en fælles forståelse af hinandens kompetencer.

  Fra studiets 2.- 4. semester vil specialefag og valgfag have høj prioritet, og der vil være enkelte tværfaglige projektforløb, hvor specialerne løser opgaver i fællesskab.

   

 • Specialeretninger

  På Designteknologuddannelsen er der 7 specialeretninger. 

  Du skal vælge speciale, inde du starter på uddannelsen. Det gør du samtidig med, at du tager optagelsesprøven til det enkelte speciale. 

  Læs mere om de enkelte specialeretningerne: 

  NB: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere!

 • Studieliv

  På designteknolog prioriterer vi at skabe de bedste studierammer for dig som studerende. 
  Uddannelsen er en del af VIA Design – det tidligere TEKO. Med ca. 1400 danske og internationale studerende er VIA Design Skandinaviens største design- og businessmiljø inden for forskning og uddannelse rettet mod møbel-, mode- og livsstilsbranchen.

  Tilflytter/ boligmuligheder

  Som studerende i Herning har du mange forskellige muligheder for at bo både godt og billigt.

  Du kan vælge at bo i Birk College (Studenterbyen), der kun ligger få minutter fra Birk Centerpark. Her er der cirka 250 ungdomsboliger i forskellige størrelser og priser.

  Du kan også vælge at bo i Tietgensgade i Herning midtby. Området består af 84 ungdomsboliger.

  Begge boligområder er meget populære. For nærmere information og venteliste kontakt www.lejehuset.dk.

  Du kan også finde andre gode og billige ungdomsboliger rundt om i Herning og omegn. Læs om de mange boligmuligheder her.

  Studiemiljø i Herning

  Vi ligger midt i et af Hernings mest inspirerende områder - Birk Centerpark.  Her er fyldt med atmosfære, imponerende kunst og arkitektur. Skolens nærmeste nabo er museerne HEART og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som studerende har gratis adgang til - sammen med Textilforum (i Herning centrum) som er center for tekstilindustri og design.

  Vi lægger vægt på at have et godt studiemiljø, og kun i få af døgnets timer er her helt stille. Når et projekt er blevet altopslugende eller en afleveringsfrist nærmer sig, bliver de små timer også ofte taget i brug. Derfor er der næsten altid studerende på campus, som med sine godt 1400 danske og internationale unge også har et udpræget internationalt miljø. Vores afdeling i Herning er fordelt på fem smukke bygninger, hvor alle undervisningslokaler og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi.

  Tutorer

  De første to uger af dit studieforløb i Herning er der tilknyttet to tutorer til hver klasse. Tutorerne guider dig igennem skolens faciliteter, Studenterbyen og Herning by.

  Du kan altid kontakte tutorerne efter introforløbet, og spørge dem til råds om alt mellem himmel og jord.

 • Praktik

  Praktikken på uddannelsen til designteknolog giver dig en bedre forståelse af branchen. 

  Praktikken på VIA Designteknolog ligger på 3. semester.Praktikforløbet varer 9 uger og kan tage afsæt i specialet og undervejs inddrage de forskellige funktioner, der indgår i virksomhedens værdikæde.

  Formålet er at give dig et overordnet indblik i virksomheders arbejdsprocesser, så du får en forståelse for vigtigheden af et samarbejde mellem funktionerne. Du bliver dermed godt rustet til at indgå i både faglige og tværfaglige teams. Efter praktikforløbet afleveres en skriftlig opgave, som du efterfølgende skal eksamineres i mundtligt.

  Mulige praktiksteder

  Nedenfor ser du eksempler på virksomheder, der har haft praktikanter fra designteknologuddannelsen:

  • Soaked in Luxury
  • Maxjenny
  • BoConcept
  • IC Group
  • Bolia
  • JBS
  • Muubs
  • Bestseller
  • DK Company
  • Headstart Fashion

  Du skal som udgangspunkt selv finde et praktiksted, men vores praktikkoordinator hjælper gerne.

 • Internationale muligheder

  På VIA Designteknolog er der et udpræget internationalt studiemiljø.

  Ud af skolens 1400 studerende er der ca. 400 udenlandske studerende - og op mod 30 nationaliteter. 

  Som studerende får du mulighed for at give din uddannelse en international profil, uanset om du læser på én af de danske design - og businessuddannelser, eller om du er international studerende. 

  Udover en række muligheder for at få internationale erfaringer undervejs i studiet, er al undervisning også tilrettelagt, så du bliver klædt på til at kunne agere internationalt efter endt uddannelse. 

  Studieophold i udlandet 

  Kina, Italien, Holland, Indien - du kan tage et semesters studieophold i lige netop det land i verden, som du ønsker. Den branche, du har valgt arbejder globalt, og derfor er et studieophold i udlandet oplagt. Udlandsophold forlænger ikke din uddannelse, og du kan tage din SU med. 

  Vi samarbejder med en række udenlandske universiteter, så du har mange muligheder for at blive international udvekslingsstudent. 

  Praktik i udlandet 

  Du har også mulighed for at tage dit obligatoriske praktikophold i udlandet. Du får sproglige og interkulturelle kompetencer, som du aldrig glemmer. Samtidig får du mulighed for meget tidligt i din karriere at skabe netværk, som du højst sandsynligt kommer til at bruge i fremtiden. 

  Praktikopholdet foregår blandt andet i private og offentlige virksomheder og varer typisk 9-12 uger. 

  Studieture

  Undervejs i studierne får du mulighed for at komme på tematiserede studieture. 

  Hvad enten turen går til danske eller udenlandske storbyer, bliver du præsenteret for virksomheder inden for mode- og livsstilsbranchen og får oplevelser og viden, som du kan bruge i din fremtidige karriere.  

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Designteknolog
  Birk Centerpark
  DK-7400 Herning 

  T: +45 87 55 05 00
  E: herning@via.dk

  Kontakt studievejleder

#viadesign

Se billeder fra Instagram og følg med i studielivet på VIA Design!