Beklædningshåndværker

Drømmer du om at arbejde med design og tekstil?
 
Bliv beklædningshåndværker og få en fremtid i mode- og livsstilsbranchen.
 
På uddannelsen til beklædningshåndværker lærer du om både design, konstruktion, trend og produktion!

Om beklædningshåndværkeruddannelsen

 • Fakta

  Titel: Beklædningshåndværker, Erhvervsuddannelse 

  Varighed: 3 år (trindelt erhvervs- og ungdomsuddannelse) 

  Studiestart: August (Grundforløb 1 og 2) og januar (Grundforløb 2)

  Studieby: Herning og Aarhus 

  • Grundforløb 1: VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
  • Grundforløb 2: VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
  • Hovedforløb: VIA Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
  • Praktikcenter: VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000  Aarhus C

  Praktiksteder: Ind- og udland 

  Undervisningssprog: Dansk 

  Økonomi: Du får elevløn, når du er i en virksomhed og har en praktikaftale. Du får SU på Grundforløb 1 fra den måned, du fylder 18 år. Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Læs mere:

 • Optagelse

  Beklædningshåndværker er en
  erhvervsuddannelse, og du kan søge ind på uddannelsen efter 9. klasse.
  Du vil komme til at veksle mellem at være i praktik i en virksomhed og modtage undervisning på skolen.
  Du kan søge direkte ind på uddannelsen, hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end et år siden, skal du have en praktikplads for at blive optaget på uddannelsen.

  Læs mere om de specifikke optagelseskrav her
 • Opbygning

  Uddannelsen er en erhvervs-og
  ungdomsuddannelse med kombination af skole- og praktikophold. Der er to veje ind på uddannelsen - gennem grundforløb 1, GF1, eller grundforløb 2, GF2.

  Uddannelsen til beklædningshåndværker henvender sig til dig, der minimum har en 9. klasse, og som gerne vil have en håndværksmæssig uddannelse inden for mode. Uddannelsen er en trindelt erhvervs- og ungdomsuddannelse på i alt 3 år.

  Undervisningen er en kombination af skole- og praktikophold med fokus på tøj og boligtekstiler. 

  Fra grundforløb til hovedforløb

  Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 uger, og et hovedforløb som er opdelt i to trin. Trin 1 på hovedforløbet tager 1½ år, og trin 2 tager 1 år. 

  Hvis du kun tager trin 1, bliver du tekstil- og beklædningsassistent.

  Hvis du supplerer med trin 2, bliver du beklædningshåndværker med speciale i den fagprofil, som du har valgt: design, konstruktion eller produktion. 

  Grundforløbet

  For at starte på uddannelsen skal du tage et grundforløb, der varer 20 uger. 

  Du kan starte på grundforløb 1, GF1, hvis det er mindre end et år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Der er frit optag på grundforløb 1.

  GF1 er placeret i indgang "teknologi, byggeri og transport" med fagretning design, mode og teknologi. GF1 har du mulighed for at tage på vores afdeling i Aarhus. 

  Bemærk, at man kun er berettiget til en skolehjemsplads, hvis man har søgt nærmeste skole. 

  Der er adgangsbegrænsning til uddannelse, så for at fortsætte på grundforløb 2, GF2, eller starte direkte på GF2 skal du have indgået en praktikaftale med en dansk tøj- eller tekstilvirksomhed. 

  Hovedforløbet

  Hovedforløbet veksler mellem praktik og skoleophold. Der er i alt 20 ugers skoleophold på trin 1 og 10 ugers skoleophold på trin 2. Skoleopholdene foregår i Herning.

  Fag

  Gennem skoleundervisning og praktikuddannelse får du grundlæggende viden i at arbejde med modetøj. Du lærer at tage mål, udarbejde dokumentation, konstruere mønstre, tilskære stof, sy på maskine samt at arbejde med kvalitetskontrol. Du bliver i stand til at forstå designprocessen fra ide til færdigt produkt, og du kan lave arbejdstegninger samt produktbeskrivelser, så tøjet er i orden ned til mindste detalje. 

  I løbet af uddannelsen er der en række obligatoriske fag. Derudover kan du selv tone din uddannelse gennem forskellige profiler og valgfag. Du kan læse mere om toning af uddannelsen i uddannelsesordningen.

  Se uddannelsesordningen for mere information 

 • Praktik

  Du får stor tilknytning til branchen gennem uddannelsen til beklædningshåndværker.

  Før du starter på grundforløb 2, skal du have en praktikplads - dvs. indgået en praktikaftale med en dansk tøj- eller tekstilvirksomhed. Opholdet kan du tage på én eller flere virksomheder i Danmark eller i udlandet. 

  Et praktiksted skal være godkendt af Det Faglige Udvalg for Beklædning. På www.praktikpladsen.dk kan du finde en oversigt over godkendte praktiksteder. Når du har fundet et godkendt praktiksted, skal der laves en skriftlig uddannelsesaftale, der fungerer som ansættelseskontrakt.

  Formål med praktikken

  Formålet med praktikken er at give dig et fagligt indblik i virksomhedens arbejdsmetoder og arbejdsområder. I praktikken får du et grundigt kendskab til branchen.

  Nedenfor ser du forskellige virksomhedstyper, der har haft beklædningshåndværkere i praktik.

  Godkendte virksomhedstyper:

  • Boliginteriør
  • Modetøj, sportsbeklædning, arbejdsbeklædning, herretøj
  • Reparation
  • Telte
  • Tilbehør
  • Teknisk tekstil virksomheder
  • Skrædderi
  • Tryk & broderi, tilbehør 

  Læs mere om, hvordan du søger praktikplads (pdf)

  Kontakt

  Hvis du ønsker hjælp til at indgå en praktikaftale, eller hvis du har andre spørgsmål vedrørende praktik, er du altid velkommen til at kontakt vores virksomhedskonsulent:

  Susanne Oversø
  T: + 45 87 55 05 66
  E: suov@via.dk

 • Job og karriere

  Du kan læse videre på fx designteknologuddannelsen, eller du kan søge assistentjobs inden for mode- og livsstilsbranchen. 

  Som beklædningshåndværker bliver du assistent i mode- og livsstilsbranchen. Dine jobmuligheder afhænger af din fagprofil. Dine jobmuligheder er:

  • Assistent for designeren
  • Assistent for konstruktøren 
  • Assistent for produktionslederen og indkøberen

  Videreuddannelse 

  Med den 3-årige beklædningshåndværkeruddannelse skal du blot have engelsk på C-niveau for at søge ind på en af de videregående uddannelser på VIA Design. 

  Hvis du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, engelsk på C-niveau samt enten virksomhedsøkonomi eller matematik på C-niveau, kan du allerede efter Trin 1 som Tekstil- og Beklædningsassistent læse videre på Designteknologuddannelsen.

 • Internationale muligheder

  Du har gode muligheder for at tage dele af din praktik i udlandet.

  På beklædningshåndværkeruddannelsen er der rig mulighed for internationale oplevelser, hvis du har lyst og mod på det. Flere af vores studerende tager gennem danske virksomheder korte eller længere praktikperioder i udlandet - fx i Kina, Polen og Vietnam.  

  Her oplever de produktion på tæt hold, lærer at omgås andre kulturer samt får en dybere forståelse af den internationale tøjbranche.

 • Studieliv

  Både i Aarhus og Herning møder du et spændende studiemiljø med studerende fra VIAs andre uddannelser.

  Uddannelsen er en del af VIA Design. Med ca. 1400 danske og internationale studerende er VIA Design Skandinaviens største design- og businessmiljø inden for forskning og uddannelse rettet mod møbel-, mode- og livsstilsbranchen.

  Et rummeligt studiemiljø

  Grundforløbet på uddannelsen til beklædningshåndværker tager du på VIAs nye campus i Aarhus C. 

  Hovedforløbet ligger på Campus Herning, som er placeret i et af byens mest inspirerende område - Birk Centerpark. Her er fyldt med atmosfære, kunst og arkitektur.

  Vi lægger vægt på at have et godt studiemiljø, hvor der er højt til loftet, og rundt om på campus er der flere loungeområder og værkstedsstationer, som bryder med det almindelige skolemiljø. Der er næsten altid studerende på campus, som med sine godt 1400 danske og internationale unge har et udpræget internationalt miljø.

  Et miljø til inspiration

  Flere berømte kunstnere som Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Paul Gadegaard, Per Arnoldi, Piero Manzoni og Ingvar Cronhammar har sat deres præg på såvel skolen som området omkring.

  Skolens nærmeste naboer er HEART - Herning Museum of Contemporary Art og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som studerende har gratis adgang til. Det samme har alle studerende til Textilforum (i Herning centrum), som er center for tekstilindustri og design.

 • Økonomi og SU

  Du får SU på grundforløbet, når du er fyldt 18 år. Hvis du har en praktikaftale, får du elevløn.  

  Du får SU på grundforløb 1 og  grundforløb 2 , hvis du er over 18 år og samtidig ikke har en praktikaftale med en virksomhed.

  Hvis du har en praktikaftale med en virksomhed får du elevløn på grundforløbet og på hovedforløbet.

  Søg SU 

  Du kan tidligst søge SU en måned før uddannelsesstart. Har du for eksempel ret til SU fra august, kan du tidligst søge fra den 1. juli. Du skal søge SU under minSU på su.dk. Vælg skole: VIA University College, Campus C Aarhus C

  Hvis du har spørgsmål vedrørende din SU, kan du kontakte SU-medarbejder på VIA University College, Herning:

  Alice Falk Jensen

  T: 8755 0543


  Du kan også sende en mail til herning.su@via.dk

  Tilskud til transportudgifter

  Du har mulighed for at søge om transportrabat.

  Læs mere om dine muligheder her

  Egenbetaling

  Bliv klogere på, hvilke egenbetalinger, du kan møde som elev på Beklædningshåndværkeruddannelsen.

  Regler om egenbetaling (pdf)

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på beklædningshåndværkeruddannelsen.

  Studievejledning

  Sanne Lehrmann
  +45 87 55 05 69
  slt@via.dk

  Uddannelsesleder

  Jette Rosendal
  + 45 87 55 05 65
  jrn@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Design
  Birk Centerpark 5
  DK-7400 Herning 

  +45 87 55 05 00
  herning@via.dk

  VIA Beklædningshåndværker
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 05 00
  erhverv.eud@via.dk

   

Vil du vide mere?

Tøj på bøjler fra uddannelsen til beklædningshåndværker

Kom til Åbent Hus 

Vil du tættere på uddannelsen, så kom til Åbent Hus i Aarhus eller Herning. 
Elev fra uddannelsen til beklædningshåndværker arbejder ved en sysmaskine

Tag på introkursus

Går du i 8. klasse kan du komme på introduktionskursus og prøve, om uddannelsen er noget for dig. 

Elev fra uddannelsen til beklædningshåndværker arbejder på symaskine

Kom i brobygning 

Går du i 9. eller 10. klasse, kan du komme i et brobygningsforløb og prøve om uddannelsen er noget for dig.

Elev arbejder med et mønster på pc

Hvordan er det at være i praktik?

Bliv klogere lige her, hvor studerende fortæller om at være i praktik som Beklædningshåndværker. 
Elev fra uddannelsen til beklædningshåndværker i blå trøje

Beklædnings-håndværkerne blogger om studiet

De studerende blogger om praktik og opgaver. Du kan også læse om krav til studiet.

Mød 3 studerende fra beklædningshåndværkeruddannelsen

Mød 3 studerende

Hør, hvorfor de har valgt uddannelsen, og hvad de arbejder med i løbet af deres praktikophold.