Optagelseskrav til EUV på VIA Pædagogisk Assistent uddannelse

Krav til optagelse på EUV

Du skal være fyldt 25 år for at søge ind på EUV.

Du skal være fyldt 25 for at komme ind på erhvervsuddannelsen for voksne. Det der hedder en EUV. 

Der er tre forskellige EUV:

 • EUV1
 • EUV2
 • EUV3

Kravene er lidt forskellige:

 • EUV1: Hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV1.
 • EUV2: Hvis du har en anden uddannelse eller mindre end to års relevant erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV2.
 • EUV3: Hvis du har en anden uddannelser eller ikke har relevant erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV3.

Uddannelsen tager normalt 42 uger. Den kan dog være kortere eller længere alt efter din erfaring og tidligere uddannelser. Uddannelsen kan vare op til to år.

Hvad er relevant erhvervsfaring?

Hvis du har erhvervserfaring, skal den være relevant for uddannelsen til pædagogisk assistent.
Det kan fx være arbejde i:

 • Daginstitution eller kommunal dagpleje.
 • Skole, SFO, ungdomsklub eller fritidsklub.
 • Dagtilbud eller botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sådan søger du ind på EUV1

 • Udfyld et ansøgningsskema.
 • Vedlæg relevant dokumentation.
 • Send det til uddannelsen. 

Hvis du opfylder kravene til at blive optaget, bliver du indkaldt til en dag, hvor vi vurderer dine realkompetencer.

Ansøgningsfrist og uddannelsesstart

EUV1:

Der er løbende optag på uddannelsen. Uddannelsesstart 1. maj og 1. november.

Kontakt os for at høre nærmere

Hent ansøgningsskema (pdf)

EUV2 og EUV3:

Der er frist for optag:

 • 15. maj for uddannelsesstart 1. august
 • 15. oktober for uddannelsesstart 1. februar
Krav til optagelse på EUV2 og EUV3