Studieretningerne på ernæring og sundhedsuddannelsen

Uddannelsen består af i alt syv semestre. Den fælles basisdel tæller de første to semestre. Studieretningerne omfatter de sidste fem semestre. 

Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik:

3. semester

I dette semester sætter vi fokus på livsstilssygdomme samt metode, vejledning og formidling. Og vi arbejder med sygdomslære, farmakologi og diætbehandling i forhold til livsstilssygdomme. 

Derudover arbejder vi med mad, måltider, formidling og kostvejledning i et sociologisk, psykologisk, pædagogisk og sundhedspædagogisk perspektiv. 

Du kommer i praktik med et særligt fokus på formidling. 

4. semester

Vi arbejder med livsstilfaktorer i et fysiologisk, sociologisk og sundhedspolitisk perspektiv. Desuden sætter vi fokus på tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde inden for sundhedsprofessionerne samt kvalitativ metode og spørgeskemametodik. 


Vi arbejder også med sundhedspædagogik, didaktik, formidling og kommunikation i relation til udvalgte målgrupper samt etiske teorier og problemstillinger. 

Hvis du vælger toningen Klinisk Diætetik, kommer du til at arbejde yderligere med diætetisk behandling og ernæringsterapi ved komplekse diætetiske problemstillinger.  

Hvis du vælger toningen sundhedsfremme og Forebyggelse, kommer du til at arbejde yderligere med ernæring, kostformer og målgrupper i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.

5. semester

I dette semester sætter vi fokus på intervention i et teoretisk og praktisk perspektiv. Vi arbejder desuden med omsætning af teoretisk viden om ernæring, samt med sundhedspædagogiske teorier og redskaber. 

Du kommer i praktik i en virksomhed eller organisation, hvilket er en central del af semestret. 

Hvis du vælger toningen Klinisk Diætetik, kommer du desuden til at arbejde med diætetik. 

Hvis du vælger Toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse, kommer du til at arbejde med fysisk aktivitet og målemetoder.

6. semester

Semestret sætter fokus på, at du får praktiske erfaringer med og reflekterer over forholdet mellem viden og de værdier, der er karakteristiske for ernærings- og sundhedsprofessionen. 

Vi arbejder med fagetik, dokumentation, kvalitetsudvikling og ernæring i teori og praksis. Derudover fokuserer vi på innovation, projektledelse samt videnskabsteori.

Du kommer i praktik i et tværprofessionelt miljø, hvor du selvstændigt skal løse forskellige opgaver. 

Hvis du vælger toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse, kommer du desuden til at arbejde med henholdsvis fysisk aktivitet og praktisk madlavning i et formidlingsperspektiv. 

Hvis du vælger toningen Klinisk Diætetik, kommer du til at arbejde med diætbehandling af patienter i henholdsvis rehabiliterings- og behandlingsforløb.

7. semester

På dette semester arbejder du med to dele: Valgfrie elementer og professionsbachelorprojektet.

De valgfrie elementer giver dig mulighed for at fordybe dig i områder, der er relevante for studieretningen og har din særlige interesse. Vi planlægger tilbud til dig, men du kan også selv planlægge et forløb eller deltage i forløb på andre uddannelser i Danmark eller i udlandet. VIA University College skal forhåndsgodkende forløbene for, at de kan indgå i uddannelsen. 

I bachelorprojektet er der fokus på din selvstændige bearbejdelse af en faglig problemstilling, du selv har valgt. Herunder din anvendelse af relevante videnskabelige metoder, inddragelse af relevant forskningsbaseret litteratur samt – under hensyn til bachelorprojektets karakter – resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og/eller forskningsarbejde. 

Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del. Du kan udarbejde det alene eller i grupper, mono- eller tværprofessionelt.

 

Studieretningen Fødevarer og ledelse:

3. semester

I dette semester sætter vi fokus på produktionsteknologi samt ledelse og organisation i relation til mad- og måltidsproduktion under hensyntagen til målgruppens eventuelle udfordringer. Herudover arbejder vi med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger.

Du kommer desuden til at arbejde med pædagogisk og psykologisk teori og praksis, der er relateret til formidling af ernæring og sundhed. 

4. semester

Semestret sætter fokus på fødevarer og fødevarekemi samt lovgivning. Vi arbejder videre med ledelse og organisation i relation til din kommende praktik. 

Desuden arbejder vi med forskellige sundhedsfaglige professioners tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde samt etik, kvalitativ metode og spørgeskemametodik.

5. semester

I dette semester sætter vi fokus på dokumentation, kvalitetsudvikling og økonomi samt entreprenørskab, ledelse og organisation i relation til fødevare-, mad- og måltidsproduktion.

Herudover arbejder vi med relevante ernæringsfaglige problemstillinger. Du kommer desuden til at arbejde med fødevareteknologi og foodstyling i praksis.

6. semester

I dette semester arbejder vi projektorienteret med konceptudvikling, produktudvikling og innovation inden for fødevarer, mad og måltider. Vi inddrager relevant viden inden for ernæring og kommunikation med udgangspunkt i målgruppen.  Projekterne kan både rette sig mod privat og offentlig virksomhed. 

Du kommer i praktik og får praktiske erfaringer med det faglige felt. 

7. semester

På dette semester arbejder du med to dele: Valgfrie elementer og professionsbachelorprojektet.

De valgfrie elementer giver dig mulighed for at fordybe dig i områder, der er relevante for studieretningen og har din særlige interesse. Vi planlægger tilbud til dig, men du kan også selv planlægge et forløb eller deltage i forløb på andre uddannelser i Danmark eller i udlandet. VIA University College skal forhåndsgodkende forløbene for, at de kan indgå i uddannelsen. 

I bachelorprojektet er der fokus på din selvstændige bearbejdelse af en faglig problemstilling, du selv har valgt. Herunder din anvendelse af relevante videnskabelige metoder, inddragelse af relevant forskningsbaseret litteratur samt – under hensyn til bachelorprojektets karakter – resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og/eller forskningsarbejde. 

Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del. Du kan udarbejde det alene eller i grupper, mono- eller tværprofessionelt.