Karrieremuligheder som bachelor i ernæring og sundhed

Se eksempler på job til professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

Eksempler på job til professionsbachelorer med studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

a) Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse

 • Undervisning inden for ernæring, mad, sundhedsfag, rengøring og hygiejne på social og sundhedsskoler, erhvervsuddannelser, efter-, almen-, og idrætshøjskoler samt husholdningsskoler, foreninger samt aften – og ungdomsskoler
 • Ernæringskonsulent, sundhedskonsulent eller projektmedarbejder i kommunernes sundhedscentre
 • Egen virksomhed med individuel og gruppevis vejledning i kostomlægning og sunde kostvaner, sundhedsformidling
 • Aktivitetsmedarbejder i kommuner eller organisationer
 • Medarbejder inden for fx social- og sundhedsforsorgen, eksempelvis som botræningskonsulent
 • Private organisationer – de uddannede skal kunne påtage sig organisering, etablering og ledelse af sundheds– og idrætsudøvelse
 • Arbejde med sundhedstjek i private virksomheder
 • Proceskonsulenter i regioner – konsulenter tilknyttet daginstitutioner, SFO'er eller ungdomsklubber, der kan løfte opgaven med at indarbejde fysiske aktiviteter som en væsentlig del af det pædagogiske og sundhedsfremmende arbejde
 • Konsulenter i personale og human ressources afdelinger – rådgivere i tværfaglige sundhedsteams, der arbejder med de ansattes fysiske og ernæringsmæssige kompetenceudvikling med fokus på fysisk og psykisk velvære
 • Undervisere inden for fagområdet ernæring og fysisk aktivitet

Hertil kommer mulighed for at arbejde i mellemstore fødevarevirksomheder, som har en række opgaver, der skal løses - fx udarbejdelse af produktbeskrivelser, varedeklarationer, pjecer, beregning af opskrifter, brugeranalyser, udarbejdelse af salgsmateriale, projektledelse mv.

Eksempler på job til professionsbachelorer med studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

B) Toning: Klinisk diætetik

 • Diætbehandling og ernæringsterapi på fx sygehuse
 • Undervisning og vejledning på fx Højskoler, AOF, Husholdningsskoler, foreninger mm. 
 • Mulighed for at indgå i regionale og nationale sammenhænge for standardisering af diætbehandling samt opsamling/opdatering af viden
 • Udarbejde materiale til undervisning og vejledning af patienter
 • Indgå i forskningsmæssige opgaver på sygehuse
 • Indgå i kvalitetssikringsprojekter på sygehuse/plejehjem/skoler mm. 
 • Dokumentere og registrere resultater og diætbehandling – herunder ekstern formidling i diverse fagblade
 • Konsulentvirksomhed
 • Indgå i udviklingsarbejde inden for kost og sygdom m.h.p. behandling, fx som ansat på universiteterne
 • Selvstændig praktiserende diætist

Eksempler på job til professionsbachelorer med studieretning Fødevarer og ledelse

 • Produktionsleder, køkkenchef, souschef, personalechef i offentlige lokalcentre og hospitaler med ansvar for diæter og varme måltider
 • Lovgivningsansvarlig i fødevarevirksomhed
 • Arbejde med kvalitet, produktudvikling, produktionsplanlægning og næringsberegning i fødevarevirksomhed
 • Arbejde med bæredygtig produktion af fødevarer og måltider, økologi eller madspild i offentlige og private virksomheder
 • Ledelse af drift af produktion i fx fødevarevirksomhed
 • Arbejde med kostforplejning på fx ældrecentre
 • Kostkonsulenter på hospitaler og lokalcentre
 • Kvalitetskoordinator i fødevarevirksomhed
 • Køkken- og kantineleder i offentlige som private kantiner og institutioner
 • Underviser på tekniske skoler, efter- og højskoler
 • Køkkenansvarlig og underviser på højskoler og efterskoler
 • Freelance, selvstændig cateringvirksomhed
 • Udarbejdelse af deklarationer, etiketter, varefakta i fødevarevirksomheder
 • Diæt- og kostansvarlig i fx hospitalskøkken