Når du søger ernæring og sundhedsuddannelsen gennem kvote 2

Krav til de aktiviteter, der indgår i vurderingen ved søgning gennem kvote 2 på ernæring og sundhedsuddannelsen.

Aktiviteter og minimumskrav

Relevant erhvervsarbejde

  • Det kan være kostfagligt, sundhedsfagligt eller pædagogisk arbejde. Du skal have arbejdet i mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen.

Almindeligt erhvervsarbejde

  • Mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen.

Udlandsophold

  • Minimum tre måneder i sammenhæng.

Højskoleophold

  • Minimum tre måneder i sammenhæng.

Anden studierelevant aktivitet

  • For eksempel frivilligt arbejde i minimum ti måneder.
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge).
  • Veteran fra forsvaret.

Gennemførte dele på anden videregående uddannelse

  • Minimum seks måneder (1. semester). Alle prøver i forbindelse med det pågældende semester skal være gennemført.

Relevante fag på højere niveau end C-niveau

  • Relevante fag er psykologi, matematik, fysik, kemi, biologi og samfundsfag.

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art ved hjælp af en arbejdsgivererklæring

Læs mere

Læs om optagelse gennem kvote 2 på ernæring og sundhedsuddannelsen