Adgangskrav i kvote 1 

Søger du ind på ernæring og sundhedsuddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 5. juli klokken 12.00

Adgangsgivende eksamen

Du skal have én af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen.

Bemærk at de specifikke adgangskrav også skal opfyldes.

Specifikke adgangskrav

  • Engelsk på C-niveau
  • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Matematik eller samfundsfag eller biologi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.

Adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter for ernæring og sundhedsuddannelsen på UddannelsesGuiden.dk

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, da den afhænger af antallet af studiepladser og ansøgere.