Motivationsbeskrivelse

Hvorfor søger du ind på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen? Det vil vi gerne læse noget om i din motivationsbeskrivelse, som du skal aflevere sammen med din ansøgning.

Formålet med motivationsbeskrivelsen er at synliggøre, hvorfor du gerne vil læse til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Og hvilke tanker du gør dig i forhold til uddannelsen og faget.

Motivationsbeskrivelsen bruges som dokumentation i kvote 2 og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

Beskriv dine relevante kompetencer i forhold til ernæring og sundhedsuddannelsen

Vi anbefaler dig at bruge nedenstående hjælpespørgsmål, når du laver en motivationsbeskrivelse.

I skabelonen spørger vi blandt andet til dine kompetencer. Det kan være fx: arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser og projektdeltagelse. Og hvordan bruger du de kvalifikationer, når du løser en opgave.

Hjælpespørgsmål til motivationsbeskrivelsen

Vælg de kompetencer ud, som kan have særlig betydning for dit valg af uddannelse:

  1. Hvorfor vil du gerne læse til professionsbachelor i ernæring og sundhed? Hvor har du din interesse fra? Hvad fascinerer dig ved faget?
  2. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. Uddannelsen? Og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?
  3. Hvad kender du til uddannelsen? Hvor har du din viden fra?
  4. Hvad tænker du om arbejdet med ernæring og sundhed ift. Det danske samfund?
  5. Dato & underskrift

Motivationsbeskrivelsen må max. fylde 1 side eksklusiv evt. bilag.

Motivationsbeskrivelsen uploades sammen med ansøgningen om optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00.