Vi har fokus på det hele menneske

Mie Priess Loft, psykomotorisk terapeut i Bostøtten Tagdækkervej i Hammel


Mit job

Jeg mener, at en af vores styrker som psykomotoriske terapeuter er, at vi er rigtig gode til at møde mennesker lige præcis dér, hvor de er og opbygge en tryg relation.

Det har jeg i høj grad brug for i mit nuværende job, hvor jeg hjælper mennesker med senhjerneskade til at få en bedre livskvalitet.

Det er mennesker, der fx har været ude for en ulykke eller fået en blodprop i hjernen, der bevirker, at de kan have svært ved at regulere deres sindsstemning. Fx kan følelsen af mangel på kontrol give dem fysiske reaktioner, hvor de kan finde på at slå, sparke og spytte i afmagt. 

Gennem manuelle psykomotoriske behandlinger kan jeg hjælpe med at skabe ro hos de mennesker, der har megen ydre og indre uro. 

Desuden kører jeg individuelle forløb, hvor vi arbejder konkret med kroppen gennem forskellige simple øvelser og aktiviteter. Det handler om at flytte fokus ned i kroppen og arbejde med sanserne. Hjernen arbejder med mange sandheder, men når vi går ned i kroppen er det lettere at skabe koncentration og nærvær. 

De fleste, der kommer ud for en ulykke får en oplevelse af, at de pludselig ikke er sig selv mere. Derfor har de et stort behov for hjælp til at genfinde sig selv. 

Jeg bliver rigtig glad, når jeg oplever, at jeg kan gøre en forskel i mit arbejde for mennesker, der kommer mere i kontakt med sig selv, får mere kontrol med egne reaktioner og bedre kan være i verden og i deres egen krop. 
 

Mine råd 

  • Vær nysgerrig på kolleger og andre faggrupper. Tænk på, hvordan du kan bidrage og supplere med din faglighed.
 
  • Som nyansat kommer der til at være mange ting, som du ikke ved fra starten, men kast dig ud i det. Det skal nok gå.
 
  • Find ud af, hvad der motiverer dig i dit arbejde. Jobbet skal give mening.