Nikolai Lyngsø

Stilling: Pædagog
Uddannelse: Pædagog med speciale i sundhed, krop og bevægelse 

Nikolai Lyngsø

Mit job

Jeg arbejder på en specialskole for børn med særlige behov i Skanderborg kommune. Jeg følger børnene gennem hele deres dag, både skolen og fritidsdelen. En stor del af mit pædagogiske arbejde ligger i at hjælpe børnene til at kunne agere i skolens daglige struktur. Vi forbereder børnene med visuelle støttemidler og udvikler individuelle systemer for at minimere forstyrrelser og optimere deres læring. Arbejdet som specialpædagog kræver, at man har en viden omkring børnenes diagnoser og særlige behov.


Jeg vil gerne gøre en forskel for de mennesker, jeg arbejder med - være en betydningsfuld person hos børnene i min hverdag.
I mit arbejde er det vigtigt at kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde med andre professioner, såsom lærere, psykologer, sagsbehandlere og fysioterapeuter. Derudover er det essentielt at skabe en god kontakt med forældrene, så man kan få skabt en fælles forståelse omkring deres børn.

 

Nikolai Lyngsø


Jeg er uddannet pædagog med en linje, der hedder sundhed, krop og bevægelse (SKB). Den specialretning har jeg taget med mig ud i arbejdslivet, hvor jeg blandt andet står for den ugentlige idrætsundervisning for halvdelen af skolen og har et bevægelseshold, hvor vi laver forskellige holdspil og fangelege. Derudover har vi i min klasse motion (løbetur) to gange om ugen. 

Jeg holder meget af bevægelse og udendørsaktiviteter i mit arbejde, og jeg sætter stor pris på den kontakt, man har med børnene.

Mine råd


  • Skab dig erfaringer i at arbejde med mennesker, inden du begynder på pædagoguddannelsen. Vær medhjælper, frivillig eller handicaphjælper.

  • Gør brug af de muligheder som uddannelsen skaber for at få noget praksiserfaring fx feltarbejde, udlandspraktik eller praktikperioderne i det hele taget. Jeg har selv været i udlandspraktik under min uddannelse. Jeg var seks måneder i Sydafrika (Cape Town) og arbejde med drenge, som manglede et tilhørssted og derfor boede på et hjem. Jeg skulle hjælpe dem med skole, job og andre praktiske ting. Det gav mig rigtig meget både personligt og fagligt at være i udlandspraktik.