En uddannelse fuld af muligheder

Tine Sundgaard Hansen er ansat som kommunikationsmedarbejder i KLF, Kirke & Medier
Uddannelse: Kristendom, Kultur & Kommunikation (3K)

Tina Sundgaard Hansen

Mit job:

Jeg er ansat som kommunikationsmedarbejder i KLF - Kirke & Medier (tidligere kristelig Lytter- og Fjernseerforening). Samtidig er jeg koordinator i kidsandmedia dk, der er en lille organisation og en del af i KLF. Her holder vi foredrag og vejleder forældre og fagpersonale om digital dannelse. Igennem mit arbejde er der blandt andet mulighed for at arbejde med frivillighed, ledelse, sociale medier og mere dybdegående kommunikationsopgaver. Det kan fx være udvikling af indhold til foredragsmateriale og hjemmesider.

Etik på de sociale medier

På 3K har vi arbejdet meget med sociale medier, og med, hvordan vi kan bruge det strategisk i arbejdet med kommunikation. Vi har gjort meget ud af den etiske vinkel. Og hvad, der sker med os, når vi er i det virtuelle univers. I mit arbejde for kidsandmedia dk har jeg god brug for netop denne viden.

Gennem kidsandmedia.dk er jeg med til at klæde forældre og fagpersonale på til at kunne hjælpe og guide børn og unge i en moderne medieverden. Vi lærer børn at bevæge sig i trafikken. På samme måde skal de også lære reglerne for at være til stede i den online-verden. Det kan handle om digital mobning, om opførsel i et socialt netværk, hvornår man må dele et billede – og ikke må – og andre etiske dilemmaer. 

På 3K har jeg oplevet et rum med plads til diskussioner, men også et studiemiljø, der er præget af respekt for hinandens forskelligheder.

 

Utallige muligheder

Inden jeg startede på 3K, læste jeg Arabisk og Islamstudier på Universitetet. Jeg var meget optaget af hele kultur- og religionsdelen. Sproget blev dog en barriere for mig. Og derfor skiftede jeg til 3K. Her oplevede jeg flere paralleller til undervisningen på Uni, men bare kombineret med en meget mere praksisnær tilgang.

Kristendom, Kultur & Kommunikation er stadig en forholdsvis ny uddannelse. Derfor bliver der også stadig tilføjet nye arbejdsgrene til, og det er spændende at følge.

Der findes utallige muligheder med en 3K uddannelse. Det handler om at skabe den vej, der passer til en selv. Det har jeg gjort. Og nu er jeg her i KLF, Kirke og Medier.  

Kristendom, Kultur & Kommunikation er stadig en forholdsvis ny uddannelse. Derfor bliver der stadig tilføjet nye arbejdsgrene til, og det er spændende at følge.

Praktik på 3K

  • På 3K kommer du i praktik tre gange. To korte praktikker, hvor du bliver nysgerrig på 3K’ernes forskellige arbejdsområder. Senere er der en længere praktik, hvor du kommer i dybden med de kompetencer, du har opnået på uddannelsen.

  • Mindst en af praktikkerne foregår i den danske folkekirke

  • I de korte praktikker har Tine været i kommunikationsafdelingen i Blå Kors Danmark og i Zions kirken i Esbjerg. Den lange praktik tog hun i Folkekirkens Nødhjælp i Aarhus.

Om 3K uddannelsen

  • 3K er en professionsbacheloruddannelse, der er normeret til 4 år.

  • Med en 3K uddannelse kan du arbejde med opgaver indenfor kommunikation, ledelse, undervisning eller kultur og kristendomsformidling.

  • De første 2½ år er en grundlæggende introduktion til alle fagområderne. De sidste 1½ år specialiserer du dig inden for det, du gerne vil fordybe dig i.

  • Der er tre praktikker i løbet af uddannelsen - to korte og en lang

Altid respekt for andres synspunkter

KLF, Kirke & Medier er Danmarks største lytter- og seerorganisation. Vi arbejder til daglig med at få trosindhold i medierne. Og forskellige etiske dilemmaer, fx en korrekt etisk behandling af medvirkende i diverse programmer.

Direkte anvendelig undervisning

God kommunikation i arbejdet er altafgørende, så vi når ud til vores medlemmer og de store mediehuse i Danmark. Og ud til alle de, der endnu ikke kender os.

Det har vi arbejdet rigtig meget med på 3K. Og det har givet mig en virkelig god teoretisk og praktisk baggrund. Lige til at gå ud og bruge direkte i mit arbejde.


Tina Sundgaard Hansen