Kurser til flygtninge og indvandrere

Er du indvandrer eller flygtning? Så er vores forberedelseskursus måske noget for dig!

Forberedelseskurser til indvandrere og flygtninge

VIA tilbyder et 1-årigt forberedelseskursus, der forbereder indvandrere og flygtninge på at søge ind på en professionsbacheloruddannelse. Vi tilbyder de såkaldte FIF-kurser på en række af VIAs campusser i Region Midtjylland.

På alle FIF-kurserne undervises der i grundlæggende fag som dansk sprog, dansk kultur og samfundsforhold, kommunikation og samarbejde, studieforberedende aktiviteter med videre. På kurset er der også en praktikperiode i en relevant profession, ligesom der vil være information om og deltagelse i de forskellige professionsbacheloruddannelser. I kurset indgår fire prøver. Prøverne i dansk sprog er på studieprøveniveau.

Adgangskrav til FIF-kurset

 • Du skal have en udenlandsk gymnasial uddannelse, som er sammenlignelig med en dansk gymnasieuddannelse
 • Du skal minimum have bestået Danskprøve 2 eller have tilsvarende danskkompetencer fx fra VUC
 • Du optages på baggrund af en skriftlig opgave samt en samtale med repræsentanter for kurset

Kurset er et fuldtidsstudium med mødepligt.

Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via Kvote 2 og vurderes gennem optagelse på andet grundlag, hvori forberedelseskurset indgår.

Vær opmærksom på, at du skal have permanent opholds- og arbejdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, for efter FIF-kurset, at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

Her på siden kan du:

 • Se, hvor i regionen, du kan tage et forberedelseskursus
 • Læse om indhold og optagelse på forberedelseskurserne
 • Se, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål
 • Se, hvad kursisterne mener om FIF-kurser

 

Kurserne er tilrettelagt i et samarbejde mellem VIAs uddannelser til:
 • Bygningskonstruktør
 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Animationsbachelor
 • Administrationsbachelor
 • Professionsbachelor i ernæring & sundhed
 • Professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Sygeplejerske.

På hvert campus er det enkelte FIF-kursus tilrettelagt i forhold til de uddannelser, der tilbydes på netop den campus.

Læs mere om de tværfaglige kurser herunder.

 

Har du spørgsmål om vores kurser?