Hvad kendetegner vores uddannelser?

Vælger du VIA, uddanner du dig inden for en specifik profession i tæt samarbejde med den virkelighed, der venter dig, når du er færdiguddannet. Bliv klogere på de forskellige uddannelsestyper, og hør nuværende studerende fortælle om deres erfaringer og hverdag på studiet.

De forskellige uddannelsestyper

Professionsbachelor

En professionsbacheloruddannelse tager typisk 3½ år. Uddannelsen strækker sig typisk over 7 semestre og giver 210 ECTS point. Uddannelsen kombinerer teoretisk undervisning med praktiske udfordringer og obligatoriske praktikforløb.

Erhvervsakademiuddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, der tager 2 år og består af 4 semestre, der giver 120 ECTS point. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Bachelor Top-up

Når du har færdiggjort din erhvervsakademiuddannelse, kan du tage en bachelor top-up og på den måde få en professionsbachelor. En overbygning tager 1½ år og giver 90 ECTS point.

Du kommer i praktik og får erfaring og netværk

Praktik på rigtige arbejdspladser er obligatorisk på alle vores uddannelser.

På flere uddannelser kommer du i praktik allerede i starten af uddannelsen og flere gange undervejs.

Du lærer at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder og får erfaring med det job, du uddanner til dig. Undervejs får du vejledning og feedback af faguddannet personale, der er ansat på dit praktiksted og har til opgave at guide dig i forløbet.

Du laver projekter i samarbejde med virksomheder

Projektarbejde er en central del af din uddannelse, og du vil opleve at få stillet konkrete opgaver af en virksomhed eller institution.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med projekter som ligner problemstillinger eller opgaver i dit kommende arbejdsliv.

Du lærer også at samarbejde med studerende fra andre af VIAs uddannelser, når I i fællesskab løser opgaver. I projekterne afprøver I den teoretiske viden i praksis og bruger jeres forskellige fagligheder til at finde nye løsninger på en problemstilling.

Du samarbejder tværfagligt med studerende fra andre uddannelser

Som VIA studerende skal du lære at samarbejde på tværs af uddannelser.

I løbet af uddannelsen skal du sammen med studerende fra andre uddannelser, løse en opgave, der går på tværs af jeres forskellige uddannelser, og som I skal løse ved hjælp af jeres forskellige fagligheder.

De fleste opgaver bliver stillet af forskellige samarbejdspartnere. Det kan være en virksomhed, der har brug for hjælp til at løse en konkret opgave. En kommune, der gerne vil have input til, hvordan de håndterer forskellige udfordringer, eller meget andet.

Du træner dine kommende arbejdsopgaver i undervisningen

En stor del af undervisningen har fokus på at gøre dig klar til det job, du skal fungere i som færdiguddannet.

Derfor træner du dine kommende arbejdsopgaver i faglokaler på uddannelsen.

Afhængig af din uddannelse kan denne form for undervisning være klinisk undervisning, undervisning i laboratorier, systue, kreative værksteder, musikundervisning, idræt og bevægelse eller filmproduktion. Det helt centrale er, at du prøver kræfter med at løse opgaver der til forveksling ligner dem, du vil møde som færdiguddannet.

Det sjoveste ved mit studie er klinisk undervisning. Vi undersøger vores egen urin for infektioner og måler hinandens blodtryk, puls og blodsukker niveau. Nanna Skousen, sygeplejerskestuderende

Du får mulighed for at deltage i talentforløb

VIA tilbyder talentforløb til dig, der har lyst og overskud til at prøve kræfter med et ekstra lag af faglige udfordringer.

Du kan fx deltage i forskningsprojekter eller andre større projekter i samarbejde med eksterne virksomheder og organisationer. Du får chancen for at udvikle dit talent og styrke din selvstændighed i mødet med stærke faglige samarbejdspartnere og specialister.