Eksportingeniør

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem teknologi, kommunikation og økonomi?

 

Som eksportingeniør kan du få en karriere inden for fx projektledelse eller teknisk salg på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel.

Fakta om uddannelsen

Type: Diplomingeniør

Varighed: 4,5 år

Studieby: Horsens og Aarhus (1.-4- semester)

Studiestart: August

Praktik: 20 uger

Vælg en specialisering

På uddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for enten maskinteknik eller softwareudvikling. 

Begge retninger kan du kombinere med business- og kommunikationsfag.

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

Se ledige pladser

Om uddannelsen til eksportingeniør

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til eksportingeniør skal du have en adgangsgivende eksamen.

  Uddannelsen til eksportingeniør har studiestart i Aarhus i august 2020.

  Du er garanteret en studieplads på eksportingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  Du skal have bestået følgende fag:

  • Engelsk (A-niveau)
  • Matematik (B-niveau) 
  • Fransk (C-niveau) eller Spansk (C-niveau) eller Tysk (C-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Kvotefordeling: kvote 1: 65.0 og kvote 2: 35.0

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Eksportingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, eksport og teknologi" i Horsens (KOT-nummer 49220)  eller Aarhus (KOT-nummer 49225).

  OBS: Der bliver ikke oprettet hold i Horsens i august 2020. Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i Aarhus i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. 

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens 8. semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen til eksportingeniør består af ni semestre.

  Uddannelsen til eksportingeniør er en tværfaglig ingeniøruddannelse. De ingeniørfaglige fag udgør to tredjedele af uddannelsen. Business-, sprog- og kommunikationsfag udgør den sidste tredjedel.

  Undervisningen er bygget op omkring holdundervisning, laboratorieøvelser og workshops. Holdene er små, så der er plads til diskussioner og individuel opmærksomhed. Der er fokus på aktiv læring med den studerende i centrum, så kritisk tænkning og gode samarbejdsevner kan udvikles.

  1. og 2. semester: Ingeniør-, business- og kommunikationsfag

  I de første to semestre får du de grundlæggende kompetencer, som du skal bruge, uanset dine interesser og senere specialisering. 

  Fagene omfatter matematik, anvendt ingeniørvidenskab, global forretningskommunikation, interkulturel forretningskommunikation og international markedsføring samt studiekompetencer.

  Hvert semester bliver afsluttet med et projekt, der samler flere fag i én opgave.

  I samarbejde med andre studerende kan du fx lave et semesterprojekt om robotteknologi i kombination med og markedsføring og kommunikation.

  3. og 4. semester: Grundlæggende fag og specialiseringsfag

  Disse semestre bygger videre på fagene i 1. og 2. semester. På uddannelsens andet år skal du også tilrettelægge din egen ingeniørprofil.

  Du kan specialisere dig inden for enten maskinteknik eller softwareudvikling i kombination med forskellige business- og kommunikationsfag. 

  Ud over ingeniørfagene får du grundfag som matematik, økonomistyring, erhvervsøkonomi, innovation samt et fremmedsprog: tysk, fransk, spansk eller dansk.

  Semesterprojekter handler fx om bæredygtig energi eller innovation.

  5. og 7. semester: Grundlæggende fag, valgfag og specialiseringsfag

  Fagene på dette videregående niveau omfatter ingeniørfag, strategi & ledelse samt fremmedsprog. 

  På 5. semester handler projektet fx om innovativ produktudvikling eller implementering af softwaresystemer i kombination med markedsføring. 

  På 7. semester skal du lave et mere omfattende projekt, som giver dig en god ballast, før du går i gang med bachelorprojektet.

  Bemærk, at undervisningen i alle fag fra 5. semester foregår på Campus Horsens.

  6. semester: Studieophold i udlandet eller specialiseringsfag

  Vi anbefaler, at du læser et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. Det giver dig værdifuld international erfaring og fremmer dine karrieremuligheder.

  Du kan også vælge at fortsætte dine studier på Campus Horsens, hvor du arbejder med din specialisering. Du kan vælge fag inden for Maskinteknik eller Softwareudvikling samt Global Business Development. 

  8. semester: Praktik

  I løbet af dette semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. 

  9. semester: Valgfag og bachelorprojekt

  Du kan fortsat vælge mellem en række valgfag afhængigt af dine faglige interesser og din specialisering. 

  På 9. semester skal du skrive dit afsluttende diplomingeniørprojekt. Projektet skal integrere alle de kompetencer og begreber, som du har lært i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet udarbejdes i grupper af 2 eller 3 studerende og ofte i samarbejde med en virksomhed.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til eksportingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til eksportingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen til eksportingeniør får du klasseundervisning med projektarbejde og virkelighedsnære opgaver.

  Studiestart

  En god studiestart er vigtig, og du tilbydes derfor fra første dag en introduktion til selve studiet, får praktiske oplysninger på plads og ikke mindst lejlighed til at lære dine medstuderende at kende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie.

  På eksportingeniøruddannelsen hjælper vi dig med at sætte realistiske mål – og nå dem. Vi tilbyder mentorprogrammer og et studieforberedende kursus, som gør det muligt for dig at studere effektivt.

  Undervisning med virkelighedsnære opgaver

  Undervisningen på eksportingeniøruddannelsen er tæt på virkeligheden. Du lærer først og fremmest teorien gennem konkrete opgaver og cases fra virksomheder, som vi samarbejder med, samt gennem projektarbejde.

  Du skal være opmærksom på, at nogle kurser foregår på engelsk med det formål at styrke dine internationale kompetencer. For andre kursers vedkommende kan kursuslitteraturen være på engelsk, selv om undervisningen foregår på dansk.

  Klasseundervisning med god dialog

  Vi lægger vægt på en tæt kontakt mellem dig og underviserne. I dagligdagen betyder det, at undervisningen primært foregår på klasseniveau frem for store forelæsninger. 

  Som studerende er du i centrum og forventes at være en engageret medspiller. Hos os lærer du arbejdsformer, der udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne. 

  Forskellige undervisningsformer

  På eksportingeniøruddannelsen møder du en anvendelsesorienteret og praktisk tilgang til undervisningen.

  Du vil opleve forskellige undervisningsformer, der veksler mellem holdundervisning, diskussionsbaseret undervisning, præsentationer, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, laboratorieøvelser, værkstedspraktik og ikke mindst tværfaglige projekter.

  Du vil desuden regelmæssigt blive inspireret af gæsteundervisere fra ind- og udland. 

  Projektarbejde i hvert semester

  Projektarbejde er en hjørnesten i eksportingeniøruddannelsen. Kurserne, hvor teorien præsenteres, er tilrettelagt, så de understøtter den projektbaserede arbejdsform. 

  Der er et studieprojekt i slutningen af hvert semester. Disse projekter har primært en tværfaglig karakter, hvor uddannelsens elementer: naturvidenskab, ingeniørteknik, sprog, kultur, økonomi og markedsføring mødes. Du kommer også til at arbejde med projekter i de enkelte fag. 

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til eksportingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen. 

  Se eksempel på ugeskema for 2. semester (pdf)

  Studiemiljø

  Du har rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet på VIAs ingeniøruddannelser. 

  Der er mange foreninger på VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studenterfester eller en eftermiddag med brætspil.

 • Praktik

  På uddannelsen til eksportingeniør skal du i praktik i 20 uger på en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

  På uddannelsen til eksportingeniør skal du i praktik i 8. semester. Praktikken giver dig mulighed for at bruge din viden fra studiet i praksis.

  På arbejdspladsen får du en forsmag på de arbejdsopgaver, du kommer til at udføre som færdiguddannet eksportingeniør.

  Du får også tilknyttet en praktikvejleder fra VIA, som kan hjælpe dig med at få et godt og udbytterigt praktikophold.

  Hvor foregår praktikken?

  Din praktik foregår i en virksomhed efter eget valg i Danmark eller i udlandet.

  Nogle af vores studerende har fundet praktikpladser i lande som Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Australien og Kina.

  Opgaver i praktikken

  I praktikken kan du afprøve dine ingeniørmæssige kompetencer og andre færdigheder inden for fx kommunikation, tids- og projektstyring, innovation og teamwork. 

  Du løser arbejdsopgaver på lige fod med de andre ansatte i virksomheden.

  Varighed og løn

  Praktikopholdet skal være mindst 20 ugers fuldtidsarbejde. Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark - men virksomheden er ikke forpligtet til at betale løn.

  Hvis du ikke får løn, får du din SU med i praktikperioden. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Eksportingeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger ingeniører. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

  VIAs Career Service Centre kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

 • Job og karriere

  Som eksportingeniør kan du søge lederstillinger i internationale virksomheder.

  Som eksportingeniør kan du arbejde i internationale virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og rådgivning på eksportmarkedet. Det kan fx være i maskinindustrien eller it-branchen.

  Uddannelsen kvalificerer dig til at tage lederstillinger inden for udvikling og implementering af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg.

  Dit første job kan fx være som projektleder, eksportchef eller produktchef.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Du kan læse videre til civilingeniør

  Som eksportingeniør kan du videreuddanne dig ved at læse videre til civilingeniør på Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet. Eller du kan søge ind på et universitet i udlandet.

  Her finder du nogle eksempler på videreuddannelser til civilingeniør. Alle uddannelserne foregår på engelsk, og adgangskravet er engelsk på B-niveau:

  Management Engineering, Aalborg Universitet

  Operations and Supply Chain Management, Aalborg Universitet: 

  Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, Aarhus Universitet (Herning)

 • Internationale muligheder

  Tag på studieophold eller i praktik i udlandet, og få internationale kompetencer, mens du studerer.

  På uddannelsen til eksportingeniør anbefaler vi alle vores studerende at tage på udveksling i udlandet. Mange vælger derfor at tage et internationalt studieophold på sjette semester.

  Et udlandsophold giver dig mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Du får samtidig værdifuld international erfaring, som du kan bruge senere i dit arbejdsliv.

  Australien, Tyskland eller Italien?

  Hvis du vil til udlandet, kan Internationalt kontor hjælpe dig med at arrangere et studieophold. På uddannelsen til eksportingeniør og på Internationalt kontor har vi kontakter til uddannelsesinstitutioner i hele verden.

  Praktik i udlandet

  Du kan også vælge at tage din praktik i en international virksomhed i en andel del af verden.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder:

  Marlene Sand
  Studievejleder 
  T: + 45 87 55 43 20 
  E: msa@via.dk

  Træffetid: Mandag - torsdag 9.00-13.00 og fredag 10.00-12.00.

  Kontakt uddannelsen

  VIA Eksportingeniør
  Campus Horsens
  T: +45 87 55 00 20
  E: horsens@via.dk

Her kan du læse til eksportingeniør

 • Horsens

  På Campus Horsens kan du læse til eksportingeniør og få et internationalt studiemiljø.

  Vælger du at læse til eksportingeniør på Campus Horsens, får du din hverdag på en stor campus med over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. Her møder du studerende fra VIAs andre ingeniør- og business-uddannelser, fx produktionsingeniør, maskiningeniør og softwareingeniør, Value Chain Management og markedsføringsøkonom.

  Campus Horsens er åben hele døgnet med mange faciliteter, fx kantine, bibliotek, sportshal, foreninger og karrierecenter.

  Læs mere om Campus Horsens

 • Aarhus

  På Campus Aarhus C læser du til eksportingeniør i Aarhus midtby.

  Du kan vælge at tage 1. - 4. semester af uddannelsen til eksportingeniør på VIAs campus i Aarhus. Fra 5. semester foregår undervisningen kun i Horsens.

  Campus Aarhus C

  På Campus Aarhus C, bliver du del af en ny og moderne campus med over 7.000 studerende fra mange forskellige uddannelser, Value Chain Management, bygningskonstruktør, lærer, designer m.fl.

  På campussen får du kantine, bibliotek, idrætshaller, multibane på taget, studentercafé og fredagsbar, masser af kroge til gruppearbejde og hygge - samt åbne miljøer med højt til loftet og et godt lysindfald.

  ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på Godsbanen er campussens nærmeste naboer. Campus Aarhus C ligger i gåafstand til Aarhus Hovedbanegård og Rutebilstationen. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

 • Vil du tage uddannelsen på engelsk

  Uddannelsen til eksportingeniør findes også på engelsk.

  Uddannelsen til eksportingeniør findes på både dansk og engelsk. Du kan derfor også vælge at tage den internationale uddannelse, der har navnet Global Business Engineering (EN). 

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du derfor overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere.

  Læs mere om uddannelsen Global Business Engineering (EN)

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Ring eller skriv en sms

T: +45 87 55 43 20
E: stud.info@via.dk

Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag 10.00-12.00

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.