Klima- og Forsyningsingeniør

Vil du arbejde med fremtidens løsninger til at håndtere klimaforandringer og oversvømmelser?

 

På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør lærer du, hvordan man kan sikre rent drikkevand, beskytte grundvandet og arbejde med bæredygtig energiforsyning.

 

Du får viden og kompetencer, der er brug for i hele verden.

Fakta om uddannelsen

Type: Diplomingeniør

Varighed: 3,5 år

Studieby: Horsens

Studiestart: August

Praktik: 20 uger

Vælg en specialisering

Du kan specialisere dig inden for uddannelsens fagområder: drikkevand, spildevand eller fjernvarme. Du specialiserer dig fra 6. semester. 

Få hjælp til dit studievalg

Bliv klogere på dit valg af uddannelse

Om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

 • Adgangskrav og optagelse

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  OBS: Der bliver ikke oprettet hold med studiestart i august 2020 på grund af for få ansøgere. Søg i stedet den engelsksprogede uddannelse Climate and Supply Engineering eller kontakt vores studievejleder for at høre mere.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge "Diplomingeniør i Klima og forsyningsteknik" med KOT-nummer 49700.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen er bygget op af ingeniørrelevante opgaver fra "den virkelige verden". 

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør er tilrettelagt, så du fra den første dag kommer til at arbejde med ingeniørrelevante opgaver inden for forsyningssektoren. 

  Du får undervisning i matematik, fysik, kemi, så du har en naturvidenskabeligt basis til at arbejde med løsninger, der kræver komplicerede beregninger.

  Uddannelsen består af praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Vi tilrettelægger i videst muligt omfang undervisningen, så du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter.

  Vi bruger altid projekter fra ”den virkelige verden”, så du kommer til at arbejde med reelle problemer i stedet for en tænkt situation.

  1. semester: Jord og vand

  Du lærer at anvende de mest basale principper inden for anlægsprojektering, planlægning og projektbeskrivelse.

  Du bliver desuden introduceret til at dimensionere og anlægge ledninger i jord til vand, spildevand og fjernvarme. 

  2. semester: Klima og miljø 

  Du får til opgave at vurdere, hvordan anlægsprojekter påvirker det omgivende miljø både positivt og negativt. 

  Undervejs lærer du at anvende indsamlede og bearbejde data i en projektmæssig sammenhæng. Det kan for eksempel være data om nedbør, geologi og recipienter med henblik på at opstille forslag til regnvandshåndtering. 

  3. semester: Beskrivelse er på vej

  4. semester: Forsyning og distribution 

  Her er fokus på modellering af ledningsnet, og du får en række værktøjer, der kan bruges i semesterprojektet.

  Du kan for eksempel blive bedt om at analysere data for et forsyningsområde, og på den baggrund komme med forslag til forbedringer. Du skal træffe både teknisk og økonomisk begrundede valg af løsning, materialer og produkter.

  5. semester: Praktik

  Du skal 20 uger i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Din praktik giver dig desuden erfaring og viden, som du kan bruge i den afsluttende del af uddannelsen.

  6. og 7. semester: Specialisering og bachelorprojekt 

  Her kan du målrette dit studie inden for uddannelsens fagområder:

  • Drikkevand
  • Spildevand
  • Fjernvarme

  På 7. semester skal du også gennemføre dit bachelorprojekt, og mere end halvdelen af semestret er afsat til det. 

  Bachelorprojektet kommer du som regel til at lave i samarbejde med en forsyningsvirksomhed og/eller et rådgivende ingeniørfirma.

  Din praktikvirksomhed vil typisk have et eller flere projekter liggende, der er egnede som bachelorprojekt. 

  Det kan for eksempel være et spildevandsanlæg hvor der er behov for en procesoptimering, en vandforsyning der ønsker at reducere forbruget af skyllevand eller et fjernvarmeværk som ønsker en vurdering af flere mulige brændselsvalg.

  Samarbejdet mellem studerende og virksomhed er desuden en glimrende måde at knytte gode kontakter til erhvervslivet.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer. Vi har erfaring for, at vores specialsoftware fungerer bedst på PC.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  Uddannelsen består af klasseundervisning og mange projektopgaver i tæt samarbejde med virksomheder i forsyningsbranchen.

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør får du praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde.

  Vi har et højt fagligt niveau med en undervisning, der er tilrettelagt, så du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  Vi bruger altid projekter fra ”den virkelige verden”, så du kommer til at arbejde med reelle problemer i stedet for en tænkt situation.

  Projektbaseret læring

  Vi har et tæt samarbejde med forsyningsbranchen. Du vil derfor komme til at arbejde med helt konkrete udfordringer på uddannelsen. Det kan fx være et forsyningsselskab, der har problemer med regnvand i en ny udstykning, hvor du er med til at finde en løsning, selskabet kan bruge.

  På den måde lærer du at omsætte din faglige viden fra uddannelsen til konkrete handlinger.

  I begyndelsen af uddannelsen er projekterne styret af dine undervisere, men efterhånden får du stadig større indflydelse på, hvordan du vil arbejde og med hvad. 

  Vi forventer også af dig, at du gradvist tager et større ansvar. Din kommende arbejdsgiver vil forvente det samme. Vi forsøger at forberede dig bedst muligt til arbejdsmarkedet.

  Øvelser i laboratoriet

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har flere veludstyrede laboratorier med moderne analyseudstyr.

  Laboratorieøvelser indgår som en vigtig del af uddannelsen. Du kommer fx til at analysere drikkevandsvandprøver og udføre målinger på omsætning i spildevand for at følge den biologiske proces i nedbrydningen.

  Virksomhedsbesøg

  Vi tager på studietur og besøger virksomheder i forsyningsbranchen. Det giver dig brugbar viden om branchen, hvor du møder ingeniører, der præsenterer deres projekter, udstyr og arbejdsmetoder.

  Samtidig får du mulighed for at starte dit eget professionelle netværk.

  Arbejdet i studiegrupper

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har vi meget gruppearbejde. Som færdiguddannet vil du næsten altid arbejde i projektgrupper, så det er en god måde at forberede sig til arbejdsmarkedet på.

  Gruppearbejdet er lærerstyret i begyndelse af uddannelsen, hvor det er dine undervisere, der etablerer grupperne. Senere i forløbet bliver ansvaret i højere grad overdraget til de studerende. Der er altid adgang til en gruppe af undervisere, som kan hjælpe, hvis I får behov for det.

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.   

  Særligt for nye studerende

  Vi laver et fælles introforløb på campus, hvor du er sammen med både din egen klasse og med studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser. Du bliver del af et socialt fællesskab, hvor ingeniørstuderende lærer hinanden at kende. 

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der hjælper dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Udover den faglige introduktion til dit nye studie og sociale aktiviteter, får du også en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur kan du finde på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig. 

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser er der mange muligheder for at engagere sig i studiemiljøet. 

  Der er blandt andet foreninger i VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studenterfester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til maskiningeniør holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 3.700 studerende og over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om studielivet på Campus Horsens  

 • Praktik

  I praktikken får du brugt din viden fra uddannelsen til at løse opgaver på arbejdsmarkedet. 

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør skal du på 5. semester i 20 ugers praktik i en virksomhed.

  Her får du brugt din faglige viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Hvor foregår praktikken?

  Du kan tage din praktik i en virksomhed efter eget valg. Det kan fx være hos:

  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Forsyningsselskaber
  • Entreprenørvirksomheder
  • Offentlige myndigheder

  Opgaver i praktikken

  På praktikstedet løser du opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. Du får normalt tilknyttet en erfaren ingeniør, der kan vejlede dig med faglig sparring og støtte.

  Efterhånden som du får opbygget dine faglige kompetencer, vil du typisk få overdraget mere og mere ansvar for løsning af opgaver.

  Økonomi under praktikken

  Du har ikke krav på løn under praktikken, men de fleste virksomheder vælger at aflønne praktikanter. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det gælder både i ind- og udland. 

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder inden for forsyningsbranchen, der beskæftiger ingeniører. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

  VIAs Career Service Centre kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

   

 • Job og karriere

  Som klima- og forsyningsingeniør har du mange jobmuligheder i Danmark og udlandet.

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør får du kompetencer til at arbejde med de forhold, som er mest grundlæggende og nødvendige for at opretholde et civiliseret samfund. Drikkevand, bortskaffelse af spildevand og – i vores del af verden – varme. Når klimatilpasning tages med, passer uddannelsen perfekt med FN’s verdensmål.

  Du bliver en eftertragtet arbejdskraft, der kan være med til at udvikle løsninger til både de gamle og de nye udfordringer, vi står over for.

  Måske skal du være med til håndtere konsekvenser af klimaforandringer eller deltage i arbejdet med at sikre rent drikkevand til jordens befolkning, samtidig med at du eller en af dine kolleger sørger for behandling af spildevandet, så sygdomme og forurening af vandmiljøet undgås. Du kan også bidrage til arbejdet med at udfase brugen af fossile brændsler og omlægge til vedvarende energikilder. 

  Gode jobmuligheder i Danmark og udlandet

  Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at arbejde i forskellige virksomheder. Men du vil formentlig skabe dig en karriere i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller inden for det offentlige, fx kommuner, regioner eller Vejdirektoratet. 

  Du vil samtidig få gode muligheder for at arbejde i udlandet, hvor mangel på rent drikkevand og håndtering af spildevand er en stærkt voksende global udfordring, der kræver dygtige ingeniører med den rigtige faglige indsigt. 

  Du kan videreuddanne dig

  Som klima- og forsyningsingeniør kan du videreuddanne dig til civilingeniør.. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

   

 • Internationale muligheder

  Tag til udlandet, og få internationale erfaringer, mens du studerer.

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør kan du vælge at tage et studieophold eller din praktik i udlandet. 

  Et udlandsophold giver dig mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Du får samtidig værdifulde erfaringer og kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Praktik i udlandet

  Som studerende på uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør skal du i praktik på 5 semester. Praktikken varer 20 uger, og du kan vælge at tage din praktik i en virksomhed i udlandet.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

  Studieophold i udlandet

  Hvis du gerne vil på udveksling og tage et studieophold i udlandet, anbefaler vi, at du gør det på 6. semester.

  Både uddannelsen og internationalt kontor har kontakter til uddannelsesinstitutioner i udlandet, og vi kan hjælpe dig med at arrangere dit studieophold.

  Internationalt studiemiljø på campus

  På Campus Horsens møder du også mange internationale studerende. Omkring halvdelen af de studerende kommer fra udlandet. Det giver et internationalt studiemiljø, hvor du færdes sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

 • Vil du tage uddannelsen på engelsk?

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør findes også på engelsk.

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør findes på både dansk og engelsk. Du kan derfor også vælge at tage den internationale uddannelse, der har navnet Climate and Supply Engineering (EN).

  Det faglige indhold er det samme på den danske og den engelske uddannelse. Har du en særlig interesse for det internationale arbejdsområde, kan du derfor overveje at tage din uddannelse på engelsk. 

  Her går du på hold med studiekammerater fra hele verden samt andre danske studerende, der ligesom dig måske drømmer om en international karriere.

  Læs mere om uddannelsen Climate and Supply Engineering (EN)

 • Kontakt

  Kontakt uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør.

  Har du spørgsmål om uddannelsen

  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Klima & Forsyningsingeniør
  Campus Horsens

  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20.
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

  Find vej

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Ring eller skriv en sms.

T: +45 87 55 43 20
E: stud.info@via.dk

Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag 10.00-12.00

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.