International handel og markedsføring

På uddannelsen International handel og markedsføring lærer du at begå dig på det internationale marked. Du lærer at arbejde strategisk med international salg og markedsføring. I løbet af uddannelsen bliver du udfordret i virksomhedsprojekter, der har fokus på salg, markedsføring, økonomi og ledelse.

Type

Professionsbachelor (overbygning)

Varighed

1,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

12 uger

OBS:

Der bliver ikke optaget nye studerende på uddannelsen i 2024

Kom med rundt på Campus Horsens

Se med, når Benjamin og Frederikke, som læser markedsføringsøkonom / international handel og markedsføring, viser dig rundt på campus og fortæller om uddannelsen.

Om uddannelsen i international handel og markedsføring

 • Uddannelsen International handel og markedsføring har studiestart i september.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Serviceøkonom
  • Financial Controller

  Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra disse kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation

  Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Sådan søger du om optagelse

  Da uddannelsen ikke går gennem KOT (Den Koordinerede Tilmelding), skal du udfylde et separat ansøgningsskema.

  Søg ind her (OBS: Der bliver ikke optaget studerende på uddannelsen i 2024)

  Vigtige datoer

  • Ansøg på Nemstudie fra 1. februar
  • Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00
  • Du får svar på din ansøgning den 8. juli
  • Du skal acceptere eller afstå din studieplads senest den 11. juli

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger, skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Kontakt vores studiekoordinator, hvis det er aktuelt for dig:

  Jes Holten Lützhøft
  Studiekoordinator
  E: jehl@via.dk 

 • International handel & Markedsføring er en overbygning på 1,5 år, der giver dig titel som professionsbachelor i International handel og Markedsføring.

  På uddannelsen lærer du at arbejde strategisk med international salg og markedsføring, værdikæde-ledelse, erhvervsret, virksomhedsledelse og organisering samt erhvervsøkonomi. 

  Alt efter hvad der har din særlige interesse, kan du tone din bacheloruddannelse igennem dine valgfag, din praktik og emnet i dit afsluttende bachelorprojekt.

  Uddannelsen er bygget op af fire hovedtemaer, hvor du arbejder med strategi, kundeanalyse, konkurrenter og salg.

  1. semester: Strategisk grundlag og Kunden som udgangspunkt

  Vi arbejder med virksomhedens strategiske grundlag. Det vil sige strategiske analyser af virksomheder inklusiv forretningsmodeller for B2C, B2B og B2G. Desuden lærer du at lave analyser af virksomhedens ressourcer og kompetencer.

  I temaet Kunden som udgangspunkt arbejder vi med analyser af en virksomheds nuværende og potentielle kunder. Du lærer at beskrive kundernes strategiske situation, behov og ønsker.

  2. semester: Brancher og konkurrenter samt Salg - ledelse og udvikling

  Brancher og konkurrenter er et tema, hvor vi laver analyser af konkurrencer, konkurrenter og klynge- og netværkssamarbejder. Vi undersøger, hvordan en virksomhed kan foretage benchmarking i forhold til forsyningskæden, socialt ansvar og bæredygtighed.

  I undervisningen om Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling får du viden om, hvordan en virksomhed kan udvikle internationale salgsstrategier inklusiv on- og offline strategier. Du lærer om styring af kunderelationer også kaldet CRM (Customer Relationship Management) for nye og eksisterende kunder, kundeopfølgning, key account og global account management.

  På 2. semester kan du vælge valgfag, fx Advanced digital marketing eller Projektledelse. Du kan også vælge et valgfag, som kvalificerer dig til at søge ind på en kandidatuddannelse, når du er færdig som professionsbachelor.

  3. semester: Praktik og Bachelorprojekt

  På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i udlandet eller i Danmark.

  Du skal også lave dit afsluttende bachelorprojekt, hvor du arbejder med teori og metode i analyse og løsning af et praktisk erhvervsmæssigt problem.

  Vores studerende laver ofte bachelorprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden. Opgaven er en reel problemstilling for virksomheden, fx hvordan de skal lancere nye produkter til et givent marked. Eller hvordan de kan udvide deres aktiviteter til internationale markeder.

  Tal og fakta om uddannelsen International handel og Markedsføring

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen International handel og Markedsføring.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen International handel og Markedsføring er en overbygning og består derfor af studerende, der er vant til at gå på en videregående uddannelse.

  Det giver et ambitiøst studiemiljø med målrettede studerende og et højt fagligt niveau.

  På uddannelsen lærer du at arbejde strategisk med international salg og markedsføring. Du lærer teorien gennem konkrete projekter og case-studies fra en række virksomheder. 

  Alle faglige temaer på uddannelsen bliver afrundet med en virksomhedscase eller eksamen, hvor du samler de ting, du har lært i en opgave.

  Tæt samarbejde med virksomheder

  På International handel og Markedsføring har vi tæt samarbejde med erhvervslivet.

  Du kommer til at møde virksomheder, der kommer på besøg og præsenterer deres arbejde og arbejdsmetoder inden for salg og markedsføring.

  Nogle virksomheder præsenterer en reel problemstilling, som du og dine medstuderende skal løse. Her lærer du hands on om innovation og udviklingsprocesser. Det kan være, I skal levere en løsning til at udvikle et nyt produkt, eller at I skal lave forslag til en ny forretningsmodel for, hvordan virksomheden opererer.

  Forventninger til dig som studerende

  International handel og Markedsføring er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Den skemalagte undervisning kan variere fra uge til uge. Vi har så vidt muligt en skemafri studiedag hver uge for at give plads til forberedelse og studiegrupper.

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Campus Horsens

  Uddannelsen International handel og Markedsføring holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 2.900 studerende og 27 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs om Campus Horsens 

 • På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her får du i praksis afprøvet den faglige viden, du har tilegnet dig i løbet af de to første semestre.

  Samtidig er praktikken en god mulighed for at bygge et netværk op, som du kan benytte dig af, når du engang skal til at søge arbejde.  

  Praktikperioden svarer til minimum 12 ugers fuldtidsarbejde.

  Arbejdsopgaver i praktikken

  I praktikken får du direkte arbejdserfaring på en virksomhed. Du deltager i løsningen af opgaver på lige fod med de øvrige ansatte.

  Opgaverne er typisk strategisk orienteret, fx analyse af markedet og kundesegmenter eller tilpasning af produkter og services til markedets behov.

  Du har en praktikvejleder i virksomheden og på uddannelsen, som sikrer dig kvalitet i opholdet.

  Økonomi i praktikken

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række virksomheder, der arbejder med international salg og markedsføring. 

  Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Uddannelsen har et stærkt internationalt fokus og tværfaglige kompetencer, der gør dig attraktiv for danske og internationale virksomheder.

  Som nyuddannet kan du fx få titel som marketingassistent, marketingchef, projektleder eller Content manager på fx digitale medier.

  Nogle vælger at blive selvstændige og etablerer sig som konsulenter inden for fx marketing eller salg.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi Karrierecentret, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til arbejdslivet. De har kontakt til en række virksomheder, der løbende søger dimittender og kan rådgive dig om dine fremtidige karrieremuligheder.

  Læs om Karrierecentret 

  Vil du bygge videre på din uddannelse?

  Med en professionsbachelor i International handel og Markedsføring kan du fx videreuddanne dig med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, cand.merc.

  Du kan også tage en masteruddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet.

 • Hos VIA arbejder vi henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her, eller læs mere om, hvad internationalisering betyder i VIA her.

  På International handel og Markedsføring kan du vælge at læse dit 2. semester på et udenlandsk universitet.

  Du kan også tage din praktik på 3. semester i en virksomhed i udlandet.

  Internationale kompetencer

  Både studieophold og praktik i udlandet giver dig en unik mulighed for at opleve dit fag i en anden kultur. 

  Det moderne erhvervsliv er præget af mange internationale samarbejder og relationer. Og et udlandsophold kan være værdifuldt på dit cv og for dit karrierevalg. 

  Med et studieophold eller et praktikophold i udlandet kan du få internationale kompetencer, mens du studerer.

  Kontakter i hele verden

  VIA har samarbejdsaftaler med mange universiteter i Europa og resten af verden, som du kan bruge til at arrangere et studieophold.

  Hvis du vil i udlandspraktik kan Karrierecenter på Campus Horsens kan hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder.

 • Kontakt studievejleder

  Kirsten Samsøe Teilmann
  T: 87 55 36 66
  E: kste@via.dk

  Kontakt uddannelsen

  VIA International handel & Markedsføring
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens 
  T: +45 87 55 00 20.
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Mandag - torsdag kl. 7:45 – 15:30 

  Fredag kl. 7:45 – 14:30

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede