Karriereveje for 3k'ere

Som uddannet inden for kristendom, kultur og kommunikation har du mulighed for at arbejde i mange forskellige sammenhænge og organisationer.
Dyk ned i forskellige karrierebeskrivelser for at få et indblik i, hvad en uddannet fra Kristendom, kultur og kommunikation (3k) arbejder med. 

Se de forskellige karrieretyper

 • Er du en kreativ formidler til børn og unge? Og vil du gerne lede og organisere frivillige? Som kirke- og kulturmedarbejder i en folkekirke arbejder du med formidling af kristendom til mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer. Du står for PR og underviser minikonfirmander.

  Opgaver som kirke- og kulturmedarbejder

  Som uddannet 3k'er er du kvalificeret til arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder i den danske folkekirke. Opgavebeskrivelserne kan variere fra sogn til sogn, men kan blandt andet indeholde arbejdsopgaver inden for undervisning af eksempelvis konfirmander og minikonfirmander, koordinering af events og aktiviteter, varetagelse af kirkens kommunikation herunder hjemmeside, SoMe, kirkeblad, med mere, samt organisering af forskellige grupper inden for menigheden.

  Kirke- og kulturmedarbejderen er ansat til at varetage en række forskellige opgaver i én eller flere kirker. Du skal have kompetencer inden for det kirke- og kristendomsfaglige felt, men også inden for eventplanlægning, frivilligkoordinering, didaktik og kommunikation. I det hele taget kan alle aspekter af 3K-uddannelsen være relevante i jobbet som kirke- og kulturmedarbejder.

  Kirke- og kulturmedarbejderens særlige kompetencer

  I løbet af uddannelsen tilegner du dig særlige kompetencer, som du gør dig særlig egnet til jobbet som kirke- og kulturmedarbejder:

  • bidrage til at udvikle kristendommens praksis-, udtryks- og kommunikationsformer i forskellige kirkelige sammenhænge
  • indgå i dialog om kirkefaglige og trosmæssige spørgsmål på tværs af kirkelige strukturer og grupperinger
  • arbejde strategisk med den indholdsmæssige udformning af skriftlig kommunikation i kirkelige organisationer
  • undervisning og religionsdidaktik
  • kommunikation (SoMe, hjemmeside)
  • sjælesorg og den mellemmenneskelige samtale
  • eventplanlægning
  • frivilligkoordinering
  • kultur- og religionsmøde

  En kirke- og kulturmedarbejderen ansættes ofte i faste stillinger dog ikke altid på fuld tid.

 • Kan du lide at planlægge, iværksætte, gennemføre og lede, samt evaluere aktiviteter af forskellig art. Det kan være i en NGO, en kommunal institution eller i en kirke eller kirkelig organisation.

  Eventmanager eller eventkoordinator

  En event manager eller event koordinator fungerer overordnet som projektleder af en eller flere events. Events er, som i øvrigt alle projekter, tidsmæssigt begrænset. En projektleder på en event har det overordnede ansvar for planlægning, udvikling, afvikling og evaluering. Det kræver multi-tasking og brede kommunikative kompetencer, men også en vis økonomisk forståelse i forbindelse med budgetlægning og fundraising.

  Ansvarlig for aktiviteter

  En event- og aktivitetsmedarbejder ansattes ofte i kommunale institutioner, fx på et plejehjem. De skal iværksætte og understøtte aktiviteter, hjælpe beboerne i aktiviteterne, udføre mindre kommunikative opgaver, såsom annonceringer, håndtere tilmeldinger med mere. Det kan være både indendørs og udendørs aktiviteter, der ofte gennemføres med deltagelse af frivillige, og derfor er frivilligkoordinering også en vigtig opgave.

  Aktivitetsmedarbejderen skal have grundlæggende relationelle kompetencer, og der er ofte ansat pædagoger i den slags stillinger. Men en 3k'er har udover de pædagogiske kompetencer, også en lang række af de andre kompetencer, der er nødvendige for at varetage stillingen.

  Event- og aktivitetsmedarbejderens særlige kompetencer

  På uddannelsen tilegner du dig særlige kompetencer, som gør dig særlig egnet til jobbet som eventmanager:

  • idéudvikling
  • relationsarbejde
  • kommunikation på sociale medier og hjemmeside
  • grafisk facilitering
  • markedsføring (PR)
  • projektstyring - herunder fundraising, budgetstyring og evaluering
  • frivilligkoordinering
  • tværprofessionelt samarbejde 

  Event manager/koordinatorer ansattes ofte i tidsbegrænsede stillinger, herunder også frivilligjobs. Større organisationer eller organisationer, hvis primære opgave er gennemførelse af events, ansætter også medarbejdere i faste stillinger.

 • Vil du hjælpe verdens fattigste eller fremme en sag i Danmark?

  Som medarbejder i den kirkelig eller værdibaseret organisation arbejder du med PR og kommunikation, involvering af frivillige, eventplanlægning og kulturmøder.

  Arbejdsopgaver

  Som ansat i en NGO er du ofte tilknyttet et eller flere projekter. Selve din ansættelse kan være en tidsbegrænset projektansættelse, da NGO'er ofte baserer en væsentlig del af deres virksomhed på projektmidler. Det betyder, at du enten kun arbejder med ét konkret projekt eller også skal være med til at søge nye projekt/fondsmidler, der kan være med til at sikre dig videre ansættelse.

  Som projektmedarbejder arbejder du, i samarbejde med andre projektmedarbejdere, ledere og diverse interessenter, med at løse en række projektrelaterede opgaver. Det kan fx være analyser, evalueringer, forsknings- og udviklingsopgaver, intern og ekstern kommunikation, herunder markedsføring, mødeledelse, referat- og notatskrivning, koordinering af samarbejde, frivilligkoordinering og fundraising.

  Dette kræver en række professionelle kompetencer, som 3K-uddannelsen udruster dig med, nemlig inden for:

  • Projektstyring og -planlægning
  • Fundraising
  • Markedsføring
  • Sociale medier og hjemmesider
  • Grafisk design
  • Grafisk facilitering
  • Frivilligledelse
  • Tværprofessionelt samarbejde og facilitering af gruppeprocesser
 • Bekymringer omkring parallelsamfund, ghettoer og belastede boligområder fylder godt i medierne, i den politiske debat og i lovgivningen. Boligsociale medarbejdere står centralt i lokale indsatser, der skal bryde onde cirkler og støtte personer og grupper i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse og i det hele taget deltage i det danske samfund.

  Kendetegn ved arbejdsfeltet

  Som boligsocial medarbejder ansættes du af et privat boligselskab eller en kommune. Du vil komme til at arbejde med projekter og indsatser, der skal afhjælpe nogle af de kendte udfordringer i belastede almene boligområder i de større byer. Men også konkrete lokale udfordringer. Arbejdet kræver, at du har alsidige kompetencer og en bred viden. Der er både plads til og brug for, at du tager selvstændige initiativer og finder innovative lokale løsninger. Arbejdsformen vil typisk være en projektorganisering. Det vil sige, at du oftest skal arbejde med tidsbegrænsede mål. Typisk skal du også samarbejde på tværs af fag og af grænserne mellem private, offentlige og frivillige aktører. Endelig vil du skulle arbejde i sammenhænge, der er præget af en høj grad af diversitet, socialt, etnisk, kulturelt.

  Særligt relevante kompetencer

  På 3K-uddannelsen får du en række kompetencer, der kvalificerer dig til at arbejde indenfor det boligsociale arbejdsområde:

  • Projektorganisering og projektledelse
  • Tværfagligt og -organisatorisk samarbejde
  • Kulturforståelse og kulturmødets udfordringer
  • Migration, minoriteter og integrationspolitikker
  • Civilsamfund og ledelse af frivillige
  • Interkulturel kommunikation og virksomhedskommunikation
 • Danmark er et foreningsland. Det civile samfund, hvor frie borgere på eget initiativ sætter noget i gang, er en central del af vores demokrati. Tænk bare på andels- og fagbevægelsen eller på idrætsforeningerne og sociale frivillige organisationer, der prøver at være noget for samfundets mest udsatte. Eller på NGO’er, der arbejder for fred og fremgang i det globale syd. I dag er ca. 40 % af os involveret i en eller anden form for frivilligt arbejde i fritiden. Sådan har det været i mange år.

  Kendetegn ved arbejdsfeltet

  Selvom frivillig nærmest er synonym med ulønnet, er der faktisk mange lønnede stillinger i den frivillige sektor. Det er typisk ledere, koordinatorer, kommunikationsfolk og administrative medarbejdere. En nyere udvikling er, at kommuner også i stigende grad ansætter medarbejdere, der skal varetage samarbejdet med frivillige foreninger. Nogle kommuner har endda egne korps af frivillige. Som frivillig-koordinator (eller hvad man kalder det lokalt) arbejder du med at rekruttere og engagere frivillige i forskellige opgaver og projekter. Du vil også kunne deltage i ledelsen og udviklingen af foreninger og frivillige organisationer.

  Frivillige organisationer er særlige arbejdspladser, hvor en bestemt sag har stor betydning, og man arbejder ofte ud fra nogle særlige værdier og idealer. Desuden er det sådan, at den øverste ledelse (bestyrelsen) typisk er frivillige, der er demokratisk valgt - og altså selv medlemmer og brugere.

  Særlige relevante kompetencer

  - med en række specialiserede kompetencer til at arbejde med frivillig-koordinering:

  • Ledelse og organisation med særlig fokus på den frivillige sektor
  • Projektorganisering og projektledelse
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Tværsektorielt samarbejde og samskabelse
  • Organisationskultur med fokus på værdier og idealistiske mål
  • Interkulturel kommunikation
  • Civilsamfund og frivillighed i dansk kulturhistorie
 • Vil du gerne undervise børn og unge? På fri- og efterskoler kan du undervise i kristendom og kultur, indgå i projekt- og udviklingsarbejde, PR og kommunikation, samt varetage omsorgs- og mentoropgaver.

Hvor kan du arbejde, når du er uddannet 3K'er?

Som 3.K'er er mulighederne mange - men hvor får du egentlig arbejde henne efter endt uddannelse? Nedenfor finder du en liste over udvalgte steder, som har 3K'ere ansat. 

 • Røde Kors
 • Headspace
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • Kirkens Korshær
 • Børns vilkår
 • Kræftens bekæmpelse
 • Dansk Flygtningehjælp

Der er desuden 3K'ere ansat i kommuner, Den Danske Folkekirke og kirkelige institutioner, frivilligcentre, det boligsociale område samt fri-, høj- og efterskoler. 

Mød færdiguddannede 3k'ere