Fra Livgarden til lærer

Anders Bertel var først i militæret, udsendt i både Bosnien og Afghanistan, ansat i vindmølleindustrien, før han i 2014 søgte ind på meritlæreruddannelsen i Skive. Ifølge ham er identiteten som soldat og lærer en fantastisk kombination.

Lærer med klasse

Efter studentereksamen fra Viborg Amts Gymnasium i 1995 meldte den nu 45-årige Anders Bertel sig i livgarden. Han blev sergent, udsendt to gange til Bosnien og en gang til Afghanistan. Efter et par år hos de Jydske Dragoner i Holstebro, fik han job inden for shipping af vindmøller i Herning i seks år. Men i forbindelse med en fyringsrunde blev han afskediget og stod over for et nyt valg af profession.

”Jeg kørte i min bil og var faktisk lidt ked af det. Men så kom jeg i tanke om, at jeg på et tidspunkt havde overvejet at blive lærer. Og så tænkte jeg – det her er ikke en tragedie. Det er da bare starten på noget nyt. Og så ringede jeg til læreruddannelsen i Skive,” siger Anders Bertel, der i dag er uddannet lærer og ansat på Fredriks skole.

Lærerstuderende foran isen på Grønland

Tilbage på skolebænken

Og det blev starten på et nyt kapitel i Anders Bertels liv. Han valgte at tage læreruddannelsen som merituddannelse af flere grunde. For det første fordi han kunne tage uddannelsen på bare tre år på grund af hans store erfaring.

”Så tiltrak det også, at der ville være flere på min egen alder og alle med en eller anden form for erfaring og modenhed. Og så ikke mindst fordi man selv er med til at tilrettelægge sin uddannelse,” siger Anders Bertel, der især var glad for, at han selv kunne strikke sit eget skema sammen på uddannelsen.

”Det var vigtigt, at jeg både kunne få de fag, jeg gerne ville have og samtidig også kunne passe mit byrådsarbejde,” siger Anders Bertel, der både dengang og i dag sidder i Byrådet for socialdemokratiet i Viborg Kommune.

Erfaring skaber stor faglighed

Da Anders Bertel skulle vælge, hvor han ville læse, var han overhovedet ikke i tvivl. Han har en kammerat, der gik på læreruddannelsen i Skive, og talte godt om stedet.

”Og det har levet helt op til mine forventninger. Jeg har været i rigtig gode studiegrupper med studerende, der altid er forberedt. Og vi kunne altid drage erfaringer ind i vores diskussioner, fordi alle har stor erfaring med i bagagen. Folk fra alle mulige brancher og med forskellige perspektiver på tingene. Det er virkelig stærkt for det faglige miljø,” siger Anders Bertel, der uddyber og fortsætter:

”Der er et nært studiemiljø, hvor alle tager vare på hinanden. Og underviserne er tilgængelige langt ud over det forventede. Der er en stor imødekommenhed over hele linjen. Både undervisere, administrativt personale, ledelse og medstuderende. Jeg har virkelig været glad for at læse i Skive”.

Soldat i Afghanistan

Identitet som lærer og soldat

De mange år i militæret har haft stor indflydelse hos Anders Bertel, og han oplever, at soldaten stadig er en væsentlig del af hans identitet.

”Det er helt klart en væsentlig del af mig, som jeg bruger i mit job som lærer. Jeg lægger stor vægt på kammeratskab, på struktur i hverdagen, godt kollegaskab og afhængigheden af hinanden. Det passer bare helt vildt godt til skolen og bidrager til fællesskabet,” siger Anders Bertel, der understreger, at, for ham, er trivsel i klassen grundlæggende for at skabe det bedste læringsmiljø. Og så skal der være plads til alle elever, også de, der har sværere betingelser end andre.

Meritlærer i VIA

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen. Uddannelsen er som udgangspunkt tilrettelagt som et deltidsstudie, der giver dig frihed til fx at være arbejde på en skole, mens du studerer.

I VIA kan du tage meritlæreruddannelsen på fire måder: 

  • Som almindelig meritlæreruddannelse (Nørre Nissum, Silkeborg og Skive)
  • Som netbaseret meritlæreruddannelsen (Nørre Nissum)
  • Som netbaseret trainee-meritlæreruddannelse (Nørre Nissum)
  • Som trainee-meritlæreruddannelse (Silkeborg, Skive)

Læs mere om de forskellige muligheder for at tage en meritlæreruddannelse

Læs også